Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 22 януари 2018 г., брой 4632
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(22.01.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.21335
USD   1.59594
CHF   1.66340
EUR/USD   1.2255*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.01   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Акварекс В АД - София
Биг Файв АД - София
Екуити Файнанс АД - София
ЕнергоСервиз АД - София
Кабелна информационна система АД - Русе
Реал Кеш АД - София
Трейсиз ЕООД - София
Фармхолд АД - Варна
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

България продължава да бъде сред страните в ЕС с най-висок дял на необслужваните кредити. След финансовата криза и краха на КТБ делът им бе достигнал 20% и въпреки стрес тестовете на банките и предприетите мерки, нивото им все още е тревожно високо. Към юни 2017 г. брутните необслужвани кредити са 12.1% от всички отпуснати заеми и аванси, което е три пъти повече от средното ниво за ЕС - 4.6%, отчита Европейската комисия. Според нея в по-неизгодна позиция са само Гърция (с 46.9% лоши кредити), Кипър (33.4%), Португалия (15.5%) и Италия (12.2%). При лошите заеми в частния сектор положението е още по-тревожно. България е трета - с 19.2% след Гърция и Кипър. През последните две години банките у нас изчистиха голяма част от лошите си портфейли, но страната ни неколкократно бе критикувана от Европейската комисия за този проблем. БНБ и финансовото министерство изготвиха в края на 2017 година пакет от мерки за намаляване на проблемните заеми, които ще бъдат прилагани от тази година. Новите правила предвиждат банките да заделят повече провизии, да се повиши отписването на несъбираеми кредити, да се усъвършенства оценяването на обезпеченията и да се въведат по-добри практики на оповестяване и събиране на данни.

Източник: Сега

Приходите на България от търговията с квотите за мръсен въздух през 2017 г. са стигнали 130,2 млн. евро, което е ръст от 54,6% спрямо 2017 година, съобщава Институтът за енергиен мениджмънт, позовавайки са на данни на Европейската енергийна борса, на която се търгуват емисиите на 25 държави от ЕС. Увеличението на приходите е продиктувано от паралелното действие на два фактора - цени и количества. Ако през осемте месеца на 2017 г. средните цени са били на нивото на предишната година, то след октомври са се увеличили до над 7 евро на тон. Подобни равнища имало единствено през 2015 г. и на първите търгове на квоти в края на 2012 г. Другата причина е, че търгуваните количества са били с около 40% повече от 2016 г. Съгласно данните на Европейската енергийна борса българските квоти емисии, без тези от авиосектора, предложени за търговия чрез аукцион, са 22 595 500 - с около 40% повече от тези през 2016 г. През 2018-а ще бъдат предложени 23,8 млн. български квоти, което е 5% повече от миналата година. Цените се очаква да са средно по 7,16 евро на тон. 100% от приходите влизат във фонд “Сигурност на електроенергийната система”. Той покрива загуби на НЕК от изкупуване на ток по преференциални цени.

Източник: 24 часа

 
Квалификационeн REFA-курс
Модул 1: 12.03 - 16.03.2018 и 26.03-30.03.2018 г.
Модул 2: 16.04 - 27.04.2018 г.

Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси
Втори модул: “Управление на данни за производството”
Тема: Управление на производството
  • Организация на производството
  • Планиране и контрол на производството
  • Анализ на работното място
  • Европейско законодателство по отношение на безопасните и здравословни условия на труд
 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 981-45-67, София
Дружества
Строителство на хидротехнически съоръжения
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Станилов ЕООД - София   45 382  
  2   Хидроенергийна компания АД - Благоевград   39 032  
  3   Водно Строителство Благоевград АД - Зелендол   12 240  
  4   Драгиев и Ко ООД - Пловдив   12 155  
  5   Гелак ООД - София   8 663  
  6   Акватек ЕООД - Варна   7 726  
  7   Водстрой Пловдив АД - Пловдив   7 677  
  8   Хидроинжект ЕООД - София   6 818  
  9   Хидростроителство ООД - Герман   5 814  
  10   Аква Системс АД - Бургас   5 604  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 19.01.2018
  Обща стойност (BGN): 382 354.75  
Брой търгувани компании: 43
Premium 129 903.65
Standard 199 246.15
АДСИЦ 11 686.95
Структурирани 41 518.00
Най-голяма промяна в цените
Българо-американска кредитна банка АД - София -9.33 %
Интеркапитал пропърти дивелопмънт АДСИЦ - София 4.55 %
BaSE - Акции: 3 577.66
BaSE - АДСИЦ: 15 236.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Австралийската BMG Resources може да купи правата върху златното находище край Трън, които се държат от "Евромакс сървисиз". Контролираната от Transcontinental Group компания има интерес и към още няколко проекта в портфейла на "Асарел-инвестмънт" или негови дъщерни дружества, макар че евентуална сделка ще се случи най-рано след година. Намеренията на групата са да развие и оперира находищата, както и да търси други възможности за инвестиции в добивната индустрия. Интерес за нея представлява и пазарът на недвижими имоти. BMG Resources е получила права за придобиване на опции за закупуване (т.нар. кол-опции) на 100% от четири значителни проекта за разработване и проучване на златни и полиметални руди в България - "Трън", "Бабяк", "Сребрен" и "Зидарово/Вършило". Придобиването на кол-опциите подлежи на редица процедури, включително извършване на дю дилиджънс и получаване на одобрение от акционерите и регулаторните органи, уточняват от BMG Resources. Правата за търсене и проучване на руди в споменатите участъци принадлежат на "Асарел-инвестмънт" от групата на "Асарел - Медет" или на негови дъщерни дружества.

Източник: Капитал

Фирма от Пазарджик осъди Националната агенция за приходите (НАП) за обезщетение от 3.434 млн. лв. по Закона за отговорността на държавата и общини за вреди. "Ай инвест" ЕООД е претърпяла имуществени вреди за 2.9 млн. лв. плюс лихвите заради забавена ревизия, става ясно от решението на Административния съд в Пазарджик. НАП е осъдена да плати и 20 150 лв. разноски. През 2013 г. пазарджишкото дружество купува имот от друга фирма, който след това се опитва да продаде с печалба от 2.9 млн. лв. на трето ООД. Става дума за туристическа сграда в Ракитово със застроена площ от 192 кв. м и поземлен имот от 6000 кв.м. Цената на сделката е 5.7 млн. лв. без ДДС. Върху имотите има учредени ипотеки, които пазарджишката фирма е трябвало да заличи с парите от възстановения ДДС. Веднага след първата сделка фирмата започва втора - продажбата на въпросните имоти на трето дружество. В предварителния договор е уговорена цена от 8 140 000 лв. без ДДС, като продавачът се задължава до декември 2013 г. да представи доказателства, че върху имотите няма тежести, а до юли 2014 г. да инвестира в ремонт.

Източник: Сега

"Биомашиностроене", която е една от най-големите европейски производители на топлообменници и съдове за химическата, хранителната и фармацевтичната индустрия, започва шестгодишна инвестиционна програма за 10 млн. евро. Целта й е да се удвоят производството и приходите. През 2017 година пловдивската компания е произвела и почти изцяло изнесла продукция за 22 млн. лева, а според нейния основен акционер и изпълнителен директор Ангел Джумеров целта е производството да достигне 50 млн. лв. към 2022 г. Инвестиционната програма съдържа седем взаимно свързани проекта, първият от които вече е осъществен. Преди година компанията купи 45 декара земя до сегашното си производствено предприятие, което е на изхода на Пловдив по пътя за магистралата към София. Създаден е един урегулиран поземлен имот, в който през тази година започва строителство върху площ от 32 декара. Там ще има две логистични площадки с кранове, както и две производствени халета, всяко едно от които с площ 3000 квадратни метра. Върху тази земя ще се съсредоточи част от производство и логистичната дейност. Новата складова площадка трябва да бъде около 5 пъти по-голяма от сегашната. Ще се построят и 2 нови халета за краен монтаж и опаковка на изделията.

