Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 15 януари 2018 г., брой 4627
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(15.01.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.19798
USD   1.61146
CHF   1.65931
EUR/USD   1.2137*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.01   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Бент оил АД - София
Болкан Актив Асистанс АД АД - София
Ветпром АД - Радомир
ЕС 314 АД - София
Есерджи АД - Силистра
Имоти-С АД - София
Нестле България АД - София
Олсум Бургас АД - Бургас
Северкооп Гъмза Холдинг АД - София
ТР Капитал инвест АД - София
Транс Тур Китен АД - Китен
Устрем холдинг АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

На заседание на Управителния съвет на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) Българската стопанска камара (БСК) пое ротационното председателство на АОБР за 2018 г. В АОБР членуват национално представителните организации на работодателите – Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). По време на заседанието досегашният ротационен председател на АОБР – Асоциацията на индустриалния капитал в България, отчете дейността на АОБР през 2017 г. За отчетния период АОБР е изработила и представила пред съответните компетентни институции и пред обществото 40 позиции, писма, жалби и сигнали. През 2017 г. АОБР предприе стъпки за ускоряване присъединяването на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD). Междувременно, Изпълнителният съвет на Консултативния комитет за бизнеса и индустрията към OECD (BIAC), одобри молбата на АОБР за членство в BIAC като наблюдател. Членството влезе в сила от януари 2018 г.

Източник: БСК

През периода януари - октомври 2017 г. износът на България за ЕС се увеличава с 10,9% спрямо същия период на 2016 г. и е на стойност 28 769.3 млн. лева, отчита Националният статистически институт. През октомври 2017 г. износът за ЕС нараства с 11.2 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 226.5 млн. лева. Вносът на България от ЕС през периода януари - октомври се увеличава с 10.9 на сто спрямо същия период на 2016 г. и е на стойност 30 838.7 млн. лв. по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция. През октомври 2017 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, нараства с 9.5 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 560.6 млн. лева. Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - октомври 2017 г. е отрицателно и е на стойност 2 069.4 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на 183.5 млн. лева.

Източник: МониторДружества
Строителство на електрически инсталации
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Тошел 92 ЕООД - София   26 826  
  2   Импулс Ко ООД - София   16 149  
  3   Анди БГ ООД - Труд   14 530  
  4   Мега Ел ЕООД - Казичене   13 901  
  5   Етралукс С.А. Клон България - София   12 467  
  6   Електролукс Табаков и Синове ООД - Пловдив   11 019  
  7   Булелектрикс ООД - София   10 854  
  8   Енергоимпорт - Експорт ООД - Стара Загора   10 221  
  9   Енерджи Ка ЕООД - Пловдив   10 072  
  10   Ел Контрол ЕООД - Стара Загора   9 886  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 12.01.2018
  Обща стойност (BGN): 977 673.84  
Брой търгувани компании: 44
Premium 617 274.03
Standard 258 771.93
АДСИЦ 39 040.27
Структурирани 33 010.99
Облигации 29 576.63
Най-голяма промяна в цените
Северкооп Гъмза Холдинг АД - София -14.67 %
Емка АД - Севлиево 6.67 %
BaSE - Акции: 1 214.38
BaSE - АДСИЦ: 96.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Корпоративните инвестиции в акции на Сирма Груп Холдинг нарастват с 54% през 2017 г., съобщи компанията. Холдингът оповести своята акционерна структура към края на 2017 година, като капиталът на дружеството се запазва непроменен през годината на 59 360 518 лв., разпределен на 59 360 518 акции от 1 лев. Общият брой на акционерите на Сирма Груп към 31.12.2017 отбелязва покачване с 207 акционера, или ръст от 26,64% в сравнение с една година по-рано, като сега достига 984 /в сравнение с 777 към 31.12.2016/. Увеличаването на броя на акционерите се дължи на увеличаването с 33 на сто на корпоративните инвеститори от 42 на 56. Нараства и броят на частните инвеститори - от 735 към 31.12.2016 до 928 към 31.12.2017 г., или нарастване от 26%.Освен увеличаване на броя на акционерите, характерно за 2017 година е и увеличаването на относителния дял на корпоративните инвестиции от капитала на дружеството. Корпоративните инвеститори в Сирма Груп Холдинг са както институционални такива, които извършват инвестиционна дейност по занятие, така и юридически лица – инвеститори.

Източник: investor.bg

Община Кюстендил определи терен от 190 дка за развитие на индустриална зона. Той се намира на 200 метра от пътя за Македония и на не повече от 1 км от трасето за Коридор №8. Община Кюстендил и „Национална компания индустриални зони“ (НКИЗ) сключиха меморандум за сътрудничество по осъществяването на проекта. Кюстендил има потенциал за реализирането на индустриален парк, посочи изпълнителният директор на НКИЗ Антоанета Барес. Тя добави, че в тази част на страната няма развити индустриални зони и терени, както например в Пловдив, Стара Загора, Горна Оряховица, Бургас, Варна. По-сериозните предприятия и големите индустрии са в други региони на страната. Подписаният меморандум цели да бъдат създадени условия за развитие на интензивна комуникация между общината и НКИЗ, обмяна на опит и добри практики, с цел изработване на общи позиции, както и за реализиране на съвместни действия в тази насока. Ще се работи в посока на подпомагане развитието на икономиката и подпомагане притока на преки чуждестранни инвестиции в България.

