Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 31 юли 2017 г., брой 4516
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(31.07.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.18363
USD   1.66752
CHF   1.72214
EUR/USD   1.1729*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.07   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Балчо инвестмунт груп АД - Лозен - СГ
Билд-Инвест АД - Стара Загора
Блек Сий Агрикалчър Фанд АД - София
Бост АД - София
Бряст Д АД - Добрич
Велграф Асет Мениджмънт АД - София
Горубсо Златоград АД - Златоград
Джи Би Груп АД - Пловдив
Дружба стъкларски заводи АД - София
Екип-98 Холдинг АД - София
Ен Ди София АД - София
Енергопроект АД - София
Ефиж АД - Варна
Изба Славейково ЕАД - Харманли
Лаб - сенд текнолоджи АД - Варна
Миракал строй АД - Панагюрище
Млечна промишленост АД - Бяла Слатина
Розахим АД - Горна Оряховица
Студио 1 груп АД - София
Томел Груп АД - София
ТСХ Инвестмънт АД - София
ФМЛ Сервиз АД - Варна
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Брутният външен дълг на България намалява с 599 млн. евро на годишна база, показват данни на Българската народна банка. В края на май 2017 г. той достига 34.206 млрд. евро или 69.2% от БВП. От началото на годината свиването на задълженията възлиза на 436 млн. евро. Дългосрочните задължения са 26.039 млрд. евро и намаляват с 616.2 млн. евро спрямо края на 2016-та. Краткосрочните задължения възлизат на 8167.4 млн. евро и нарастват със 180.2 млн.евро спрямо декември 2016 г. Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на май 2017 г. е 6435 млн. евро и на годишна база се свива с 209.3 млн. евро. Външните задължения на сектор Банки са 4446.1 млн. евро. Те се увеличават с 283.2 млн. евро спрямо края на 2016-та. Външните задължения на Други сектори са 11.215 млред. евро. Те нарастват с 12.2 млн. евро. В края на май 2017 г. вътрешнофирменото кредитиране е 12.110 млрд. евро, което е с 383.7 млн. евро по-малко в сравнение с края на 2016 година. През първите пет месеца на годината извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 1588.3 млн. евро (3.2% от БВП) при 2094.5 млн. евро (4.4% от БВП) за същия период на предишната година.

Източник: Банкеръ

Общият индекс на цените на производител през юни 2017 г. намалява с 0.2 % спрямо предходния месец. По - ниски цени са регистрирани в преработващата промишленост - с 0.3 %, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.1%, докато в добивната промишленост е отчетено увеличение с 0.8 %. По - съществено намаление на цените в преработващата промишленост се наблюдава при печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 0.7 %, при производството на облекло и при производството на превозни средства, без автомобили - по 0.4% , а увеличение е регистрирано при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 0.9%, и при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 0.7%. Общият индекс на цените на производител през юни 2017 г. нараства с 3.1% в сравнение със същия месец на 2016 година. Увеличение на цените е отчетено в добивната промишленост - с 8.7% , в преработващата промишленост - с 2 .8%, и при производството и разпределението на електри ческа и топлоенергия и газ - с 3.0 %.

Източник: НСИДружества
Търговия на едро с други хранителни продукти
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Фарм сенс ООД - София   113 462  
  2   ХАВИ логистикс ЕООД - София   59 251  
  3   Селект Трейд ЕООД - София   40 430  
  4   Инкофудс ООД - Казичене   39 699  
  5   СуиКо ЕООД - София   27 654  
  6   Пролет ЕООД - Добрич   23 624  
  7   Тина Трейдинг ЕООД - София   14 594  
  8   Валмарк България ЕООД - София   14 270  
  9   Клас Фуд ЕООД - София   14 122  
  10   Бебелан ООД - София   13 759  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 28.07.2017
  Обща стойност (BGN): 745 514.68  
Брой търгувани компании: 46
Premium 130 813.70
Standard 591 147.82
АДСИЦ 22 769.26
Структурирани 783.90
Най-голяма промяна в цените
ЦБА Асет Мениджмънт АД - Дебелец 66.67 %
Соларпро Холдинг АД - София -32.90 %
BaSE - Акции: 15 126.20