Източник: Капитал

Иван Бозев стана изпълнителен директор и генерален мениджър на Lenovo за Централна и Югоизточна Европа, считано от 1 януари 2018 г. Бозев, който има опит в областта на технологиите и технологичните иновации и до този момент беше изпълнителен директор на Lenovo за Югоизточна Европа, разширява отговорностите си и вече ще управлява PC бизнеса в България, Хърватия, Чехия, Гърция, Унгария, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения и още шест източноевропейски държави. Той ще работи под шапката на Франсоа Борнибу - президент на Lenovo за ЕМЕА (Европа, Близкия Изток и Африка) и ще бъде базиран в София. Иван Бозев работи за Lenovo повече от 17 години.

Източник: economic.bg

Над 100 млн. лв. кредити е отпуснала Първа инвестиционна банка за 2017 година на две новорегистрирани компании, придобили активи от тв и интернет оператора "Нет 1" и доставчика на мобилен интернет "Макс телеком". Така новите дружества, регистрирани на един адрес, са собственост на лица извън ПИБ, но финансирането се разчита в телеком сектора като сглобяване на нов оператор от банката, който в бъдеще може и да бъде продаден. Рискът е, че два бизнеса, които са били малки и не са можели да изплащат заемите си, дори и заедно не правят по-жизнеспособен проект, който да покрие кредит от над 100 млн. лв. В края на 2017 година е направен залог на фирмата "Ти.ком", която през лятото е купила заложените в ПИБ мобилни честоти на "Макс телеком" към същата банка. Размерът е 41 млн. лв. Датата на кредита е 17 юли 2017 г. Същия месец телеком регулаторът е започнал процедура за отнемане на честотите на "Макс". ПИБ е пристъпила към принудително изпълнение на залога си - търговското предприятие на "Макс телеком" на 24 юли, и е назначила за свой управител Иван Стефанов. Според последния анекс към договора за кредит от преди година заемът на "Макс" е за 17 млн. евро. "Ти.ком" получава от ПИБ по-голям кредит - 41 млн. лв. Разликата може да е отишла за погасяване на други дългове - например годишни такси към КРС и други доставчици на "Макс".

Източник: Капитал       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

24 януари: Vision2020 Network: A gateway to Horizon 2020 ICT 2018 – 2020

26 януари: Среща на БАМИ с журналисти

30 януари: Практическо прилагане на ISO 50001 - системи за управление на енергията

31 януари: Конференция "Иновации за конкурентоспособност. Базовите индустрии - двигател за растеж"

6-7 февруари: Семинар „Вътрешен одит на Система за управление на здраве и безопасност при работа (ISO FDIS 45001:2017, ISO DIS 19011:2017)“

22-23 февруари: Европейски форум "Университети - бизнес"

1 март: Ден на BUSINESSEUROPE – 2018

21-22 март: Международна конференция „Бъдещето на труда“

22-23 март: Среща на група 1 "Работодатели" на Европейския икономически и социален комитет

11 април: Конференция "Чиста енергия и индустриална конкурентоспособност за устойчиво развитие"

17-18 май: Съвет на президентите на BusinessEurope

14 юни: Международна среща за Черноморския регион


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара предлагат следните курсове:Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNА 1 - 27 януари 2018, съботно-неделен
CCNA 1 - 29 януари 2018, вечерен
CCNA 3 - 10 февруари 2018, съботно-неделен
CCNP Switch - 3 февруари, съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office:
MS Excel базово ниво - 18, 19, 20 декември 2017, следобеден

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Франция учтиво отхвърли идеята на британския външен министър Борис Джонсън за построяване на огромен мост през Ламанша след брекзит. Париж посочи, че дори най-невероятните предложения заслужават да бъдат обмислени, но има предостатъчно важни европейски проекти, които да бъдат завършени по-напред. Според британския в. „Дейли телеграф“ Джонсън отправил предложението за построяване на 35-километров мост през Ламанша по време на посещение на френския президент Еманюел Макрон във Великобритания вчера. Британският външен министър, който водеше кампанията за излизане на страната от ЕС на референдума през 2016 г., дори разяснил пред Макрон част от идеите си за връзки през Ламанша и получил от президента положителен отговор. Френският министър на икономиката Брюно льо Мер обаче не отдаде особено значение на идеята на Джонсън. „Всички идеи заслужават да бъдат обмислени, дори най-невероятните“, каза Льо Мер.

