Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 31 октомври 2017 г., брой 4580
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(31.10.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.22304
USD   1.68432
CHF   1.68562
EUR/USD   1.1612*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.10   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Бест инвесторс АД - Враца
Булсат ООД - София
Демисвет АД - София
Елпром Харманли АД - Харманли
Енергоремонт холдинг АД - София
Индустриален център Тракия АД - Пловдив
Софтакси АД - София
Хевеа КИМ АД - Мадан
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Добивът на природен газ в страната е намалял на годишна база с над 28%, отчете НСИ. Намалението през август 2017 година на производството на природен газ спрямо същия месец на миналата година е с 28,6%. През август 2016 г. са произведени 7 млн. куб. метра, а през август тази година - 5 млн. куб. метра. Тенденцията е още по-осезателна, ако се погледнат данните от декември 2016 г., когато са произведени 15 млн. куб. метра, и от януари тази година, когато са добити 12 млн. куб. метра. Тези количества са крайно недостатъчни, за да покрият потреблението в страната - не само през зимата, но през лятото. Намаляват и доставките на природен газ. През август в сравнение с юли спадът е с 5,6% до 167 млн. куб. метра. Спрямо август на предходната година доставките на природен газ са без изменение, но през януари тази година те са били 469 куб. метра.

Източник: Дума

Общият индекс на цените на производител през септември 2017 г. нараства с 0.5% спрямо предходния месец. По-високи цени са регистрирани в преработващата промишленост - с 0.7%, и в добивната промишленост - с 0.5%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено намаление с 0.3%. По-съществено увеличение на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на основни метали - с 1.7%, и при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 1.1%, а намаление е регистрирано при производството, некласифицирано другаде - с 1.0%, при производството на лекарствени вещества и продукти и при производството на превозни средства, без автомобили - по 0.2%.

Източник: БанкеръКонцесии

До два месеца ще рестартираме концесията на летище София, съобщи министърът на транспорта Ивайло Московски. Подписан е консултантски договор със Световната банка и ЕБВР. Двете финансови институции ще довършат за 2 месеца предконцесионните анализи, като в новите ще се вкючи и трафикът през летището за 2015-2016 г., които не са присъствали в предишния. “Ако има официални данни и за 2017 г., ще ги включим и тях”, каза министърът. Последните 3 години са пикови за аеропорта. До месец вероятно ще бъде пусната обществената поръчка за купуване на нови влакове за БДЖ. Ще се разчита на капиталовия трансфер от държавата, на парите от авансовото плащане за летището, а може и на средства от бюджета.

Източник: 24 часа

Дружества
Производство на подемно-транспортни машини, вкл. асансьори
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2016 г.
(хил. лв.)
  1   Палфингер Продукционстехник България ЕООД - Червен бряг   8 997  
  2   Балкан АД - Ловеч   4 086  
  3   Балканско ехо ЕООД - Кръвеник   2 560  
  4   Подемкран АД - Габрово   1 795  
  5   Подем Габрово ЕООД - Габрово   903  
  6   Изамет 1991 ООД - София   583  
  7   Компания за инженеринг и развитие АД - Мездра   332  
  8   Балканкар Плевен АД - Плевен   301  
  9   Лифтком Сервиз ЕООД - София   247  
  10   МВ Янтра АД - Габрово   105  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 30.10.2017
  Обща стойност (BGN): 785 903.26  
Брой търгувани компании: 36
Premium 311 877.14
Standard 298 439.58
АДСИЦ 167 343.47
Облигации 8 243.06
Най-голяма промяна в цените
Лавена АД - Шумен 9.89 %
Индустриален холдинг България АД - София -3.12 %
BaSE - Акции: 1 479.50
BaSE - АДСИЦ: 2 386.44

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Производителят на умни системи за захранване с ток "Интернешънъл пауър съплай" (IPS), който наскоро спечели мегапоръчка в арабска държава, започна изграждането на собствена фабрика в Кърджали. Тя ще събере целия производствен цикъл на продуктите, които в момента се правят в различни цехове от поддоставчици. В завода ще се произвеждат серийните продукти на компанията, докато разработките и нестандартната продукция ще останат в София, където се намира офисът на компанията. Инвестицията е в размер на 32 млн. лв. Предприятието ще заработи до една година със 100-120 работника, а пълният му капацитет, който е за 240 души, ще бъде достигнат най-късно в началото на 2019 г. Компанията планира и втора част на проекта си, с което капацитетът ще нарасне двойно, а броят на работниците ще достигне 600. Новата фабрика, строителството на която започна през септември, ще има застроена площ от 16 хил. кв. м и ще включва производствена и складова част. За строител е избрана софийската "Бараж груп". Теренът е около 20 дка и е собственост на IPS, което е и една от причините тя да се насочи към Кърджали за проекта си. В предприятието ще се произвеждат серийни продукти, чието приложение е основно за електрифициране на откъснати райони без достъп до електропреносната мрежа (т.н. minigrid системи).

