Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 16 януари 2018 г., брой 4628
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(16.01.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.19650
USD   1.59308
CHF   1.65762
EUR/USD   1.2277*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.01   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Вариант АБВ АД - София
СИИ Имоти АДСИЦ - София
Хелт енд Уелнес АДСИЦ - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Проблемите в МВР няма да се решат с отпускането на още 100 млн. лв. за полицейски заплати. Вътрешното министерство е едно от най-нереформираните и свръхнаселените и пари не бива да се отпускат без реформи. Това е записано в позиция на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) по повод обещанието на премиера Бойко Борисов да се дадат пари за увеличение на полицейските заплати само и само да спрат протестите по време на европредседателството. Работодателите припомнят, че България е сред страните, които отделят най-много средства за сектор "Сигурност", а в същото време разкриваемостта е ниска. Според тях разходите за сигурността се нуждаят не от повишаване, а от преосмисляне на начина им на харчене. Според бизнеса трябва рязко да се съкрати администрацията в МВР и с парите да се увеличат заплатите на полицията. АОБР вижда изхода в рязко съкращаване на чиновническите длъжности за сметка на повишаване заплатите на хората, които работят "на терен" - очи в очи с криминалната престъпност. Работодателите призовават управляващите да направят радикална реформа в сектор "Сигурност" и да спрат с безсмисленото наливане на средства без задължение за ефективност.

Източник: Сега

Министерството на туризма започва процедура по прекратяване на регистрацията и заличаване от Националния туристически регистър (НТР) на общо 118 дружества, регистрирани като туроператори. Причините са основно две. Едната е, че компаниите не са представили задължителна застраховка „Отговорност на туроператора“, което е изрично условие за извършване на туроператорска дейност. Другият основен мотив е, че дружеството не е получило удостоверението си за регистрация в регламентирания срок в Закона за туризма. Основна част от дружествата, чиято регистрация ще бъде прекратена, са със седалища и адрес на регистрация в София, Пловдив и Бургас. През миналата година общо издадените заповеди за прекратяване на дейността по искане на туроператора са 7, от тях 6 са постъпили само през декември. През 2016 г. двама туроператори са прекратили дейността си, като по тяхно искане са издадени заповеди за прекратяване на регистрацията им като туроператори. Общо регистрираните туроператори и туристически агенции в Националния туристически регистър са 3 311.

Източник: 24 часаКонцесии

В Летище Варна през 2018 година ще бъдат инвестирани нови 12,5 млн. лв., а в Летище Бургас - около 10 млн. лв., съобщи главният изпълнителен директор на фирмата-концесионер на двата морски аеропорта Улрих Хеппе. За 11-те години от началото на концесията, са вложени над 370 млн. лева на двете морски летища. В момента на Летище Варна се изгражда нова пътека за рулиране „Алфа“ - това е отсечката, която свързва „паркинга“ на самолетите с пистата. Старата пътека за рулиране беше с конструкция на дълбочина от 40 см, новата ще е 1,20 м. Проектът е на стойност 7,5 млн. лв. и трябва да приключи до началото на туристическия сезон. т.е., до 15 май т.г. На Летище Варна вече е приключил проектът, свързан с подходните светлини към пистата и с управлението на цялата светотехника. Оценен на 2,92 млн. лева, проектът включва инсталирането на нови регулатори за постоянен ток, нови светлини на подходите за излитане и кацане и нови трасета за тяхното захранване. За летището в Бургас фокусът през т.г. ще е върху разширението на перона, като се предвиждат също подмяна на осветлението, усилване на носещата конструкция на настилката и други.

