Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 04 януари 2018 г., брой 4620
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(04.01.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.20649
USD   1.62674
CHF   1.66652
EUR/USD   1.2023*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.01   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Истойл Груп АД - Игнатиево  
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Изпълнителният председател на Българска стопанска камара Божидар Данев ще оглави Асоциацията на организациите на българските работодатели. Това ще се случи до 15 януари 2018 г., като мандатът на всеки председател е за една година, потвърди Божидар Данев. Постът се заема на ротационен принцип от четирите национално представени бизнес организации, членове на асоциацията. В момента начело на сдружението е председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев. От май тази година ще има промяна и в представителите на бизнеса в Надзорния съвет на Националната здравно-осигурителна каса. На ротационен принцип в него ще влязат представители на Конфедерация на работодателите и индустриалците и на БСК.

Източник: Труд

Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите, които извършват дейност по общо застраховане в България, възлиза на 1 303 888 853 лв. към 30.09.2017 година. От тях 498 816 945 лв. са по задължителната автомобилна застраховка "Гражданска отговорност". По автокаско са продадени полици за 413 550 311 лв. Платените обезщетения достигат 635 735 836 лв. От тях за покриване на щети по задължителната автомобилна "Гражданска отговорност" са платени 309 413 852 лв. , а по автокаско – 223 049 210 лв. Автомобилните застраховки представляват 67,3% в структурата на бруто премиите и 81,9 на сто при изплатените обезщетения. Първите пет компании държат 55,7% по бруто приходи и 57,56% по изплатени обезщетения в общото застраховане към края на септември.

Източник: econ.bgДружества
Растениевъдни услуги
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Напоителни системи ЕАД - София   33 581  
  2   ИСМ-91 - Иса Сали ЕТ - Каравелово - Ш   7 871  
  3   ТАТ Санфлаърс ЕООД - Сливак   7 393  
  4   Виялишки 90 Антон Пенчев ЕТ - Соколаре   5 381  
  5   Юнисън ООД - Добрич   5 372  
  6   Липови ООД - Велико Търново   4 674  
  7   Агрария сървиз ЕООД - Свищов   4 485  
  8   Зомаш ООД - Елхово   3 822  
  9   Бургасцвет 90 Танев ЕООД - Бургас   3 672  
  10   Про Плантс ЕООД - София   3 491  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 03.01.2018
  Обща стойност (BGN): 912 814.96  
Брой търгувани компании: 43
Premium 624 289.38
Standard 178 955.73
АДСИЦ 34 153.79
Структурирани 416.07
Права 75 000.00
Най-голяма промяна в цените
Българска фондова борса - София АД - София -9.17 %
Индустриален холдинг България АД - София 5.26 %
BaSE - Акции: 4 328.86
BaSE - АДСИЦ: 34.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Инвестиционният посредник Реал Финанс АД е лидер по оборот на БФБ-София за 2017 г. с реализирани 198,5 млн. лв. На второ място със 164 млн. лв. е Първа финансова брокерска къща ЕООД, на трето Евро-Финанс АД със 136,6 млн. лв. Топ 5 се допълва от Капман АД със 131,5 млн. лв. и АБВ Инвестиции ЕООД със 91,3 млн.лв. Челната десетка се допълва от Елана Трейдинг (91 млн. лв.), Де Ново ЕАД (с 96,4 млн. лв.), Карол АД (с 85,9 млн. лв.), БенчМарк Финанс (с 83,9 млн. лв.) и Банка ДСК ЕАД с 56,9 млн. лв. Лидер по брой сделки за поредна година е Карол АД с 47 284 сделки, следван от Елана Трейдинг АД с 22 357, БенчМарк Финанс АД с 19 713 сделки, ПФБК ООД с 14 242 транзакции и Капман АД с 8 862 сделки. В топ 10 са още Евро-Финанс с 4 192, Загора Финакорп с 4 190, Реал финанс с 3 325 и Булброкърс с 3 081 транзакции. Общият оборот на БФБ-София АД за 2017 г. е 705,85 млн. лв. с повишение от 70% на годишна база спрямо 416 млн. лв. за 2016 г. Броят сделки се увеличава с 36% на годишна база до 79 629 за 2017 г. При търгуваните компании с най-голям оборот през миналата година са акциите на Софарма АД с 90,6 млн. лв., на Инвестиционна компания Галата АД с 47 млн. лв., на Химимпорт АД за 34,7 млн. лв., на Велграф Асет Мениджмънт АД за 30,6 млн. лв. и на Атоменергоремонт АД за 23,4 млн. лв.