Източник: Reuters

Америка

Дори и някой някога да имал съмнение, че Венеуцела е в инфлационна спирала, то вече е изчезнало. Цената на чаша кафе в индекса на Bloomberg "Cafe Con Leche" се е повишила неколкократно в последните 12 седмици. Тъй като Каракас спря да публикува дори и основни икономически данни, изданието създаде свой метод за следене на цените - чаша кафе, продавана в пекарна в източната част на града. През последните три месеца цената на тази чаша кафе се е покачила от 5 500 до 45 000 боливара - ръст от 718 процента. На годишна база - повишението е главозамайващите 442 025 процента. Разбира се, цифрата е далеч от най-лошите случаи, които историята помни, като Унгария през 40-те години на миналия век или Зимбабве през миналото десетилетия. Експлозивното покачване на индекса подчертава как безумните опити на правителството да успокои икономиката чрез печатане на купища нови пари, носи единствено хаос и страдание.

Източник: Bloomberg

Азия

Китайският онлайн търговец JD.com ще инвестира повече от 20 млрд. юана (3.11 млрд. долара) в североизточните региони на страната през следващите 3 години. Усилията на компанията, която е една от най-големите в своя бранш, ще са насочени към провинциите от т.нар. "ръждив пояс" Ляонин, Джилин, Хъйлундзян. Целта е да бъдат модернизирани местните индустрии и да се създадат нови работни места. Предвижда се и изграждането на център за обработване на поръчки, който ще отвори 9000 нови работни места. Китайските североизточни провинции, доминирани от гигантски държавни предприятия и тежка промишленост, се борят да бъдат конкурентни на бързо растящите високотехнологични производствени райони на източното крайбрежие. Правителството в Пекин изготви планове за подпомагане на западащия район, като стартира големи инвестиционни проекти и насърчава компаниите в крайбрежните райони да участват в реформирането на държавните фирми на североизток.

Източник: Xinhua

 
Индекси на фондови борси
19.01.2018
Dow Jones Industrial
26 071.72 (53.91)
Nasdaq Composite
7 336.38 (40.33)
Стокови борси
19.01.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)63.42
Heating oil ($US/gal.)2.0600
Natural gas ($US/mmbtu)3.2500
Unleaded gas ($US/gal.)1.8700
Gold ($US/Troy Oz.)1 331.20
Silver ($US/Troy Oz.)17.02
Platinum ($US/Troy Oz.)1 018.30
Hogs (cents/lb.)75.50
Live cattle (cents/lb.)122.72

       Опознай България

Село Чифлик

Курортното селище Чифлик е разположено по най-горното поречие на река Бели Осъм на около 750 м надморска височина, в подножието на средна Стара планина, на територията на община Троян. Намира се на 160 км североизточно от София и на 15 км югозападно от гр. Троян. Природата тук е изключително живописна, с алпийски характер. Тук се намират природни забележителности, част от Национален парк Централен Балкан. Едно от най-интересните места в близост до селото е резерват Козя стена, където расте рядкото растение еделвайс. В близост са и скалните феномени Ушите, Съдраната стена и Рогачеви камъни. Зимата е мека, лятото е прохладно, а въздухът е кристално чист. В близост до село Чифлик се намира термален извор с гореща минерална вода 52°C, която има ценни лечебни качества. По състав тя се доближава до тази в Горна Баня, Банкя, Хисар, Момина Чешма и Вършец и може да се използва за лечение при много заболявания.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 22.01.2018
Българска версия: 29875, Английска версия: 3006

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2019
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2019
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Юни 2019
 ПВСЧПСН
22     12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999