Източник: Монитор

Дружества
Производство на домакински, санитарно-хигиенни и тоалетни изделия от хартия и картон
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Завод за хартия Белово АД - Белово   25 912  
  2   Санитекс Пейпър Продуктс ООД - Костинброд   15 692  
  3   Интерпред Партнер АД - Гоце Делчев   13 093  
  4   Айгруп ЕООД - Новачево   6 919  
  5   Паломита ЕАД - София   6 106  
  6   Гама Комерс ООД - Гоце Делчев   5 611  
  7   Мегатрейд Експрес ООД - София   5 446  
  8   Пейпър пак продакшън ЕАД - Костенец   5 388  
  9   Суордсан ООД - Карнобат   4 685  
  10   Белопейпър ЕООД - Костенец   4 459  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 15.01.2018
  Обща стойност (BGN): 2 140 634.27  
Брой търгувани компании: 45
Premium 1 082 677.52
Standard 912 062.54
АДСИЦ 138 871.59
Структурирани 3 990.46
Облигации 3 032.15
Най-голяма промяна в цените
Северкооп Гъмза Холдинг АД - София 14.65 %
Параходство Българско речно плаване АД - Русе -7.14 %
BaSE - Акции: 39 334.57
BaSE - АДСИЦ: 4 927.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Азербайджанската държавна компания Socar проявява интерес към инвестиране в българската газопреносна мрежа. Socar и "Булгартрансгаз" дискутираха през лятото и варианти за доставки на газ за газовия хъб "Балкан". Компанията участваше и в процедурата за приватизация на гръцката газопреносна компания Desfa, но преговорите пропаднаха. Азербайджанската компания даваше 400 млн. евро за 66% от гръцкия мрежов оператор, но се отказа, след като Брюксел поиска да се откаже от мажоритарния дял в Desfa. 93% от територията на Азербайджан е газифицирана и страната е инвестирала успешно в газификацията на Грузия. Азербайджан и България са стратегически партньори в реализацията на проекта за изграждане на Южния газов коридор, който ще гарантира енергийна сигурност за Европа. По този път България ще получава газ от Каспийско море – находището „Шах Дениз“ II.

Източник: Insurance.bg

Дестилерия за производство на етерични масла от лечебно-ароматни култури ще бъде изградена в Хаджидимово. Инвеститор е гоцеделчевското дружество „ЕЛДЕЯ – 2013“ ЕООД, представлявано от Елена Воева. РИОСВ-Благоевград одобри инвестиционното намерение. Проектът предвижда да бъде изградена производствена сграда, в която да се разположат административно-битова и производствена част. За нуждите на производствения процес ще бъдат обособени работно помещение, в което да се монтират дестилационните апарати (един с обем 5 кубика и един с обем 3 кубика), лаборатория, помещение за хамуриране – това е процес, в който извлечените етерични масла се смесват до хомогенност, склад за готовата продукция, склад за бидони и варели, котелно и санитарни помещения. Технологичният процес на производство ще включва зареждане на суровината -лавандула, маточина, лайка и др. билки, затваряне на дестилационния апарат, дестилиране при определено налягане. От дестилационния апарат дестилатът ще постъпва директно във флорентински съд, след приключване на процеса на дестилация маслото ще се извежда и съхранява във варели от 200 л. Предвижда се да се произвеждат лавандулово масло до 100 кг, масло от маточина до 3000 кг и масло от лайка и др. билки до 1500 кг.

Източник: kmeta.bg

Любомир Минчев - основател, акционер и председател на борда на директорите на "Телелинк Груп", е придобил 100% от хърватския доставчик на сателитна телевизия Тоtаl ТV ВV. Сделката е станала чрез V-Іnvеstmеnt Ноldіngs В.V. - регистрирана в Холандия компания, която е собственост на Минчев. Чрез нея Unіtеd Grоuр, която държеше сателитния доставчик досега, се освобождава изцяло от активите си в Хърватия на пазара за доставка на телевизия. Като част от сделката, Unіtеd Grоuр ще продължи да осигурява техническа поддръжка на Тоtаl ТV в рамките на следващите 12 месеца. Собствеността на Unіtеd Grоuр в Тоtаl ТV бе причината хърватските регулатори да блокират придобиването на част от бизнеса на Тіmе Wаrnеr на Стария континент. Сеntrаl Еurореаn Меdіа Еntеrрrіsеs (СМЕ) оперира в Хърватия, Словения, Румъния, Чехия, Словакия и България, където притежава "БТВ Медия Груп" - телевизионния канал bТV и медийната група около него. Продажбата на Тоtаl ТV ще позволи на регулаторите да одобрят сделката между Unіtеd Grоuр и СМЕ в Хърватия и Словения. През юли м.г. бе обявено, че стойността ѝ е 230 милиона евро. За активите на СМЕ в останалите четири държави, включително България, има един купувач – консорциум между китайската група СЕFС и чешко-словашката Реntа Іnvеstmеnts.