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Лидл България откри своя втори логистичен център в България, който се намира в с. Кабиле, Ямбол. Инвестицията в складовата база е на стойност над 80 млн. лева, а с откриването й компанията създава нови 150 работни места в региона. Логистичната база е разположена на площ от близо 200 000 кв. м. Логистичен център Кабиле ще поеме зареждането на магазините Lidl в Източна България, докато първата складова база на веригата – тази в с. Равно поле до София, ще отговаря за доставките в западната част на страната. Така компанията ще постигне още по-ефективна оптимизация на бизнес процесите. Това е единствената логистична база в България, сертифицирана по стандарта BREEAM, ниво „Отлично“. При създаването й са използвани екологични и дълготрайни материали в строителството. Оборудвана е със соларни панели, пълно LED осветление, както и със система за управление на сградните инсталации. Така складовата база използва с 30 % по-малко енергия, отколкото ако бе проектиран и изпълнен като стандартна сграда. Освен инвестицията в логистичния център, Лидл България инвестира и във важни за региона и местната общност проекти. Инвестицията в тях възлиза на 1,5 млн. лв. Компанията изгражда 7 км. газопровод в с. Кабиле и предоставя безвъзмездно бетонови панели за пътища на община Тунджа.

Източник: Фирмена информация

Доставчик на части за германския концерн “Даймлер”, който произвежда автомобилите с марка “Мерцедес”, е потвърдил инвестиция от 100 млн. евро в завод край Плевен. Предприятието ще произвежда автомобилни компоненти. Schlemmer - производител на автомобилни компоненти, също потвърдил инвестиция в България, ще изгради предприятие в икономическа зона “Тракия”. Получено е и потвърждение от “ВИТЕ Аутомотив” за разширяване на производството в Русе и разкриване на нови работни места. В ход е и проект на още една компания за автомобилен интериорен дизайн.

Източник: 24 часа

До август 2017 г. се очаква да приключи изпълнението на третото разширение на завода на производителя на дървесни плоскости "Кроношпан България" във Велико Търново. С него броят на изградените халета на площадката, обединени в едно, стават общо четири. Новоизграденият завод е с една от най-впечатляващите по своите мащаби стоманобетонови конструкции, изградени за последните 3-4 години, съобщиха от фирмата - главен изпълнител на обекта, строителната "Монолит". Промишленият обект е с обща разгъната застроена площ 60 хил. кв.м. Заедно с трите разширения към основното хале и обособените междуетажните площи, повечето от които са сглобяеми, общата разгъната площ на завода достига около 70 хил. кв.м. Първоначално на площадката е построено огромно хале с площ около 36 хил. кв.м, след което последва изграждане на голямо разширение, на още едно малко разширение и третото разширение, чието изпълнение е в ход от януари. В завода се изграждат собствена железопътна линия и филтърни системи. За проекта си, чиято стойност е 42.6 млн. лв., инвеститорът "Кроношпан" получи в началото на тази година сертификат за държавна подкрепа от Българската агенция за инвестиции. Разширението на завода е само част от инвестиционния проект, който компанията планира. Общата стойност на вложенията е 300 млн. лв. и включва и изграждане на зона за готови фабрики за мебелни производители - т.нар. мебелен клъстер във Велико Търново, какъвто компанията вече реализира в Полша.

Източник: Капитал

Натрупаната загуба на “Петрол” през годините вече е достигнала над 107 млн. лв., според финансовия отчет на компанията за първите 6 месеца на 2017 година. Само за този период загубата е над 7 млн. лева. Тя обаче намалява в сравнение с година по-рано, когато е била повече от 12 млн. лева. Подобрението се дължало на по-големия марж при търговията с горива, който “Петрол” имал през тази година. Синдиците на КТБ водят три дела срещу “Петрол”. Едното е за кредит от близо 30 млн. долара и още не е приключило. Заемът е бил изтеглен от дъщерното дружество “Нафтекс петрол”, а “Петрол” е гарант по него. Парите не са върнати, а “Нафтекс петрол” вече е обявено в несъстоятелност. След фалита на дружеството от “Петрол” са предявили вземания за над 111 млн. лева от него. Първоначално те са били вписани в списъка с кредиторите, но след оспорване от КТБ сумата е била заличена. Заради това има друго дело, което също не е приключило. Синдиците на КТБ са оспорили в съда и цесиите и прихващанията, с които фирми, близки до бизнесмена Гриша Ганчев, успяха да станат собственици на “Петрол”. От своя страна компанията пък е подала възражение. И това дело все още е висящо.