Източник: investor.bg

Енерго-Про не спъва свободния пазар на ток и няма нарушения в дейността на дружеството, като тя не нарушава конкуренцията, обяви КЗК в свое решение. То е във връзка с проверка, започнала още през 2013 г. срещу “Енерго-Про”, ЧЕЗ и ЕВН, както и две сдружения - “Асоциация на търговците на електроенергия в България” и “Институт за енергиен мениджмънт”. Регулаторът проверявал дали трите компании злоупотребяват с господстващо положение като възпрепятст регистрирането на крайни потребители на свободния пазар на ток. От КЗК установили, че “Енерго-Про” води политика за запазване на клиентите на икономическата група и привличането на нови, което е същността на конкурентния процес. Това не създавало пречки на пазари, нито водело до други антиконкурентни последици. Поради това нямало причини да се смята, че дружеството се опитва да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите. Преди да обяви решението си за “Енерго-Про”, регулаторът през лятото на 2017 г. предяви твърдения за злоупотреба с господстващо положение на трите енергодружества. Тогава от КЗК твърдяха, че въпросните предприятия прилагат обща стратегия и практики, с които дискриминират независимите търговци извън техните групи и ограничават търговията с ток по свободно договорени цени.

Източник: 24 часа

Предприятие за преработка на розов цвят и други етерично-маслени култури ще бъде изградено край село Славеево, съобщават от Добричката община. В базата ще се добива масло от роза "Дамасцена" от около 300 декара насаждения, според депозираното инвестиционно намерение на частно дружество. От масив със същата площ ще се осигуряват лавандулови съцветия, маточина и салвиева трева. Предприятието ще разполага с четири дестилационни апарата. През стопанския цикъл чрез водно-парна дестилация ще се получава 0.055 тона розово масло, като ароматният цвят ще се събира всеки ден. В базата ще се добива още 2.6 тона масло от лавандула, 0.045 тона от маточина и 0.240 тона от салвия. Според инвеститора производството на етерични масла край Славеево няма да засегне близки защитени местности и зони, сред които са "Орлова могила", "Суха река","Батова".

Източник: БТА

Нова компания с подобен предмет на дейност като този на фалиралия производител на торове "Химко" и на купувача на активите "Метахим импекс" е регистрирана от съсобственика на врачанския завод Георги Пиримов. В средата на ноември 2017 г. в Търговския регистър е вписана "Химко индъстрийс", в която кредитният милионер е краен едноличен собственик чрез две свои дружества. "Химко индъстрийс" е вписана на софийски адрес, на който са регистрирани още осем компании за недвижими имоти с един и същ офшорен собственик. Компанията е регистрирана с капитал 50 хил. лв., като е внесена една четвърт от сумата, а за останалата част акционерите имат една година. Преки собственици са "Метахим инвест" и "Фертекс България" с по 50%, като и двете всъщност са компании на Пиримов. "Метахим инвест" беше създадена в края на 2015 г. с предмет на дейност производство и търговия с минерални торове и търговия с метални отпадъци и едноличен собственик Иван Жиров, който има няколко дружества за търговия със скрап и отдаване на имоти под наем. Последваха няколко прехвърляния на дялове и в крайна сметка през август 2017 г. цялата собственост премина във "Фертекс България".

Източник: Капитал

Правителството одобри проект за изграждане на нов завод на "Биовет" АД в Пещера. Кабинетът подписа меморандум за разбирателство между правителството и "Биовет" АД за изпълнение на инвестиционен проект. Той предвижда изграждането на завод за производство на лекарствени вещества за хуманната медицина и фуражни добавки върху терен на инвеститора. Общият размер на инвестицията e 293,374 млн. лева. Очаква се производството да започне през март 2020 г. и да бъдат създадени и 100 нови работни места. Инвеститорът ще ползва насърчителни мерки, свързани със сроковете и предоставяне на административно обслужване от съответните администрации, както и придобиване на ограничени вещни права върху имоти по реда на Закона за насърчаване на инвестициите. Строителството на новото предприятие е част от проекта на групата "Хювефарма" - основен акционер в "Биовет". "Хювефарма" кандидатства за 100 млн. евро финансиране по плана "Юнкер" и вече има одобрен договор за кредит. Изпълнителен директор на компанията е Кирил Домусчиев, заедно с брат си Георги Домусчиев са сред основните собственици на акции от "Хювефарма".

Източник: Дума       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

16-17 януари 2018 г.: Двудневен семинар на тема „Актуални възможности за европейско финансиране на бизнеса“

24 януари: Vision2020 Network: A gateway to Horizon 2020 ICT 2018 – 2020

30 януари: Практическо прилагане на ISO 50001 - системи за управление на енергията


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара предлагат следните курсове:Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNА 1 - 27 януари 2018, съботно-неделен
CCNA 1 - 29 януари 2018, вечерен
CCNA 3 - 10 февруари 2018, съботно-неделен
CCNP Switch - 3 февруари, съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office:
MS Excel базово ниво - 18, 19, 20 декември 2017, следобеден

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Испанският министър на икономиката Луис де Гиндос заяви, че цената на каталунската криза е около 1 млрд. евро. По думите му това се дължи на забавянето на икономиката на региона след проведения референдум за независимост, който Мадрид обяви за незаконен. Де Гиндос посочи, че ръстът на Каталуня се е забавил от 0.9% на 0.4% през четвъртото тримесечие на годишна база. "Регионът отбелязваше растеж над този на Испания и беше един от двигателите на икономиката на страната. Но през третото тримесечие се превърна в бреме", коментира той пред испанското радио. Предупрежденията за икономически поражения заемаха централно място в кампанията на испанското правителство срещу каталунските сепаратисти по време на регионалните избори миналия месец, пише ВВС. Около 3100 фирми са преместили централите си извън Каталуня в резултат на създалата се несигурност. Но кризата далеч не е вече разрешена. Изборите през декември осветлиха още повече разделението на региона на два лагера – на искащи независимост и на подкрепящи единството.