Източник: money.bg

В края на 2017 година фирмата "НСН Инвестмънт" е придобила за 3.5 млн. лв. на публична продан сградите и земите на "Старата Изба - Първенец", която се намира между пловдивските села Първенец и Храбрино. Предмет на сделката е имот от 14 декара и два комплекса - стара и нова част, които включват ракиджийник, ресторант, изби, енотека, спортна зала, шест стаи и т.н. Началната цена на публичната продан е 1.5 млн. лв. Имотите са на фирмата "Старата изба-Първенец", чийто собственик Иван Панчев е имал дълг от 746 хил. евро към 71-годишната Минка Иванова, който става причина за образуване на изпълнителното дело. Едноличен собственик на "НСН Инвестмънт" е дубайската Intrust LTD, която Пеевски декларира, че притежава. "НСН Инвестмънт" притежава дялове в седем търговски дружества. Сред тях са "Дам" ЕООД, в чийто капитал е ресторант в Лозенец и "Комсо Табако", през което Пеевски участваше в собствеността на завода за опаковки и цигарени гилзи "Юрий Гагарин". Наскоро друга компания, чрез която депутатът имаше миноритарен дял в "Булгартабак" - "Табако инвестмънт", се вля в НСН. Друга инвестиция на "НСН инвестмънт" беше контролният пакет акции на "Техномаркет България", купен през 2016 г. Впоследствие участието беше продадено на дубайския акционер в "Булгартабак" TGI Middle East, а през 2017 г. вече е сред активите на "Благоевград БТ".

Източник: Капитал

"Дънди прешъс металс Челопеч" е постигнала рекордно производство на злато през 2017 г. Благодарение на по-високото съдържание на благородния метал в рудата дружеството е добило близо 198 хил. тр.у. (5.6 тона) под формата на концентрат, отчита канадският собственик Dundee Precious Metals (DPM). Финансовите резултати на компанията се очакват в средата на февруари. Прогнозите за тази година са производството на злато значително да нарасне, тъй като през есента ще започне работа и вторият проект на DPM в България - миннообогатителният комплекс в Крумовград. Произведеното злато в Челопеч през 2017 г. е 67% повече, отколкото предходната година. Въпреки че ръстът не е неочакван, крайният резултат е над прогнозата на DPM, която дори беше ревизирана два пъти нагоре. Последно годишният добив на злато се предвиждаше да бъде между 185 и 195 хил. тр.у. злато. Основната причина за резкия скок е по-високото от очакваното съдържание на злато в преработената руда, която е около 2.2 млн. тона. Това е максималният капацитет, който компанията постигна, след като преди няколко години приключи проект за модернизация и разширение на производството, в който инвестира 176 млн. долара.

Източник: Капитал       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

16-17 януари 2018 г.: Двудневен семинар на тема „Актуални възможности за европейско финансиране на бизнеса“

24 януари: Vision2020 Network: A gateway to Horizon 2020 ICT 2018 – 2020

26 януари: Среща на БАМИ с журналисти

30 януари: Практическо прилагане на ISO 50001 - системи за управление на енергията

31 януари: Конференция "Иновации за конкурентоспособност. Базовите индустрии - двигател за растеж"

6-7 февруари: Семинар „Вътрешен одит на Система за управление на здраве и безопасност при работа (ISO FDIS 45001:2017, ISO DIS 19011:2017)“

22-23 февруари: Европейски форум "Университети - бизнес"

1 март: Ден на BUSINESSEUROPE – 2018

21-22 март: Международна конференция „Бъдещето на труда“

22-23 март: Среща на група 1 "Работодатели" на Европейския икономически и социален комитет

11 април: Конференция "Чиста енергия и индустриална конкурентоспособност за устойчиво развитие"

17-18 май: Съвет на президентите на BusinessEurope

14 юни: Международна среща за Черноморския регион


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара предлагат следните курсове:Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNА 1 - 27 януари 2018, съботно-неделен
CCNA 1 - 29 януари 2018, вечерен
CCNA 3 - 10 февруари 2018, съботно-неделен
CCNP Switch - 3 февруари, съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office:
MS Excel базово ниво - 18, 19, 20 декември 2017, следобеден

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Втората по големина строителна компания във Великобритания започва процедура по несъстоятелност. Това обявиха от фирмата, след като в края на миналата седмица разговорите между собствениците на фирмата, нейните кредитори и правителството не доведоха до успешен резултат. За Carillion работят 43 хил. души по света, от които 20 хил. на Острова. Засега не е ясно тяхното бъдеще. "През последните дни не можахме да осигурим финансирането, което да подкрепи нашия бизнес план, и по тази причина с дълбока тъга стигнахме до това решение", заяви председателят на компанията Филип Грийн. Въпреки че страните не се договориха, правителството обеща да осигури финансиране, за да се продължи работата по обществените услуги, извършвани от компанията. "Всички служители трябва да продължат да работят, ще продължат да получават възнаграждение. Персоналът, зает с договори в публичния сектор, все още има важна работа", каза министърът на правосъдието Дейвид Лидингтън.

