Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 09 май 2017 г., брой 4458
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(09.05.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.30885
USD   1.78435
CHF   1.80444
EUR/USD   1.0938*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.05   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Аква Британика ЕАД - Добрич
Аугуста 91 АД - Хисаря
Български електронни системи и технологии АД - София
Винком АД - София
Враца Старт АД - Враца
ГБС Пловдив АД - Пловдив
Еврохолд България АД - София
Крам Комплекс Груп АД - Мусачево - Сф
Макс и Ко АД - София
Международен младежки център АД - Пловдив
Светлина АД - Сливен
Файф консулт АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Одобрените проекти по Европейския фонд за стратегически инвестиции в рамките на плана "Юнкер" в България досега възлизат на 202 ммлн. евро, съобщи Европейската комисия. Отбелязва се, че общото въздействие от плана в нашата страна се очаква да доведе до инвестиции за 965 млн. евро. Единият одобрен проект е за финансиране със 150 млн. евро от Европейската инвестиционна банка. Очаква се той да доведе до привличане общо от инвестиции в проекти за 408 млн. евро. Отбелязва се и отпускането на кредит с посредничеството на Българската банка за развитие за малките и средните предприятия у нас, одобрено през декември миналата година. От кредита могат да се възползват дружества с до 3000 служители. Европейският инвестиционен фонд е одобрил девет споразумения с финансови посредници. Финансирането е за 52 млн. евро и се очаква да доведе до инвестиции от 556 млн. евро. Общо 4550 по-малки дружества у нас ще се възползват от тази подкрепа, отбелязва комисията.

Източник: Монитор

Близо 5,2 милиада лева събраха частни съдебни изпълнители от длъжници за последните пет години, съобщи Камарата на ЧСИ. За периода те са завели 963 000 съдебни дела срещу неизрядни платци, което прави средно по 200 000 дела годишно. Данните показват, че едва половината от тях са приключени, а останалите остават неразрешени.През 2016 г. частните съдебни изпълнители са събрали 1,03 млрд. лв. от длъжници. Почти всички от общинските администрации вече ползват услугите на ЧСИ От 2014 г. насам има 120% ръст при делата на местните администрации. През 2016 г. в регистъра на публичните продажби на Камарата на частните съдебни изпълнители са публикувани 50 818 обяви за продажби на имущество на длъжници. От тях 45 646 обяви са за недвижими имоти, 1751 – за МПС, и 3421 – за движими вещи.

Източник: ТрудДружества
Добив на руди на цветни метали и техните концентрати
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Асарел Медет АД - Панагюрище   403 027  
  2   Елаците Мед АД - Мирково   396 893  
  3   Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД - Челопеч   283 772  
  4   Селл АД - Мирково   47 862  
  5   Върба - Батанци АД - Мадан   39 085  
  6   Горубсо Мадан АД - Мадан   34 198  
  7   Лъки Инвест АД - Лъки   23 082  
  8   Горубсо Кърджали АД - Кърджали   14 559  
  9   Геопс-Болкан Дрилинг Сервисис ЕООД - Пловдив   14 297  
  10   Горубсо Златоград АД - Златоград   10 876  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 05.05.2017
  Обща стойност (BGN): 2 741 760.85  
Брой търгувани компании: 38
Premium 102 905.46
Standard 1 314 615.33
АДСИЦ 126 004.83
Структурирани 1 211.00
Облигации 1 197 024.23
Най-голяма промяна в цените
Агро финанс АДСИЦ - Пловдив 15.38 %
Златни пясъци АД - Варна -14.26 %
BaSE - Акции: 3 550.76
BaSE - АДСИЦ: 105.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Приходите от продажби на търговското дружество "Кинтекс" растат с 272%. През първото тримесечие на 2017 г. са реализирани стоки за 90.3 млн. лв. при 24.2 млн. лв. за същия период на миналата година. Наред с приходите расте и печалбата на "Кинтекс", като парите от оперативната дейност на дружеството се увеличават със 143% за година и от 4.5 млн. лв. вече са малко над 11 млн. лв. Основните пазари са Индия и Алжир, разкрива още отчетът. Големият ръст може да се обясни с факта, че планиран износ за Министерството на отбраната на Индия за декември м.г. за 22.2 млн. лв. е бил реализиран през януари. Предоставените от "Кинтекс" аванси в страната и чужбина са около 36 млн. лв., от които за компании в страната са 34.64 млн. лв. Те са отишли за изпълнението на текущи и нови договори. Авансите за доставчици от страната са към "Дунарит" (4.1 млн. лв.), "Емко" (12.2 млн. лв.), ВМЗ (5.4 млн. лв.) и др. Със значително нараснали приходи се отчита и друго оръжейно дружество - "НИТИ - Казанлък". Това е в резултат както на реализацията на основни за дружеството изделия, така и на нови, се посочва в отчета на компанията, която също попада под шапката на икономическото министерство. Приходите на компанията растат двойно, като достигат 858 хил. лв. на фона на 413 хил. лв. година по-рано. През първите три месеца НИТИ няма просрочия при плащания към доставчици, персонал и бюджет, показва документът. Дружеството не само запазва активите си, но успява и да ги ремонтира и подновява, да се ориентира към нови пазари. С печалба се отчита и ВМЗ - Сопот. Тя спада от 38.3 млн. лв. през първите три месеца на м.г. на 33.1 млн. лв. през първото тримесечие на 2017 г., показват данните от отчета на дружеството. Обобщен отчет на компанията за 2016 г. още няма, но е любопитно, че за първите три месеца тогава тя успя да реализира ръст от около 300% спрямо година по-рано.