Източник: 24 часа

Бългapcĸият пpoизвoдитeл нa paдиaтopи "Kорадо-Бългapия" AД зaпиca двoeн pъcт нa пeчaлбaтa пpeди oблaгaнe oт 1.502 млн. лв. дo 2.977 млн. лв. зa пъpвoтo пoлyгoдиe нa гoдинaтa. Oбopoтът pacтe c 62%, a пpoдaжбитe - c 49%. Meждyвpeмeннo aĸциитe нa дpyжecтвoтo пpeминaxa пcиxoлoгичecĸaтa гpaницa oт 10 лeвa cлeд oбявявaнeтo нa финaнcoвитe peзyлтaти. Ocвeн дъщepнoтo пpeдпpиятиe "Корадо-Бългapия", ĸoмпaниятa мaйĸa - чeшĸaтa Корадо Гpyп, cъщo oтeлязвa мнoгo пoлoжитeлни peзyлтaти пpeз пъpвoтo пoлyгoдиe нa тaзи гoдинa. Гoдишнoтo Oбщo cъбpaниe нa aĸциoнepитe нa "Корадо-Бългapия", ĸoeтo ce пpoвeдe нa 23 мaй т.г., взe peшeниe дa бъдe paздaдeн дивидeнт oт 0.26 лeвa нa aĸция зa 2016 г., ĸoeтo e 9.5 % oт зaпиcaнaтa цeнa нa aĸциитe. Кoмпaниятa щe пpoвeдe извънpeднo Oбщo cъбpaниe нa 9 aвгycт, нa ĸoятo щe бъдe глacyвaнa пpoгpaмa зa пpeмийнo paзпpeдeлeниe пoд фopмaтa нa издaвaнe нa дoпълнитeлни aĸции ĸъм вcичĸи нacтoящи aĸциoнepи.

Източник: money.bg

Икономическият министър Емил Караниколов обяви, че ще възложи одит на дейността на Българската банка за развитие за пет години назад. ББР, която е единствената държавна банка в България, от няколко дни е на подчинение на Караниколов. ББР от години търпи критики, че е създадена да кредитира дребния бизнес, а значителна част от портфейла й отива за едри заеми за големи компании. Според отчета за 2016 година 20-те най-големи клиенти на банката са получили 97% от цялата сума на преките кредити.

Източник: Сега

Регулирана информация

На 31.07.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Обреди ЕООД - Варна

На 31.07.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Диагностично-консултативен център Чайка ЕООД - Варна

На 31.07.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 год. на Випом АД-Видин /4VI/

На 30.07.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 на "Пе Еко Енерджи" ЕOOД - Благоевград

На 28.07.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Благоустройство и чистота ЕООД - Гълъбово

На 28.07.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Ученическо и столово хранене ЕАД - Варна

На 28.07.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на СБАГАЛ-Проф. Д-р Димитър Стаматов ЕООД – Варна

На 28.07.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Водоснабдяване-Дунав ЕООД - Разград

На 28.07.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на ВИК-Златни пясъци ООД - Варна

На 28.07.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2017 г. на "РИЦ 1" OOД - София

На 28.07.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2017 г. на "Ем Ес Транс" OOД - София

На 28.07.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2017 г. на "Еко Мед 5" OOД - София

На 28.07.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2017 г. на Еко инвест 1 ООД - София

На 28.07.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Пристанище Варна ЕАД - Варна

На 28.07.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет за първо шестмесечие на 2017 г. на Диагностично-консултативен център 4 Варна ЕООД - Варна

На 28.07.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2017 г. на "Еко Билд Проджект" OOД - Пловдив

На 28.07.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2017 г. на "Грийн Форест Проджект" АД - Пловдив

На 28.07.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2017 г. на "Д Франчайз Ко - България" АД - Казичене

На 28.07.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на "Делтън" OOД - Пловдив       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
ССNP Route - м. септември, съботно-неделен
CCNA 1 - м. септември, съботно-неделен
CCNA 3 - м. септември, съботно-неделен
CCNA 1 - м. септември, вечерен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Икономическото доверие в еврозоната се повиши леко за трети пореден месец през юли, достигайки до нов 10-годишен връх в сравнение с очакванията за спад през юни, съобщи Ройтерс, позовавайки се на данни на Европейската комисия. Индикаторът за настроенията в 19-те страни от валутния блок нарасна до 111,2 пункта през юли от 111,1 пункта през юни и 109,2 през май, задвижван от по-големия оптимизъм в сектора на услугите. Средната прогноза в анкета на Ройтерс с участието на 29 икономисти предвиждаше спад до 110,8 пункта след ръста през юни, когато индикаторът достигна до най-високото ниво през последното десетилетие. Данните потвърждават стабилното възстановяване на еврозоната, като производството се очаква да се увеличи с още половин процент през второто тримесечие след силно първо тримесечие. Предварителните данни за продукцията ще бъдат публикувани във вторник следващата седмица.

