Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 02 ноември 2017 г., брой 4582
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(02.11.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.23818
USD   1.68432
CHF   1.68027
EUR/USD   1.1612*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.11   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Аквамат инженеринг ЕООД - Пловдив
Алианц България - Пенсионно осигурително дружество АД - София
Векта ООД - Пловдив
Дайнърс клуб България АД - София
Електра Юръп АД - София
Индустриален и логистичен парк-Бургас АД - Бургас
Ломско пиво АД - София
Пътинженеринг Русе АД - Русе
ХМЦ АД - Пловдив
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) през 2016 г. в България са 734 милиона лева, което е с 13.7% по-малко в сравнение с предходната година, съобщи НСИ. Като процент от брутния вътрешен продукт тези разходи (интензивност на НИРД) също намаляват спрямо предходната година - от 0.96% през 2015 г. на 0.78% през 2016 година. Намалението се дължи в най-голяма степен на сектор "Предприятия", където разходите за НИРД намаляват с 86.2 млн. лв., или с 13.8%. Сектор "Предприятия" продължава да бъде най-големият от четирите институционални сектора, в които се осъществява НИРД, с дял от 73.3% от общите разходи за НИРД. Следват секторите "Държавно управление", "Висше образование" и "Нетърговски организации" с дялове съответно от 21.2, 5.2 и 0.3% . Научноизследователската и развойна дейност се финансира от държавния бюджет, бизнеса, други национални източници и от чужбина. През 2016 г. най-голям е делът на средствата за НИРД, идващи от сектор "Предприятия" - 43.6%. Те нарастват спрямо предходната 2015 г. с 5.7% (от 302.6 млн. лв. на 320 млн. лв.). Спрямо 2015 г. средствата от чуждестранни източници намаляват с 32.7% (от 372.9 млн. лв. на 250.9 млн. лв.).

Парите в Сребърния пенсионен фонд се топят, вместо да се умножават. Причините са три - инфлация, отрицателни лихви и пресъхващи приходи. Средствата на резервния фонд, които след време трябва да допълват основните пенсии на българите, се държат на депозит в БНБ, който се подновява всяка година. През предходните 5 години лихвеният процент бе 0 (нула) и от 2012 г. на практика сумата не е донесла и лев на депозанта. В момента Сребърният фонд разполага с 2.8 млрд. лева. А за 2017 г. БНБ е определила отрицателна лихва - минус 0.10 процента и за съхранението на тези 2.8 млрд. лева централната банка ще удържи 0.10%, или около 2.8 млн. лв. За да не се ощетява фондът, тази загуба ще бъде за сметка на централния бюджет. И догодина средствата на Сребърния фонд вероятно ще продължат да носят отрицателна доходност, която ще бъде компенсирана с доплащане от държавния бюджет.

Източник: СегаДружества
Добив, обогатяване и брикетиране на въглища с калоричност непревишаваща 5833 kcal/kg
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Мини Марица Изток ЕАД - Раднево   866 589  
  2   Мина Станянци АД - София   17 463  
  3   Мина Бели брег АД - Габер   6 968  
  4   Мина Чукурово АД - Габра   4 207  
  5   Балкан МК ЕООД - Перник   3 054  
  6   Фундаментал ЕООД - Бобов дол   1 750  
  7   Въглища Перник ООД - Перник   1 576  
  8   Кам и Кам ООД - Симитли   11  
  9   Пирин Ораново ЕООД - Перник   10  
  10   Въгледобив Черно море ООД - София   1  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 01.11.2017
  Обща стойност (BGN): 259 618.23  
Брой търгувани компании: 34
Premium 74 669.11
Standard 168 342.27
АДСИЦ 14 663.46
Структурирани 1 943.40
Най-голяма промяна в цените
ИХБ Електрик АД - София 8.33 %
Формопласт АД - Кърджали -8.00 %
BaSE - Акции: 1 528.85

