Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 24 ноември 2017 г., брой 4598
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(24.11.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.19744
USD   1.65077
CHF   1.68417
EUR/USD   1.1848*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.11   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Ел те ай АД - София
Елпром термо 97 АД - Балчик
Елпром-термо АД - Балчик
Каррезерв Пропъртис АД - София
Контактни елементи АД - Драгоман
Пенсионно осигурително дружество Топлина АД - София
Хидропневмотехника АД - Казанлък
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Разрешение за пребиваване и работа тип "синя карта на ЕС" вече ще се издава за срок до четири години, реши парламентът. Досега се издаваше за срок от една година. Депутатите приеха на второ четене промени в Закона за МВР, с които се правят изменения в Закона за чужденците в Република България и в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. В случай, че срокът на трудовия договор е по-малък от четири години, "синя карта на ЕС" се издава за срока на договора, удължен с три месеца, като може да се подновява при наличие на основания за преиздаването му. Подобно разрешение за пребиваване и работа "синя карта на ЕС" могат да получат чужденци, които са висококвалифицирани работници по смисъла на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и притежават работна виза или разрешение за продължително пребиваване в Република България на друго основание. При кандидатстване за първоначален достъп до пазара на труда и за продължаване срока на синята карта на ЕС вече няма да се изисква чужденецът да пребивава извън територията на България. Намалява се от 400 на 100 лева таксата, която работодателят внася, за предоставяне или продължаване на срока на решението за достъп до българския пазар.

Източник: investor.bg

През третото тримесечие общият индекс на оборота за сектор "Транспорт, складиране и пощи", се увеличава с 3.1% спрямо второто тримесечие на 2017 година, отчете НСИ. Ръст се наблюдава във всички дейности, като най-висок е при "Въздушен транспорт" и "Воден транспорт", съответно с 12.6 и 7%. През периода оборотът на сектора се увеличава с 11.9% в сравнение със същото тримесечие на 2016 година. На годишна база най-висок е ръстът при "Пощенски и куриерски услуги" - 15.3%, и "Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта" - 15.2%. Намаление е регистрирано само при "Воден транспорт" (23.9%). Оборотът в сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения" нараства с 2.2% спрямо второто тримесечие на 2017 година.

Източник: money.bgДружества
Пране и химическо чистене на текстилни и кожени изделия
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Ве Ка Ес - България ООД - Кърджали   2 684  
  2   Василка ЕООД - София   2 652  
  3   АТМ България ООД - Ямбол   1 358  
  4   Софийска перална компания Евростил ООД - София   1 330  
  5   Еврохим Груп ООД - Габрово   844  
  6   ВВМД ООД - София   696  
  7   Рефреш ООД - Пловдив   674  
  8   Евро Жоли ООД - София   608  
  9   Лорив ЕООД - Стара Загора   570  
  10   Багра ЕООД - Варна   491  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 23.11.2017
  Обща стойност (BGN): 2 700 305.16  
Брой търгувани компании: 36
Premium 52 566.88
Standard 2 241 526.98
АДСИЦ 406 211.30
Най-голяма промяна в цените
Свилоза АД - Свищов 5.09 %
Велграф Асет Мениджмънт АД - София -3.50 %
BaSE - Акции: 2 027 186.03
BaSE - АДСИЦ: 1 449 923.36

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Хидравлични елементи и системи АД (ХЕС) обяви 647 хил. лв. брутна печалба за октовмри 2017 г., с което резултатът за десетте месеца достига 4,844 млн. лв. Това представлява ръст от 20,05% на годишна база. Продажбите на ХЕС за октомври 2017 са за 5,24 млн. лв., а от началото на годината достигат 46,5 млн. лв., като нарастват с 18,91%. Дружеството прогнозира продажби от 5,2 млн. лв. през ноември 2017 г. Основен акционер в ХЕС АД е Стара планина холд АД. Други основни дъщерни дружества на холдинга са Елхим-Искра АД и Българска роза АД, които също са обявили резултати за октомври. При Елхим-Искра АД продажбите през десетия месец на годината са за 3,14 млн. лв. и 28,45 млн. лв. за периода януари-октомври. Брутната печалба за октомври е 23 хил. лв., а от началото на годината е 519 хил. лв. Прогнозата е за продажби от 3,33 млн. лв. за ноември 2017 г. Българска роза АД обявява приходи от продажби за месец октомври 2017 г. в размер на 580 хил. лв. и с натрупване от началото на годината 5,65 млн. лв. Печалбата за октомври е 85 хил. лв. Прогнозите за ноември 2017 г. са за продажби от 350 хил. лв., а с натрупване от началото на годината да достигнат 6 млн. лв.

