Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 29 август 2017 г., брой 4537
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(29.08.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.11835
USD   1.64011
CHF   1.71730
EUR/USD   1.1925*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.08   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Южен индустриален парк АД - София  
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Стоки и услуги на лизинг за 3,5 млрд. лв. са напазарували българите – домакинства и бизнес, към юни 2017 г. показват данните на БНБ. Този тип пазаруване продължава да расте - на годишна база с 6,9%, или с 225,3 млн. лв., а спрямо края на март тази година - с 4,2%, или със 141,6 млн. лева. Предпочитан от българите все още е финансовият лизинг, при който след плащане на последната вноска се извършва прехвърляне на собствеността над съответната вещ. Общата сума на вземанията на лизинговите дружества при този тип лизинг са 3,3 млрд. лв., като на годишна база растат с 5,5%, или със 173, 5 млн. лв., а спрямо края на първото тримесечие на 2017 г. растат с 3,4%, или със 109 млн. лв. Според статистиката има едва забележимо, но постоянно намаляване на неговия дял - от 96,7% в края на юни 2016 г. до 95,5% в края на юни 2017 г. За тримесечието април-юни са сключени нови договори за финансов лизинг за цели 425,5 млн. лв., като този обем традиционно се увеличава всяка година в началото на лятото. Най- голям обем от финансовия лизинг продължават да държат автомобилите – към юни т.г. покупките на коли са за 1,115 млрд. лв., като увеличението при тях е със 7,7% спрямо края на юни 2016 г. и с 2,3%, или с 24,7 млн. лв. в сравнение с края на март.

Източник: 24 часа

Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2017 г. са 665.7 хил., или с 15.3% над регистрираните през юли 2016 година. Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към Италия - с 53.0%, Австрия - с 34.9%, Испания - с 32.4%, Франция - с 29.2%, Обединеното кралство - с 19.5%, Румъния - със 17.0%, Гърция - с 11.9%, Германия - с 11.5%, бившата югославска република Македония - с 10.8%, Сърбия - с 4.9%, Турция - с 3.1%, и други. Същевременно намаляват пътуванията към Руската федерация - с 13.4%, Чешката република - с 9.6%, и други. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през юли 2017 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 42.0%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 40.7%, и пътуванията със служебна цел - 17.3%. В сравнение с юли 2016 г. e регистрирано увеличение при пътуванията по всички наблюдавани цели: с цел почивка и екскурзия - с 26.9%, със служебна цел - с 21.4%, и с други цели - с 4.0%.

Източник: МарицаДружества
Търговия на едро с фармацевтични, медицински и ортопедични изделия
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Ромфарм Компани ООД - София   321 466  
  2   Хювефарма ЕООД - София   230 037  
  3   Фьоникс Фарма ЕООД - София   32 268  
  4   Алта Фармасютикъл ЕООД - София   14 438  
  5   Актавис ЕАД - София   11 755  
  6   Фармнет АД - Варна   9 479  
  7   Стинг АД - София   7 770  
  8   Байер България ЕООД - София   2 058  
  9   Медикал депо Р И К ООД - София   1 041  
  10   Глаксосмитклайн ЕООД - София   889  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 28.08.2017
  Обща стойност (BGN): 970 680.21  
Брой търгувани компании: 48
Premium 68 582.18
Standard 268 515.87
АДСИЦ 41 782.83
Структурирани 668.99
Облигации 591 077.64
Права 52.70
Най-голяма промяна в цените
ЦБА Асет Мениджмънт АД - Дебелец -40.00 %
Фаворит Холд АД - София 10.00 %
BaSE - Акции: 4 221.71

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Министерството на икономиката ще национализира едно от ключовите оръжейни дружества - русенския "Дунарит". Според ресорния министър Емил Караниколов това е опит за спасяване на компанията. Схемата удивително напомня приложената с "Авионамс" - също едно от ключовите за военната промишленост предприятия, което бе придобито от държавата в началото на май 2017 година. И в двата случая става въпрос за разпределяне на "наследството" от фалиралата КТБ. Държавата ще изкупи кредитите и задълженията на "Дунарит" и дружеството ще бъде придобито от Държавната консолидационна компания (ДКК). Към момента предприятието има задължения към различни кредитори в размер на около 67 млн. лв. Те ще бъдат погасени от държавата, за да не се стигне до фалит или разпродажба на активите. Парите за това ще дойдат от дивиденти на останалите оръжейни дружества, които са под шапката на ДКК. Това са над 20 дружества, сред които ВМЗ "Сопот", "Кинтекс", "НИТИ""Авионамс" и др. "Засега не се налага участието на Българската банка за развитие", поясни Караниколов. В момента тече съдебен спор за активите му между "Емко", която влезе в дружеството чрез увеличението на капитала му и замени свързаната с Цветан Василев "Кемира", и "Виафолт", свързвана с Делян Пеевски. Претенцията на "Виафолт" към "Дунарит" е, че има особен залог върху предприятието по силата на придобити нейни вземания от КТБ за 22.176 лн. евро, 1.774 млн. щатски долара и 400 хил. лв., чието погасяване е просрочила. В момента върху акциите е наложен запор.