Източник: Капитал

“Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ е подписал окончателен договор със “София Тех парк” за придобиването на право на строеж в Зона 2. Общата цена е 9,652 млн. лева. Дружеството придобива правото да изгради многофункционална сграда и подземен паркинг на две нива. Площта на терена, върху който се реализира отстъпеното право на строеж, е 8140 кв. метра. Срокът за изграждане на сградата е 5 години от сключването на окончателния договор.

Източник: 24 часа

За пръв път в България жилищно-търговски и офис комплекс получи сертификат по BREEAM, който е най-широко използваният световен стандарт за устойчиви сгради. Това е столичният комплекс "Сан Стефано Плаза", който след четири години работа по оценката, проведена от екипа на МОМЕРИН, има сертификати BREEAM Excellent (Отличен) и за трите си части – жилищна, търговска и офис. Изискванията на BREEAM–2013 са залагани за постигане още по време на строително-монтажните дейности на обекта, извършени от "Геострой" АД.

Източник: mediapool.bg

Търгът за нова тикет система в столичния градски транспорт тръгва отново, съобщи директорът на Центъра за градска мобилност (ЦГМ) Христиан Петров. Бъдещата система трябва да замени всички съществуващи практики за таксуване в обществения транспорт - перфориране на билети, електронни карти и автомати за билети, с един електронен билет. По изчисления на Столична община това ще струва около 88 млн. лв. Обществената поръчка започна през май 2017 г., но беше спряна заради четири жалби на фирмите участници. Комисията за защита на конкуренцията отхвърли жалбите през септември. Върховният административен съд (ВАС) се произнесе в полза на ЦГМ. Общинското дружество ще събира документи за участие до 20 ноември 2017 г. Електронният билет трябва да позволява таксуване на база изминато разстояние или време за пътуване и да важи за всички видове транспорт, включително и влаковете на БДЖ. Мрежата за продажба на билети също трябва да бъде изцяло подменена с новата система, а билети и карти ще се продават и онлайн. Проектът е структуриран така, че бъдещият изпълнител ще получава по 730 хил. лв. за изграждане и поддръжка на системата всеки месец в продължение на 10 години. Условията на конкурса бяха обжалвани през юни от фирмите "Аосиа България", "Бърнърс енд Зимар" и "Глобал софтуер солюшънс", както и от "Юником Сървисиз" ООД.

Източник: Капитал

Българският производител на радиатори „КОРАДО-България“ АД запазва тенденцията на стабилен растеж през първите девет месеца на 2017 г., съобщи компанията, част от чешката КОРАДО Груп. Дружеството отчита върхови финансови и производствени постижения. От януари до септември тази година „КОРАДО-България“ АД постигна 43% ръст на брутната печалба спрямо същия период на миналата година - от 2,947 млн. лв. до 4,204 млн. лева. Отново за същия период ръстът при продажбите е с 38% – от 23,472 млн. лева на 32,452 млн. лева. Това увеличение е в резултат на продадените 429 хил. броя радиатори спрямо 340 хиляди броя през същия период на миналата година, което представлява скок от 26%.

Източник: investor.bg

Регулирана информация

На 30.10.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи индивидуален отчет за трето тримесечие на 2017 год. на Наш дом - България холдинг АД - София /5ND/

На 30.10.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет за трето тримесечие на 2017 год. на КММ АД - Шумен /4KP/

На 30.10.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.09.2017 г. на "Ем Ес Транс" OOД - София

На 30.10.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.09.2017 г. на "Еко Мед 5" OOД - София

На 30.10.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.09.2017 г. на Еко инвест 1 ООД - София

На 30.10.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.09.2017 г. на "РИЦ 1" OOД - София       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

14 ноември: Специализирано обучение: "Инструмент за финансиране на МСП: Работна програма 2018 - 2020, Фаза 1 и Фаза 2"


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNP Route - 21 октомври, съботно-неделен
CCNA 1 - 07 октомври, съботно-неделен
CCNA 3 - 30 септември, съботно-неделен
CCNA 1 - 16 октомври, вечерен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Хърватия иска да въведе еврото до 7-8 години, обяви министър-председателят Андрей Пленкович. Според мен целта, да въведем общата европейска валута в този срок, е реалистична. През 2020 г., когато поемаме председателството на ЕС, Хърватия може да задейства механизма ERM-2, коментира Пленкович, който ръководи страната от две години. Европейската комисия приветства амбицията на най-новата страна членка на ЕС, но отбелязва в становище, че външният дълг на Хърватия все още е твърде висок. Хърватската валута куна е тясно обвързана с еврото, посочи гуверньорът на централната банка Борис Вуйчич: Хърватия вече е силно интегрирана в европейската икономика. Около 60% от търговския обмен на страната е с еврозоната, 70% от приходите от туризъм идват от държави от еврозоната, а по-голямата част от хърватската банкова система се състои от банки със седалище в еврозоната. Държавният дълг на Хърватия в момента надвишава 80% от БВП на страната. Условие за въвеждането на еврото е дълг в размер на до 60%.