Източник: Associated Press

Америка

Легализираната търговията с канабис се очаква да завърти 40 млрд. долара и да даде работа на над 400 хил. души до 2021 година в САЩ, сочи актуално проучване, информира БТА. Тази нова оценка на специализираната компания Arcview, работила в сътрудничество с BDS Analytics, включва преките покупки от потребителите, които се предполага, че ще бъдат 20,8 млрд. долара през следващите три години. А така също и непреките приходи, които прекупвачите ще осигуряват на производителите и на различни подизпълнители по веригата. Новата прогноза е според доклад, разпространен след влизането в сила на закона, разрешаващ използването на марихуана в Калифорния за развлечение. В него се прогнозира скок на приходите със 150% спрямо тези, отчетени през 2017 г. (16 млрд. долара). Според проучването на Arcview и BDS Analytics, този бизнес, който преживява истински бум, ще вкара в хазната 4 милиарда долара до три години. От 1 януари Калифорния, най-населеният щат в САЩ, стана и най-големият пазар в света на марихуана. 

Източник: Associated Press

Азия

2.12 млpд. дoлapa щe влoжи Kитaй в изгpaждaнeтo нa тexнoлoгичeн пapĸ зa paзвитиe нa изĸycтвeн интeлeĸт, ĸaтo чacт oт aмбициитe дa ce пpeвъpнe в cвeтoвeн лидep в тaзи oблacт дo 2025 г. Texнoлoгичният цeнтъp, ĸoйтo щe ce нaмиpa в зaпaднaтa чacт нa cтoлицaтa Πeĸин, щe e дoм нa oĸoлo 400 пpeдпpиятия и ce oчaĸвa дa cъздaвa гoдишнa пpoдyĸция зa 7.7 млpд. дoлapa. Hoвият тexнoлoгичeн пapĸ щe ce cъcpeдoтoчи въpxy пpивличaнeтo нa пpeдпpиятия, paбoтeщи въpxy гoлeми бaзи дaнни, биoмeтpичнa идeнтифиĸaция, дълбoĸo oбyчeниe и изчиcлитeлни oблaци. Πpoцъфтявaщaтa индycтpия нa изĸycтвeния интeлeĸт в cтpaнaтa пpивлeчe много чyждecтpaнни фиpми. Mинaлия мeceц Gооglе oбяви, чe щe ycтaнoви изcлeдoвaтeлcĸи eĸип в Πeĸин, ĸoйтo дa ce възпoлзвa oт тaлaнтa нa мecтнитe изcлeдoвaтeли, въпpeĸи чe тъpcaчĸaтa нa aмepиĸaнcĸия тexнoлoгичeн гигaнт ocтaвa блoĸиpaнa в Kитaй. Bлacтитe в Πeĸин нacĸopo oбявиxa плaнoвe зa aвтoнoмнa зoнa зa шoфиpaнe в пoĸpaйнинитe нa гpaдa, пocвeтeнa нa изпpoбвaнeтo и paзpaбoтвaнeтo нa мecтни aвтoнoмни aвтoмoбили.

Източник: Xinhua

 
Индекси на фондови борси
03.01.2018
Dow Jones Industrial
24 922.68 (98.67)
Nasdaq Composite
7 065.53 (58.63)
Стокови борси
03.01.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)62.14
Heating oil ($US/gal.)2.0900
Natural gas ($US/mmbtu)3.0600
Unleaded gas ($US/gal.)1.8100
Gold ($US/Troy Oz.)1 310.50
Silver ($US/Troy Oz.)17.09
Platinum ($US/Troy Oz.)951.30
Hogs (cents/lb.)71.05
Live cattle (cents/lb.)122.95

       Опознай България

140 години от Освобождението на София

На 4 януари 1878 г. (23 декември 1877 година стар стил) днешната столица на България гр. София е освободена от турците. В хода на Руско-турската освободителна война, войските на руския генерал Гурко уверено напредват към София. Осман Нури паша започва да се изтегля от София. Опитът на турците да подпалят града е осуетен с помощта на чуждестранните консули. На 4 януари, генерал Йосиф Гурко успява без бой да освободи града. От Русия заедно с водените от него воини, той носи и една икона, копие на чудотворната икона на Света Богородица - „Радост на всички скърбящи“. И днес, вдясно от централния вход на софийския Митрополитски храм „Света Неделя“, тя утешава вярващите. С освобождението на София Руско-турската война преминава в нова фаза, която позволява настъплението към Южна България. На 3 април (22 март стар стил) 1879 г. по предложение на Марин Дринов Учредителното събрание избира София за столица на Княжество България (4 април е обявен за празник на София).


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 04.01.2018
Българска версия: 29886, Английска версия: 3006

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999