Източник: Сега

Алкомет АД предлага на своите акционери 0,4499 лв. дивидент на акция от печалбата за 2016 г. Това става ясно от поканата за свиканото на 12 юни общо събрание на акционерите. Производителят на алуминий и алуминиеви продукти спечели 26 924 627,10 лв. през 2016 г. Дружеството увеличи нетната печалба 3,5 пъти в сравнение с 2015 г., когато печалбата след данъци възлезе на 7,76 млн. лв. Планира се дружеството да разпредели 30% от печалбата си за дивиденти, или 8 077 388,13 лв. Останалите в размер на 18 847 238,97 лв. ще се отнесат като неразпределена печалба. Алкомент АД раздава дивидент вече осем последователни години. През 2014 г. имаше такъв за 0,04468 лв., през 2013 г. – за 0,031176 лв., през 2012 г. – за 0,032489 лв., през 2011 г – за 0,066061 лв., а през 2010 г. и 2009 г., съответно – 0,061853 лв. и 0,023866 лв. По отношение на реализираните продажби в Алкомет 2016 година се характеризира със стабилност и пълноценно натоварване на производствения капацитет. Като цяло ръстът на продаденото през 2016 г. количество алуминиев прокат спрямо 2015 г. е 2,5%, като спадът при пресовите изделия от 2,5% се компенсира от ръст при валцовите изделия от 5%.

Източник: investor.bg

Инвеститори водят международни арбитражни дела срещу България. Три от делата, по които Република България е ответник, са заведени от големите електрокомпании ЕВН"Енерго-Про" и ЧЕЗ. Само по тях претенциите надхвърлят 2 млрд. лева. Искът на австрийската ЕВН е за над 750 млн. евро, а на чешката "Енерго-Про" - за над 140 млн. евро. Сумата, поискана от другата чешка компания - ЧЕЗ, още не е уточнена. И трите дела се решават в ICSID - Международния център за уреждане на инвестиционни спорове във Вашингтон. В списъка на исковете, заведени срещу Република България в ICSID, фигурира и Държавният фонд "Генерален резерв" на Султаната Оман. Фондът, който бе вторият по големина акционер в КТБ, съди държавата за над 150 млн. евро заради фалита на банката. И тук спорът трябва да се реши от арбитрите на ICSID във Вашингтон. Друга заплаха за бюджета идва от делото, заведено от акционерите в "Индустриален парк София". По него италианската компания "Финанциария Интернационале Реал Естейтс" и съдружниците й искат 57 млн. евро заради проблемите около изграждането на многофункционален парк в района на Божурище. Във всички тези случаи компаниите обвиняват България, че нарушава междудържавните спогодби за защита на инвестициите.