Източник: economic.bg

Росен Желязков е новият председател на Комисията за регулиране на съобщенията и ще регулира бизнес, който прави над 3 млрд. лева на година. Той бе избран на поста с решение на правителството в края на 2017 година. Комисията е един от ключовите регулатори, тъй като разпределя честотите в страната, издава лицензите на мобилните оператори, контролира пощенските услуги, радиочестотния спектър, радиосъоръженията, кабелните оператори, както и предоставянето на електронен подпис. Пред новия председател стои въпросът как ще бъдат разпределени върнатите честоти за 4G мрежа от “Булсатком”, както и неплатените от други компани - “Фор джи”. КРС при една от последните промени в закона се сдоби и с нови правомощия, като основната е предварителното изпълнение на нейните решенията. Така те остават в сила, дори да бъдат обжалвани в съда. Това означава, че наложените санкции при нарушения се плащат от операторите, а след това те може да се жалват в съда. Размерът на глобите стига до 2 млн. лв.

Източник: 24 часа

Държавата ще инвестира свои средства за изграждане инфраструктурата на бъдещата индустриална зона „Загоре“, която ще бъде върху площ от 150 дка в източния край на Стара Загора, съобщи кметът Живко Тодоров. Той очаква до седмица в търговския регистър да бъдат внесени документите за новото общинско дружество, което ще стопанисва зоната и ще привлича инвеститори, като идеята е там да се развиват основни производства с висока принадена стойност. На първо време единствен акционер ще бъде общината, но се очаква с 49 на сто от дяловете да се включи и държавата, след като бъде разработен идейният проект. Изборът на мястото за бъдещата индустриална зона беше направен след цялостно проучване от експертите на „Индръсти уоч“, които предложиха различни варианти, включително и неработещото от години летище край града. По думите на градоначалника при желание от страна на бизнеса частни компании също могат да станат акционери, условието ще бъде закупуване на терени в зоната.

Източник: Монитор

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) подписа заем в размер на 100 млн. евро с българското предприятие за селскостопански и лекарствени продукти "Биовет" като част от Плана за инвестиции за Европа "Юнкер". Целта на заема е "повишаване на нивата на производство и научноизследователска и развойна дейност в областта на здравеопазването на животните". Благодарение на финансирането се очаква да бъдат създадени 210 работни места в селските райони на страната. Споразумението беше подписано от заместник-председателя на еврокомисията Юрки Катайнен, българския министър на земеделието Румен Порожанов, вицепрезидента на ЕИБ Андрю Макдауъл и Кирил Домусчиев, главен изпълнителен директор на "Хювефарма", чието дъщерно дружество е "Биовет". Проектът обхваща проектирането, изграждането и управлението на две нови съоръжения: за ферментация в Пещера, Южна България, в което ще се произвеждат активни вещества, хранителни добавки, ензими, пробиотици и готови лекарствени препарати за подобряване здравето на животните и човешкото здраве, както и нов завод в Разград, Североизточна България, за производството на ваксини за животни.

Източник: Дневник       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

16-17 януари 2018 г.: Двудневен семинар на тема „Актуални възможности за европейско финансиране на бизнеса“

24 януари: Vision2020 Network: A gateway to Horizon 2020 ICT 2018 – 2020

26 януари: Среща на БАМИ с журналисти

30 януари: Практическо прилагане на ISO 50001 - системи за управление на енергията

31 януари: Конференция "Иновации за конкурентоспособност. Базовите индустрии - двигател за растеж"

6-7 февруари: Семинар „Вътрешен одит на Система за управление на здраве и безопасност при работа (ISO FDIS 45001:2017, ISO DIS 19011:2017)“

22-23 февруари: Европейски форум "Университети - бизнес"

1 март: Ден на BUSINESSEUROPE – 2018

21-22 март: Международна конференция „Бъдещето на труда“

22-23 март: Среща на група 1 "Работодатели" на Европейския икономически и социален комитет

11 април: Конференция "Чиста енергия и индустриална конкурентоспособност за устойчиво развитие"

17-18 май: Съвет на президентите на BusinessEurope

14 юни: Международна среща за Черноморския регион


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара предлагат следните курсове:Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNА 1 - 27 януари 2018, съботно-неделен
CCNA 1 - 29 януари 2018, вечерен
CCNA 3 - 10 февруари 2018, съботно-неделен
CCNP Switch - 3 февруари, съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office:
MS Excel базово ниво - 18, 19, 20 декември 2017, следобеден

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Ангела Меркел се доближи до формирането на правителство и заемането за четвърти път на поста канцлер на Германия. Това сочи проектът за споразумение между оглавяваният от Меркел консервативен алианс и ляво центристите, съобщава Dow Jones. Проектът за споразумение описва приоритетите на коалиционното правителство в различните области - от евроинтеграцията до миграционната и данъчната политика. Документът все още се обсъжда. Предварителната договореност е постигната след шестдневни разговори между ръководените от Меркел християндемократи и социалдемократите. В случай на одобрение, споразумението ще стане основа за преговорите за създаването на коалиция. Преговорите, ако се състоят ще са през следващата седмица. Споразумението предвижда отделяне на 46 млрд. евро допълнителни разходи за инвестиции, социални обезпечения и намаляване на данъчната тежест. Определя се пределното ниво на приток на бежанци до 220 000 души годишно.