Източник: investor.bg

От края на ноември 2017 г. бизнесът на „Телелинк” в България ще бъде разделен между четири нови самостоятелни компании – „Телелинк Бизнес Сървисис”, „Телелинк Инфра Сървисис”, „Телелинк Сити Сървисис” и „Телелинк Лабс”. Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД ще се развива като компания, ангажирана в бизнес процесите и в областта на ИТ инфраструктура, информационна сигурност, дигитална трансформация, големи данни и управление на услуги под ръководството на Иван Житиянов, който ще заеме позицията изпълнителен директор. Телелинк Инфра Сървисис ЕАД ще предлага услуги по изграждане и опериране на комуникационна инфраструктурата, доставка и интеграция на системи за сигурност и интелигентни системи за наблюдение и управление под ръководството на Цветан Мутафчиев. Телелинк Сити Сървисис ЕАД ще развива и продава решения за умни градове под ръководството на Мирослав Кацаров. Телелинк Лабс ще бъде още едно ново звено, което под ръкводството на Мариян Карадимитров ще развива Research, Development and Education дейност с акцент върху 5G мрежи и тяхното приложение. Тези компании ще бъдат част от ново холдингово дружество с име „Телелинк България”, с изпълнителен директор Йордан Попов и председател на борда на директорите Любомир Минчев. Трансформирането на компанията и обособяването на четирите нови дружества цели да фокусира отделните ѝ дейности, тяхното управление и развитие в отговор на бизнес нуждите и темповете на индустрията.

Източник: economic.bg

Над 250 млн. лева е оборотът на румънския онлайн търговец Emag за трите години, откакто компанията оперира в България. Върху тази сума не е бил платен нито лев данък. Оператор на сайта е румънската “Данте интернешънъл”, а сделките се оформят като дистанционни продажби, при които се използват услугите на куриерски фирми. По този начин в България не се пащат дължимите данъци и такси. Патентното ведомство в България през 2016 г. разрешава на румънската компания да патентова до 24 ноември 2024 г. словосъчетението и нито един друг търговец у нас няма право да използва словосъчетанието "черен петък", чиято родина е САЩ. Патентът позволява разнообразни дейности - даване под наем на рекламно време, онлайн реклама, организиране на изложби, на модни ревюта, на търгове; търговски панаири и други. При оформянето на сделките като дистанционни продажби от “Данте интернешънъл” не издават и касови бележки. Плащането се извършва като паричен превод от куриерските фирми, които правят доставките на поръчаните стоки. В България са регистрирани 40 куриерски фирми, част от тях обаче нямат лиценз за доставчик на платежна услуга, каквото е изискването по закон.

Източник: 24 часа

ЧЕЗ Разпределение България въведе в експлоатация днес възлова станция, която захранва Панчарево и Кокаляне с електроенергия. Съоръжението е изцяло автоматизирано и ще позволява и резервиране на електрозахранването при евентуални смущения. Инвестицията е на стойност 370 хил. лв. Общо в района компанията инвестира 914 хил. лв. Компанията стартира и автоматизация на електрическата мрежа чрез монтирането на дистанционно управляеми апарати върху електропроводите. В района вече са монтирани 4 дистанционно управляеми апарата, предстои монтиране на още един. Общата им стойност възлиза на 150 хил. лв. Компанията монтира и сигнализатори, които предават дистанционно информация за състоянието на мрежата.

Източник: 24 часа

Фирма „Шахинлер", която развива дейност в Кърджали, но централата й е в Истанбул, е готова да инвестира в град Белица, обяви кметът на общината Радослав Ревански. Чака се разрешение от централата в турската столица, за да се открие шивашки цех, който ще осигури между 50 и 100 работни места. Друг голям инвеститор вече е построил предприятие в село Дагоново. Общият размер на инвестицията е 5,821 млн. лв. От тази сума субсидията по Програмата за развитие на селските райони е 2,827 млн. лв. Заводът е с разгъната застроена площ от 2280.35 кв. м, а инвеститор е софийската фирма „Био Органик България" ЕООД. Очаква се заводът да отвори врати през пролетта. В него ще се извършва първична преработка на плодове и зеленчуци, замразяване и изсушаване на плодове и зеленчуци. Очакваното дневно производство на замразени продукти е 5 тона.

Източник: Стандарт

BILLA България продължава да разширява мрежата си и вече разполага със 116 магазина в страната. Най-новият супермаркет от веригата се намира в жилищен квартал „Дианабад“ в столицата. BILLA е рекордьор по брой магазини в София Търговската верига има намерения да разшири мрежата си до 150 магазина през следващите години. До края на 2017 г. ще бъдат открити още няколко супермаркета на ключови локации в София и страната.

Източник: econ.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Бум на специалностите свързани с електромобили

Позиция на АОБР по проекта на Рамково споразумение за процедура по определяне на МРЗ

Включете се в годишната анкета на БСК "2017 г. през погледа на бизнеса"!