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

През януари-септември 2017 г. „Еврохолд България“ АД увеличава консолидираните си оперативни приходи с 18% спрямо същия период на предходната година до над 880 млн. лв. Основен принос има застрахователният бизнес на групата в региона на Източна Европа, обединен в подхолдинга „Евроинс Иншурънс Груп“ АД (ЕИГ). Приходите от застрахователна дейност на холдинга нарастват с 21% за година до близо 715 млн. лв, а оперативната печалба на застрахователния холдинг се удвоява до 27.3 млн. лв. Автомобилният и лизинговият бизнес на „Еврохолд България“ АД, опериращи съответно под бранда „Авто Юнион“ АД и „Евролийз Груп“ ЕАД, също повишават продажбите си с двуцифрени темпове и реализират ръст на оперативната си печалба. На 30 октомври 2017 г. международната агенция за кредитен рейтинг Fitch Ratings присъди „BB-“ рейтинг за финансова стабилност (Insurer Financial Strength Rating - IFSR) на „Евроинс Румъния“, което е най-голямото и значимо дружество в застрахователния бизнес на „Еврохолд България“ АД. Перспективата по рейтинга беше оценена като стабилна. Агенцията присъди също така “B” дългосрочен кредитен рейтинг (Long-Term Issuer Default Rating – IDR) на „Еврохолд България“ АД, отново със стабилна перспектива, както и 'B'/'RR4' кредитен рейтинг на програмата на компанията за средносрочни еврооблигации (ЕMTN програма) в размер до 200 млн. евро.

Източник: Банкеръ

Търговска верига "Фантастико" открива нов магазин, който ще бъде най-големият от веригата в България. За локация е избран столичния квартал "Младост". Инвестицията възлиза на близо 11 милиона лева. Новият магазин се намира на мястото на вече фалиралия конкурент "Пикадили". Обектът е разположен в съществуващата сграда, която е изцяло реконструирана и обновена. Разгънатата застроена площ е приблизително 4600 кв. м. Веригата притежава 41 търговски обекти - супермаркети под едноименната марка. Повечето от тях се намират в София, но има и в Елин Пелин, и в Кюстендил. Във веригата работят над 3000 служители.

Източник: money.bg

И трите кандидат за банка “Виктория” - Българо-американската кредитна банка (БАКБ)Инвестбанк и фирмата на бизнесмена Васил Божков “Вабо Интернал”, най-вероятно ще бъдат допуснати до финалния кръг на сделката. Срокът за обвързващи оферти изтече на 1 ноември 2017 г. Допускането до финалната фаза и на трите кандидата означава, че решаващото мнение кой ще е купувач ще бъде на БНБ. При предишния опит за продажба на дъщерната на КТБ банка кандидатите бяха осем. Тогава синдиците на КТБ посочиха за купувач Търговска банка Д, но БНБ не разреши сделката. В мотивите на централната банка за отказа бе посочено, че не е подходящо намерението на купувача да развива “Виктория” като самостоятелна банка. Това криело рискове за финансовото състояние и не давало гаранции, че тя ще успее да изпълни регулаторните изисквания.

Източник: 24 часа

Официално беше открито реновирано локомотивно депо в Русе. Реновирани са отделни елементи от депото – сменени са покривните конструкции, както и дограмата, ремонтирани са и помещенията за нощувка и почивка на служителите и машинистите. Работниците са с нови работни облекла, с цел подобряване условията на труд. Целият ремонт възлиза на стойност над 100 000 лв., като всички средства са от БДЖ товарни превози.

Източник: Дарик радио

Сирма Груп Холдинг обяви нетна печалба на индивидуална основа от 1.396 млн. лв. към 30 септември 2017 г. Година по-рано технологичната компания отчете положителен финансов резултат от 364 хил. лв. Отчетеният ръст е от 283.52%. Показателят EBITDA отбелязва ръст от 153.23% спрямо същия период на 2016 година и достига 1.684 млн. лв. Индивидуалните приходи от продажби нарастват със 149% и достигат 2.289 млн. лв. Компанията информира, че в началото на третото тримесечие на годината започва изпълнението на Страгегия 2018-2022 г., която цели да увеличи с 35% средния годишен темп на приходите, като 70% от постъпленията да са от SaaS. В следващите години от Сирма Груп Холд планират повече от 70% от постъпленията да са генерирани от двата им основни пазара – Европа и Северна Америка, както и над 29% EBITDA марж. Общият брой на акционерите на Сирма Груп Холд вече е над 970, като от тях 54 са корпоративни инвеститори и 916 физически лица.

Източник: profit.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

14 ноември: Специализирано обучение: "Инструмент за финансиране на МСП: Работна програма 2018 - 2020, Фаза 1 и Фаза 2"


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNP Route - 21 октомври, съботно-неделен
CCNA 1 - 07 октомври, съботно-неделен
CCNA 3 - 30 септември, съботно-неделен
CCNA 1 - 16 октомври, вечерен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

През октомври бизнес активността в промишления сектор на Великобритания се ускори изненадващо благодарение на нарастване на производството и на новите поръчки при продължаващо увеличаване на инфлационния натиск, показва последно проучване на агенция IHS Markit. Това сякаш бетонира вероятността за първо от десетилетие насам повишаване на основната британска лихвена ставка на стартиращото днес двудневно заседание на Английската централна банка. Промишленият PMI индекс на Обединеното кралство нарасна през октомври до 56,3 пункта от 56,0 пункта през септември (слаб възходяща ревизия от 55,9 пункта), докато очакванията на финансовите пазари бяха за индекс на ниво от 55,9 пункта. По този начин индексът продължава да се задържа стабилно в нивата на експанзия (над важното ниво от 50 пункта) за 15-и пореден месец и далеч над неговото осреднено дългосрочно ниво от 51,7 пункта. Агенция IHS Markit отбелязва, че производството и новите промишлени поръчки продължават да нараства със здраво темпо, тъй като компаниите се възползват от силните вътрешни пазарни условия.