Източник: Wall Street Journal

Америка

Данъчната реформа на президента Доналд Тръмп може да доведе до прегряване на икономиката на САЩ, предупреди Уилям Дъдли, президент на Федералната банка. В реч пред Асоциацията за ценни книжа и финансови пазари той заяви, че икономическата перспектива за 2018 година "изглежда светла", като допълни, че очаква безработицата да остане ниска, а заплатите да растат с бърз темп. Но Дъдли предупреди, че централните банкери "ще трябва да натиснат по-силно спирачките" по някое време в следващите години, за да избегнат възможна рецесия. По думите му, по-бързият икономически растеж благодарение на намалението на корпоративните данъци в момент, в който пазарът на труда е в цветущо здраве, а цената на парите е ниска, може да предизвика твърде бърз темп на нарастване на икономиката. И преди Дъдли е наричал намалението на данъците "ненужно" във време, в което икономиката вече расте с добър темп. Ако икономиката расте твърде бързо, смята той, Фед ще трябва да повиши лихвите по-бързо от очакваното. Това ще направи заемите по-скъпи.

Източник: CNN

Азия

Китай бе първата страна в света, която официално забрани търговията на bitсоin и останалите криптовалути. Прекратени бяха и първоначалните предлагания на монети. Сега Поднебесната империя предприема нов ход, с който цели да спре работата на "копачите" на дигитални валути в страната. Причината затова, официално, е твърде голямото количество електричество, което те използват, както и финансовия риск. Междуведомствена група е инструктирала местните власти "активно да заръчат" на компаниите в отделни региони да прекратят дейността си постепенно. Китай отговаря за "изкопаването" на 3/4 от bitсоin по света, казва Лиао Шанг, главен изпълнителен директор на Lightningаsiс - базирана в Шънджън компания, която също копае криптовалути. Една от причините затова е, че китайците имат достъп до евтина електроенергия в районите, богати на въглища или с големи възобновяеми мощности. Копаенето на криптовалути отговаря за около 0,17 процента от световната консумация на електричество - повече отколкото 161 отделни страни, по данни на Digiсоnоmist.

Източник: FT

 
Индекси на фондови борси
12.01.2018
Dow Jones Industrial
25 803.19 (228.46)
Nasdaq Composite
7 261.06 (49.29)
Стокови борси
12.01.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)64.49
Heating oil ($US/gal.)2.0900
Natural gas ($US/mmbtu)3.1500
Unleaded gas ($US/gal.)1.8500
Gold ($US/Troy Oz.)1 343.90
Silver ($US/Troy Oz.)17.42
Platinum ($US/Troy Oz.)1 004.00
Hogs (cents/lb.)74.32
Live cattle (cents/lb.)119.45

       Опознай България

Гео Милев

Георги Мильов Касабов е роден на 15.01.1895 в Раднево в учителско семейство. През 1907 г. в детското вестниче "Славейче" е отпечатано първото му стихотворение. Като ученик в Старозагорската гимназия издава ръкописни вестници, съставя сборници, които сам илюстрира, пише хумористични, патриотични и интимни стихотворения; подписва се Гео Милев, Гео Касабов, Георги Милич, Гео Милич. Следва романска филология в Софийския университет, продължава образованието си в Лайпциг. През декември 1913 г. в сп. "Листопад" се появяват първите му публикации. През Първата световна война е изпратен като старши подофицер в 34-и троянски полк, който е на позиция при Дойран. На 29.ІV.1917 неговият пост е открит от англичаните и е подложен на артилерийски огън. Милев е тежко ранен в черепа и загубва дясното си око. След като се завръща в София, Гео Милев издава списание "Везни" (1919-1922), което се оформя като трибуна на символизма и експресионизма в България. През 1924 започва да излиза сп. "Пламък". В него излиза поемата “Септември", заради която списанието конфискувано, а Милев е даден под съд. През януари 1925 г. списанието е забранено. На 14 май 1925 Гео Милев е осъден на 1 година тъмничен затвор, глоба от 20 000 лв. и лишаване от граждански и политически права за 2 години. Той решава да обжалва делото пред Апелационния съд, но на 15 май е арестуван от полицията и изчезва безследно; убит и заровен в общ гроб.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 15.01.2018
Българска версия: 29877, Английска версия: 3005

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2019
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2019
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Юни 2019
 ПВСЧПСН
22     12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999