Източник: Сега

"Монбат" отчита 21.4% годишен ръст на консолидираните нетни приходи от продажби през юли до 22.973 млн. лв. Обобщените данни за първите седем месеца на 2017 г. сочат, че дружествата от групата на производителя на акумулаторни батерии и осветителни тела са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби за 173.9 млн. лв., което е увеличение от 32.3% спрямо година по-рано. Консолидираната печалба преди облагане с данъци през юли намалява с 34% до 1.6 млн. лв. От началото на годината печалбата на групата се увеличава с 13% и достига 18.7 млн. лв.

Източник: Капитал

Само две фирми подадоха документи за участие в първата фаза на проекта за "Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване“. Първият етап включва проучване и анализ на добрите световни практики за дистанционно електронно гласуване и провеждането на три симулации на електронно гласуване от дистанция. Прогнозният бюджет на поръчката, обявена от държавна агенция "Електронно управление," е над 33 хил. лв., но ценовите оферти на двата участника са под тази сума. "Билдинг пропъртис холд" ЕООД предлага да извърши дейността за 22 хил. лв., а "Ню ай" АД за три пъти по-малко, или 8 хил. лв. И двамата кандидати имат богат опит в участието и изпълнението на обществени поръчки. "Ню ай" АД се занимава основно с консултантска дейност в разработването на европейски проекти. Фирмата е сред учредителите на Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП). Сред един от интересните проекти на "Ню ай" АД е изграждането на системата за кандидатстване и управление на европроекти ИСУН 2020. Тя бе разработена по проект на Министерския съвет, финансиран в предходния програмен период по оперативна програма "Техническа помощ". Тогава ИСУН беше изграден от едноименния консорциум "ИСУН 2020", в които в обединение работиха „Ню Ай“ АД и "Абати" АД. Управител на втората фирма - "Билдинг пропъртис холд" ЕООД, е Веселин Тодоров, който е и изпълнителен директор на „Сиела Норма“ АД. Последната често участва в поръчки, свързани с електронното управление и в сферата на разработване на информационни системи за частния сектор и държавната администрация. Тодоров успя да реализира един от централните регистри на България за електронно връчване и валидиране на документи. Изпълнителят трябва да бъде избран до средата на септември 2017 г.

Източник: economic.bg

Започва строежът на Националното хранилище за радиоактивни отпадъци (НХРАО). Съоръжението, което ще се намира в близост до АЕЦ "Козлодуй", ще бъде изградено от германо-български консорциум. Очаква се цената му да надхвърли 140 млн. лв. Проектът е финансиран от Международния фонд Козлодуй чрез Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Съоръжението, което ще бъде с капацитет от над 138 хил. куб. м, ще се състои от няколко стоманобетонни конструкции, разделени от вътрешни преградни стени на камери. Там ще се съхраняват ниско- и среднорадиоактивни отпадъци. С негова помощ ще бъдат изведени от експлоатация спрените ядрени блокове в Козлодуй, а получените отпадъци ще бъдат погребани по екологичен начин. На площадката трябва да бъдат изградени 3 платформи с по 22 клетки и инфраструктура. В тях трайно ще бъдат съхранявани стоманобетонни кубове с радиоактивни отпадъци, които ще са предварително обработени и обезопасени. Планирано е хранилището постепенно да се запълва през следващите 60 години. Съоръжението вероятно ще бъде пуснато в експлоатация през 2021 г.

Източник: money.bg

Мажоритарният собственик на "Дружба стъкларски заводи" - "Барек овърсийз лимитид", който притежава пряко и чрез свързани лица 53 407 691 броя акции, представляващи 99.80% от капитала на дружеството, отправи предложение за изкупуване към всички останали акционери. Процедурата идва след вече едно отправено търгово, в което то придоби над 95%, което му дава право да придобие автоматично и останалите акции - т.нар. squeeze out, в рамките на три месеца след одобряване на предложението за изкупуване от КФН. Обект на сделката са 108 805 броя обикновени акции на "Дружба стъкларски заводи" с номинална стойност 1 лев всяка. Предложената цена е 6.118 лв. за брой, колкото беше цената при търговото предложение.