Източник: Reuters

Америка

Американската компания Constellation Brands купува 10 процентен дял в Canopy Growth Corporation, най-голямата в света публично търгувана компания за канабис. Constellation, която произвежда една от най-популярните бири - Corona, планира да работи с производителя, за да развива, предлага на пазара и продава напитки, напоени с канабис. Сделката е за 245 млн. канадски долара (191 млн. щатски долара) в замяна на дял от 9.9% в Canopy Growth Corporation, съобщиха компаниите. Сделката се очаква да бъде финализирана през третото тримесечие на фискалната година 2018 г. Ходът подсказва, че производителят на алкохол очаква марихуаната в САЩ да бъде легализирана на национално ниво. "Смятаме, че това е много вероятно, като се има предвид какво се случва в отделните щати", заяви Роб Сандс, президент и изпълнителен директор Constellation Brands, в интервю за WallStreet Journal. През 2018 г. Калифорния планира да легализира отглеждането и продаването на марихуана за развлекателни цели.

Източник: CNBC

Азия

Китай работи върху амбициозен проект, който може да превърне най-голямата пустиня в страната в оазис. В момента експерти изпробват технологии, които да помогнат за изграждането на 1000-километров тунел или най-дългият в света, който да транспортира вода от Тибет до регионът Синдзян. По думите на един от инженерите, който участва в проекта, по този начин територията там ще се превърне в китайската Калифорния. В моментът най-дългият такъв водопровод е този, прекосяващ Ню Йорк. Той се простира на 137 километра. Според информацията в местни медии китайското правителство вече работи по подобен тръбопровод в провинция Юнан, който ще бъде с дължина от 600 километра. Неговото изграждане ще бъде решаващо за 1000-километровия водопровод, като ще покажат дали технологията работи. Целта на тръбопровода до Синдзян е да отклони река Ярлунг Цянгпо в южната част на Тибет до пустиня Такламакан. Долното й течение стига в Индия и там се нарича Брахмапутра и се влива в Ганг на територията на Бангладеш.

Източник: Associated Press

 
Индекси на фондови борси
30.10.2017
Dow Jones Industrial
23 348.74 (-85.45)
Nasdaq Composite
6 698.96 (-2.30)
Стокови борси
30.10.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)54.05
Heating oil ($US/gal.)1.8800
Natural gas ($US/mmbtu)3.0000
Unleaded gas ($US/gal.)1.7100
Gold ($US/Troy Oz.)1 277.60
Silver ($US/Troy Oz.)16.87
Platinum ($US/Troy Oz.)926.00
Hogs (cents/lb.)65.18
Live cattle (cents/lb.)123.40

       Опознай България

Ден на Черно море

На 31 октомври се чества Международният ден на Черно море. Датата е определена за празник през 1996 г. на среща на министрите на околната среда на България, Грузия, Румъния, Русия, Турция и Украйна, с цел да бъде привлечено вниманието на обществеността върху усилията за опазване на Черно море.
Черно море има обширен водосборен басейн, в който се вливат повече от 300 реки. Около една трета от сушата на Европа принадлежи към водосборния басейн на Черно море, а втората, третата и четвъртата по големина и воден обем реки на Европа се вливат в Черно море и в свързаното с него Азовско море. Площта на водосборния му басейн е над 2,3 милиона кв.км и обхваща напълно или частично териториите на 22 страни на Европа и Мала Азия - 6 Черноморски държави /България, Грузия, Русия, Румъния Турция и Украйна/ и 16 страни на Централна и Източна Европа. Черно море е най-изолираното от Световния океан море - свързано е с океаните посредством Средиземно море през протоците Босфор, Дарданели и Гибралтар.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 31.10.2017
Българска версия: 29903, Английска версия: 3008

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2019
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2019
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Юни 2019
 ПВСЧПСН
22     12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930

Юли 2019
 ПВСЧПСН
271234567
28891011121314
2915161718192021
3022232425262728
31293031    

Август 2019
 ПВСЧПСН
31   1234
32567891011
3312131415161718
3419202122232425
35262728293031 

Септември 2019
 ПВСЧПСН
35      1
362345678
379101112131415
3816171819202122
3923242526272829
4030      


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999