Предстоящи събития

Управление на риска в стандарти на ISO за системи за управление

12-13 декември: Иновации чрез дизайн - специализирано обучение за МСП


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNP Route - 21 октомври, съботно-неделен
CCNA 1 - 07 октомври, съботно-неделен
CCNA 3 - 30 септември, съботно-неделен
CCNA 1 - 16 октомври, вечерен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Швейцарското правителство съобщи, че ще деблокира над 1 милиард евро, за да продължи да помага, както прави вече 10 години, на източно- и централноевропейските страни членки на Европейския съюз. Тази "автономна помощ", която предстои да се гласува в парламента, се равнява на 1,3 милиарда швейцарски франка за нов 10-годишен период. Предназначението й е да намали икономическите и социалните несъответствия в Европа, което е в икономически и политически интерес на Швейцария, обясни в комюнике правителството. Новината беше оповестена от президентката на Швейцария Дорис Лойтхард при посещение в Берн на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. "Швейцария показва, че е надежден партньор", заяви на пресконференция Юнкер. Обвинен от журналист, че е дошъл в Швейцария "да иска чек", председателят на ЕК увери: Не съм в Берн, за да получа подарък. Решенията на Федералния съвет (правителството) са самостоятелни и независими.

Източник: AFP

Америка

Саудитска Арабия се е съгласила да закупи прецизно насочвани боеприпаси от американски компании. Изданието посочва, че сделката може да създаде политическо напрежение в САЩ, след като някои политици вероятно ще възразят американски оръжия да се използват в кампанията на саудитците в Йемен, погубила множество цивилни. Двете компании, които са избрани от Рияд, са Raytheon Co и Boeing Co. Сделката е част от споразумението за 110 милиарда долара, постигнато между президента Тръмп по време на визитата му в май. И двете отказаха коментар. Продажбата на оръжия на кралството и останалите държави от Близкия изток става все по-щекотлива тема в американския Конгрес, който трябва да одобри подобни сделки. Републиканецът Боб Коркър, председател на Комисия по външните работи в Сената, също се очаква да създаде пречки, заявявайки още през юни, че ще работи по блокирането на оръжейни сделки със Саудитска Арабия, ОАЕ и останалите членове на GCC заради скандала с Катар.

Източник: Reuters

Азия

Търговията на Китай със Северна Корея се срина през октомври, сочат официалните данни. Общият обмен е бил около 334.9 милиона долара, най-ниското ниво от февруари, като вносът е най-слаб от години насам. Основна причина за намалените нива е последните санкции срещу Пхенян, въведени от Организацията на обединените нации (ООН). Общата търговия е намаляла с около 20 процента в сравнение със септември. Преди година стоки на стойност 525.2 милиона долара са били разменени между двете страни. През октомври втората най-голяма икономика в света е купила стоки на стойност 90.75 милиона долара от Северна Корея - най-ниското ниво от януари 2014 г. и с около 55 милиона долара по-малко, отколкото през септември. Износът е намаляла до 244.2 милиона долара, сравнено с 266.4 милиона долара през септември и 286.9 милиона долара през октомври на миналата година.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
22.11.2017
Dow Jones Industrial
23 526.18 (-64.65)
Nasdaq Composite
6 867.36 (4.88)
Стокови борси
22.11.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)58.42
Heating oil ($US/gal.)1.9400
Natural gas ($US/mmbtu)2.9200
Unleaded gas ($US/gal.)1.7700
Gold ($US/Troy Oz.)1 291.30
Silver ($US/Troy Oz.)17.10
Platinum ($US/Troy Oz.)940.60
Hogs (cents/lb.)69.10
Live cattle (cents/lb.)125.48

       Опознай България

Национален военен университет “Васил Левски”

На 24 ноември 2017 година ще се проведе тържественото честване на Празника на военния университет във Велико Търново и отбелязването на 139-тата годишнина от създаването на първото военно училище. Националният военен университет “Васил Левски” води началото си от есента на 1878 г., когато на 1 септември във Филипопол (дн. Пловдив) императорският руски комисар в България генерал-адютант княз Александър Михайлович Дондуков-Корсаков назначава първия команден състав на Софийското военно училище, състоящ се от шест души. В Пловдив училището се разполага в Първоначалното училище “Света Троица”, което се е намирало в старата част на днешния град. Преместването на училището в София се извършва от 14 до 19 ноември – до Пазарджик с влак, а от там пеша. Първият район на училището в София е бивша турска военна болница, която се е намирала зад днешния Централен военен клуб. Там на 26 ноември 1878 г. училището официално е осветено и открито. Днес тази дата е официалният празник на университета. На 10 май 1879 г. е произведен Първият випуск в състав 165 души. Тези офицери участват в защитата на Отечеството по време на Сръбско-българската война като капитани, а впоследствие изнасят на плещите си подготовката и участието на българската армия във войните за национално обединение и прославят българското оръжие по бойните полета на Тракия, Македония и Добруджа. През 1892 г. военното училище се премества в своя втори район в София (днешния на ВА “Г. С. Раковски”), който специално е построен за него. След промените в България на 9 септември 1944 г. училището се нарича Народно военно училище и за негов патрон е определен Апостола на свободата Васил Левски. С решение на ХХХІХ Обикновено народно събрание от 14 юни 2002 г. трите военни училища във Велико Търново, Шумен и Долна Митрополия са преобразувани в Национален военен университет “Васил Левски”. (Източник: www.nvu.bg)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 24.11.2017
Българска версия: 29898, Английска версия: 3007

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999