Източник: Капитал       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

4 септември: Редовно общо годишно отчетно събрание на Русенска стопанска камара

13 септември: Семинар относно Регламент 2016/679, който поставя нови изисквания към всички фирми по повод събиране, обработка и съхранение на личните данни


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNP Route - м. септември, съботно-неделен
CCNA 1 - м. септември, съботно-неделен
CCNA 3 - м. септември, съботно-неделен
CCNA 1 - м. септември, вечерен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Румъния, една от страните членки на Европейския съюз с най-бърз ръст на икономиката, може да се присъедини към еврозоната през 2022 г., когато доходите на най-бедните ѝ граждани се увеличат, казва външният министър Теодор Мелешкану. „Днес вече отговаряме на всички официални изисквания, можем да се присъединим към валутния съюз още утре. Но се опасяваме, че това ще има отрицателен ефект върху доходите на най-бедните, на пенсионерите“, казва Мелешкану за полския ежедневник Rzeczpospolita. “Мисля, че ще приемем еврото след пет години, през 2022 г.“, добавя той. Еврозоната в момента се състои от 19 страни членки, като последната – Литва, се присъедини през 2015 г. Насърчаването на по-голяма интеграция между страните членки на еврозоната може да означава, че останалите извън клуба страни може да останат на тъмно при взимането на ключови решения.

Източник: Reuters

Америка

Доналд Тръмп поднови заплахите си да се оттегли от Северноамериканското споразумение за свободна търговия НАФТА дни преди началото на нова серия преговори за промяна на договора, сключен преди 23 години. "Намираме се в процес на предоговаряне на НАФТА с Мексико и Канада. И двете ни затрудняват, може би трябва да прекратим?", писа Тръмп в "Туитър". Първите петдневни преговори приключиха миналата неделя, като и трите страни се ангажираха да ускорят процеса за промяна на споразумението. Втората серия разговори започват в петък. Предоговарянето на НАФТА бе едно от първите неща, които Тръмп обеща да направи, когато стане държавен глава. След като известно време остави да витае заплахата чисто и просто да изтегли Съединените щати от споразумението, в крайна сметка американският президент се спря на варианта то да бъде предоговорено бързо "в интерес на трите страни" - Канада, САЩ и Мексико. От самото начало НАФТА поражда извънредно много спорове.

Източник: Guardian

Азия

Китай създава най-голямата в света компания за електричество. Държавната Комисия за администрация и надзор над активите съобщи в едноредово съобщение на своята интернет страница, че е одобрила сливането между Shenhua Group - най-голямата минна компания в Китай, и Guodian - една от най-големите в страната, генериращи електричество. Сливането е първото като част от започналата реформа в китайската енергийна индустрия. Новата компания ще притежава активи за 271 милиард долара и ще бъде втората в света по приходи. Очаква се тя да носи името National Energy Investment Corp. и ще има капацитет от над 225 гигавата, надминавайки Electricite de France SA и Enel SpA. Целта на Пекин е да намали свръхкапацитета в сектора, както и броят на притежаваните от държавата компании. Китай се опитва също така и да намали своята зависимост от въглищата. След излизане на новината акциите на листнатото дружество, собственост на Shenhua, се покачиха с 4.7%.

Източник: Bloomberg

 
Индекси на фондови борси
28.08.2017
Dow Jones Industrial
21 808.40 (-5.27)
Nasdaq Composite
6 283.02 (17.37)
Стокови борси
28.08.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)46.79
Heating oil ($US/gal.)1.6400
Natural gas ($US/mmbtu)2.8900
Unleaded gas ($US/gal.)1.5900
Gold ($US/Troy Oz.)1 322.10
Silver ($US/Troy Oz.)17.45
Platinum ($US/Troy Oz.)992.90
Hogs (cents/lb.)61.68
Live cattle (cents/lb.)1.09

       Опознай България

29 август – почита се паметта на Св. Йоан Кръстител

На 29 август православната църква отбелязва смъртта на Св. Йоан Кръстител – денят, в който е отсечена главата на светеца. Денят е известен още като Секновение, поради народните схващания, че на него денят и нощта се секат, стават равни. На този ден водата и времето започват да застудяват, затова никой не бива да се къпе в реките. Секновение се смята за “лош ден”/”тежък празник”, на който не трябва да се работи и да се започва нищо ново. Забранено е и да се ядат червени плодове (дини, ябълки, домати) и да се пие червено вино. Според житието на Св. Йоан Кръстител, на този ден Светецът е обезглавен по желание на царица Иродиада, която встъпвайки в брак с брата на мъжа си, е порицана от Йоан Предтеча. Учениците погребват тялото му, а главата му остава като реликва. Константин Велики я премества в гр. Емеса. По-късно е последователно пренасяна в Халкидон, Цариград и Комана.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 29.08.2017
Българска версия: 29875, Английска версия: 3010

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999