Източник: Reuters

Америка

Най-големият в света производител на чипове Intel представи благодарение на възстановяването на пазара на компютри и силното търсене на сървъри поредни силни тримесечни данни. През трите месеца до края на юни печалбата скача от 1,3 млрд. на 2,8 млрд. долара – ръст от 111%, обяви концернът след края на борсовата сесия. Нужно е да споменем все пак, че през миналата година резултатът пострада заради високи еднократни разходи. Но и по отношение на приходите компанията надмина с 10% ръст до 14,8 млрд. долара очакванията на анализаторите. Чистата печалба възлиза на 0,72 долара на акция, докато анкетирани от Thomson Reuters анализатори очакваха печалба от 0,68 долара за акция при приходи от 14,4 млрд. долара. След второ поредно силно тримесечие компанията повиши целта си за текущата фискална година. Сега концернът очаква приходи от 61,3 млрд. долара – с 1,3 млрд. долара повече от досегашните прогнози. По отношение на чистата печалба на акция сега Intel се надява на 2,66 долара спрямо 2,56 долара, колкото беше предишната прогноза.

Източник: Reuters

Азия

През юни японските домакинства са увеличили разходите си за първи път от 16 месеца, а безработицата е спаднала до 2,8 процента. Това сочи публикувана днес официална статистика. Средните разходи на домакинствата са скочили с 2,3 процента на годишна основа, отчете правителството на Япония. Месечните заплати, коригирани спрямо инфлацията, също са се повишили през юни - с 0,6 на сто спрямо година по-рано до 735 477 йени (6625 долара). Това е първото им нарастване от четири месеца, според данните на министерството на вътрешните работи и комуникациите. "Вероятно ще потвърдим силните цифри за потреблението и капиталовите разходи" при предстоящите данни за икономическия растеж, заяви Хиденобу Токуда, старши икономист в Мидзухо секюритис (Mizuho Securities), цитиран от агенция Киодо. Очаква се правителството да оповести данните за БВП за тримесечието април - юни в средата на август. Също днес министерството съобщи, че равнището на безработицата в Япония е спаднало до 2,8 процента миналия месец спрямо 3,1 процента през май.

Източник: Associated Press

 
Индекси на фондови борси
28.07.2017
Dow Jones Industrial
21 830.31 (33.76)
Nasdaq Composite
6 374.68 (-7.51)
Стокови борси
28.07.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)49.88
Heating oil ($US/gal.)1.6500
Natural gas ($US/mmbtu)2.8800
Unleaded gas ($US/gal.)1.6600
Gold ($US/Troy Oz.)1 267.40
Silver ($US/Troy Oz.)16.68
Platinum ($US/Troy Oz.)938.00
Hogs (cents/lb.)66.62
Live cattle (cents/lb.)1.12

       Опознай България

Стефан Караджа

Стефан Караджа (Стефан Тодоров Димов) е български национален герой, революционер от българското националноосвободително движение и войвода. Роден е на 11 май 1840 г. в с. Ичме (дн. Стефан Караджово), Ямболско. Учи в Тулча, но поради липса на средства напуска училище. През 1861 г. по време на сватба побеждава прочутия турски борец Гаази Плиса. Преследван от турците, той се укрива няколко месеца, след което отива в Румъния, а после постъпва в Първа българска легия в Белград. След разпускането й се връща в Тулча, но отново заминава за Румъния. На няколко пъти минава р. Дунав с революционни поръчения. През 1867 г. постъпва във Втората българска легия. През 1868 г. напуска легията и заминава за Румъния. Там се среща с Хаджи Димитър. На 6 юли двамата начело на чета от 129 души минават р. Дунав при с. Вардим, Великотърновско. В боя в местността Канлъдере, край Вишовград, е ранен тежко и пленен от изпратените от председателя на Държавния съвет Мидхад паша войски и полиция. На 12 юли е откаран в Търново, а на 13 е отведен в Русе. Полумъртъв е изправен пред съставения от Мидхад паша извънреден турски съд, наречен криминален съвет, и осъден на смърт чрез обесване. На 31 юли 1868 г. е обесен. Погребан е от баба Тонка Обретенова, която запазва черепа му за поколенията.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 31.07.2017
Българска версия: 29891, Английска версия: 3014

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999