Източник: Reuters

Америка

Ръстът на заетостта в частния сектор в САЩ се ускорява през октомври, показва редовният месечен доклад на ADP. Компаниите извън сектора на земеделието добавят 235 хил. позиции през октомври спрямо 110 хил. предходния месец. Ръстът през октомври е най-силният от март насам. Очакванията бяха частният сектор да добави около 200 хил. позиции през октомври. Новите позиции при компаниите производителките на стоки са 85 хил., а при тези в сектора на услугите – 150 хил. Заетостта в строителството расте с 62 хил. нови работни места, което е най-голямото повишение от февруари 2006 г. Това по всяка вероятност се дължи на по-високото търсене на работна ръка за възстановяването на сгради след ураганите в Тексас и Флорида. Докладът за пазара на труда на ADP е в унисон с други данни, които показват, че икономиката се възстановява след тропическите бури. В петък се очакват официалните данни на Министерството на труда. Тогава ще има и информация за дела на безработицата, както и за ръста на заплатите.

Източник: Wall Street Journal

Азия

Руският енергиен гигант „Роснефт“ и иранската петролна компания NIOC подписаха пътна карта за реализация на стратегически проекти за добив на петрол и газ на територията на Иран. Това съобщи пред журналисти в Техеран ръководителят на руската петролна компания Игор Сечин. Двете компании могат да осъществят петролни и газови проекти с инвестиции до 30 млрд. долара и добив до 55 млн. тона петрол годишно. Пътната карта позволява през идната година да бъдат подписани обвързващи документи за конкретни проекти в сферата на добива на петрол и газ. Сечин е подчертал, че не става дума само за добив на нефт и газ, но и за провеждане на суапови операции, което според бизнес портала РБК означава обмен на суровини за улесняване на логистичните операции, доставка на нефт и нефтени продукти, обучение на държавни служители. Прессекретарят на „Роснефт“ Михаил Леонтиев е отказал да коментира детайли от меморандума. РБК посочва, че „Роснефт“ не е първата руска енергийна компания с интерес към реализиране на проекти в Иран. Споразумения с Техеран вече подписаха „Газпром“, „Лукойл“, „Газпром нефт“, „Татнефт“, „Зарубежнефт“.

Източник: New York Times

 
Индекси на фондови борси
01.11.2017
Dow Jones Industrial
23 435.01 (57.77)
Nasdaq Composite
6 716.53 (-11.14)
Стокови борси
01.11.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)54.27
Heating oil ($US/gal.)1.8600
Natural gas ($US/mmbtu)2.9100
Unleaded gas ($US/gal.)1.7400
Gold ($US/Troy Oz.)1 279.30
Silver ($US/Troy Oz.)17.14
Platinum ($US/Troy Oz.)934.20
Hogs (cents/lb.)66.60
Live cattle (cents/lb.)126.60

       Опознай България

Сръбско-българската война

След обявяване на Съединението (06.09.1885 г.) България очаква съпротива от страна на Турция и съсредоточава войските си по южната граница. Подтикван от Австро-Унгария и с цел да заздрави позициите си, сръбският крал Милан неочаквано обявява война на България на 02.11.1885 г. Сръбските войски нахлуват през западната граница по две направления – София и Видин. Българското военно командване, в което най-високият чин е капитан и е ръководено от 24-годишния Рачо Петров, не е подготвено за нападение от запад, но след спешно заседание е решено най-важната битка да се проведе при Сливница. За няколко дни войската се придвижва до западната граница, предимно пеша, тъй като жп линията все още не е завършена. Въпреки численото си превъзходство сръбската армия е разбита и българите започват настъпление в Сърбия, стигайки до Ниш, когато след намесата на Австро-Унгария войната е прекратена. “Войната на капитаните”, както е известна Сръбско-българската война, е ярък пример за желанието на българския народ за независимост и готовността да се бранят интересите на родината.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 02.11.2017
Българска версия: 29904, Английска версия: 3008

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999