Източник: BBC

Америка

Смятаме, че ще има икономически растеж от над 1 трлн. долара, поради което мисля, че данъчната реформа ще се изплати“, посочи американският финансов министър Стивън Мнучин. Въпреки това Министерството на финансите вероятно ще се наложи да поиска от Конгреса повече пари, за да изпълни плановете си за нейното осъществяване, съобщава Ройтерс. По този начин Мнучин отхвърли прогнозите на Съвместния комитет по данъчно облагане, че гласуваното съкращаване на данъците ще увеличи дефицита на САЩ с между 1,1 и 1,5 трлн. долара в рамките на следващото десетилетие. Според него, за целите на бизнес моделирането финансовото министерство залага годишен ръст от 2,9% на американката икономика, но мислим, че можем да стигнем до ръст от три по вече процента. Стивън Мунчин също така посочи, че Министерството на финансите обсъжда с Конгреса допълнителни средства за подпомагане на прилагането на данъчния план.

Източник: Reuters

Азия

Китайският производител на смартфони Xiaomi е избрал Citic Securities, Goldman Sachs и Morgan Stanley за партньори във връзка с предполагаемото му първично публично предлагане (IPO). IPO-то ще бъде най-голямото в света за тази година, като ще оцени компанията на до 100 млрд. долара. Очаква се то да се случи в рамките на втората половина на годината. Говорител на Xiaomi отказва да коментира въпроса. Миналия месец производителят на смартфони каза на банкерите, че ще надмине целта си за продажбите за 2017 г. с до 18%, докато продължава да се радва на успехите на бизнеса си, които следват голямата експанзия и силната конкуренция от конкурентите от вътрешния ѝ пазар Oppo и Vivo. Банкерите очакват печалбата на Xiaomi да нарасне значително през 2018 г., докато нейното възстановяване продължава. Те са казали на компанията, която през 2014 г. беше оценена на 46 млрд. долара, че оценка от 100 млрд. долара в рамките на първичното публично предлагане е напълно възможна.

Източник: FT

 
Индекси на фондови борси
12.01.2018
Dow Jones Industrial
25 803.19 (228.46)
Nasdaq Composite
7 261.06 (49.29)
Стокови борси
12.01.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)64.51
Heating oil ($US/gal.)2.1000
Natural gas ($US/mmbtu)3.1200
Unleaded gas ($US/gal.)1.8500
Gold ($US/Troy Oz.)1 340.90
Silver ($US/Troy Oz.)17.36
Platinum ($US/Troy Oz.)1 000.50
Hogs (cents/lb.)74.32
Live cattle (cents/lb.)119.45

       Опознай България

140 години Първи градски съвет Карлово

На 16 януари 1878 г. в Карлово е избран първия свободен градски съвет. Случва се осем дни след освобождението на града от руските войници, предвождани от ген. Карцов. Това е първият демократично избран Съвет в българските земи след Освобождението. За председател на градския съвет е избран Васил Караиванов. Той е бил братовчед и доверено лице на Васил Левски, и член на революционния комитет в Карлово. Караиванов става първия кмет на Карлово. За секретар е назначен Петър Попов. Той е най-младия сред основателите на Карловския революционен комитет. Останалите членове Митко Пиронков и Никола Пеев са представители на занаятчийското съсловие в града. Съветът действал в трудно военно време, когато войната още не е свършила и няма изградена държавна власт. Той разпределял помощите, които се раздавали от руското командване на населението и паричните средства, отпуснати за пострадалите от войната и от въстанието в Сопот, Карлово и Калофер. Градският съвет трябвало да усвои и управлява и имотите, които били изоставени от бягащите турци по тези земи. Средствата, които управата успява да осигури, отиват за организация на учебното дело, за чистотата и обществения ред в Карлово. (Снимка: bg.wikipedia.org)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 16.01.2018
Българска версия: 29875, Английска версия: 3005

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2019
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2019
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Юни 2019
 ПВСЧПСН
22     12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999