Източник: Сега

Неделчо Неделчев влиза в състава на Управителния съвет на на Първа инвестиционна банка (ПИБ) и ще поеме функциите на главен изпълнителен директор (CEO) на банката. Той ще има водеща роля при обсъждане на стратегическите възможности за банката по проекта със Citigroup Global Markets Limited. Васил Христов, досегашен CEO, ще фокусира усилията си в изпълнение на главната стратегия на банката, насочена към растеж в областта на банкирането на физически лица и малки и средни предприятия. Той заема длъжността Главен директор ритейл (CRBO). Светозар Попов, който има дългогодишен опит в управлението на банка в чужбина и до момента заема позицията на Главен директор Съответствие (CCO) в банката, ще поеме ролята на Димитър Костов като Главен директор по риска (CRO) и член на Управителния съвет. Ръководният състав на банката е в съответствие със стратегията за утвърждаване на водещите позиции на местния и международния пазар.

Източник: Банкеръ

Нов санаториум прави русенска фирма на мястото на бившата почивна станция на „Пътни строежи“ във Вонеща вода. Комплексът е закупен за 380 хил. лв. от предишния му собственик – местната фондация „Милениум“. Новият собственик е дружеството „Ведар“, което успешно разви банята на курортното селище. Новият балнеохотел ще е на площ от 6,3 дка. Инвеститорите планират голям спа център, който ще се захранва с лековита минерална вода, както и голям открит и закрит басейн, позволяващ санаториумът да се използва целогодишно. След ремонта, който започва до броени дни, балнеохотелът ще е с площ от над 3600 квадратни метра.

Източник: Борба - Велико Търново       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

Изискванията на регламентите REACH и CLP за МСП

Конференция "Европейски технологии и практики в озеленяването на урбанизирани територии“

Tour d' Europe - Stockholm 2017 - B2B срещи между шведски купувачи и европейски производители в сектора на храни и напитки


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
CCNA 1 - 11 февруари, съботно-неделен
CCNA 3 - 11 февруари 2017, съботно-неделен
CCNA 2 - 06 февруари 2017, вечерен
CCNA TSHOOT - м. февруари 2017, съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Sосіеtе Gеnеrаlе и Либийският държавен инвестиционен фонд, който управлява петролните приходи на страната, са се съгласили да урегулират извънсъдебно иск на фонда за 1,5 милиарда долара. От банката заявиха, че е подписано конфиденциално споразумение по спора с LІА спора за сделки на сума $2,1 млрд., сключени в периода 2007 - 2009 година. То предвижда заплащането Sосіеtе Gеnеrаlе на 963 милиона евро (1,05 млрд. д.) компенсация на либийския фонд за нанесените щети. Либийската страна твърди, че сделките са били осъществени в условията на "мошеническа и корупционна схема". Тя е включвала заплащането от страна на Sосіеtе Gеnеrаlе на $58,5 млн. на регистрираната в Панама компания Lеnаіdа, контролирана по онова време от либийския бизнесмен Уалид Хиами. А той е влияел върху решенията на LІА при всяка от спорните сделки. Банката заяви, че желае официално да изрази своето съжаление за поведение на някои свои сътрудници. Поднасяйки своите извинения на LІА, Sосіеtе Gеnеrаlе SА се надява, че проблемите, с които са се сблъскали в това сложно за Либия време скоро ще бъдат преодолени. По-рано, през октомври 2016 г., Високият съд в Лондон застана на страната на банка Gоldmаn Sасhs в спора й с LІА. Тогава фондът обвини инвестиционната банка в недобросъвестно управление на активи, довело до загуби от $1,2 млрд. през 2008 година.

Източник: Bloomberg

Америка

Камарата на представителите на американския Конгрес направи първата крачка към отмяната на закона на бившия президент Барак Обама за задължителното здравно осигуряване, известен като "Обамакеър". Това стана с приемането от конгресмените на текст, одобрен на границата с 217 гласа срещу 213 гласа „против", предадоха световните агенции. Следват дебати в Сената, където най-вероятно приетият от конгресмените текст ще бъде променен съществено през следващите седмици. Предложеният от Камарата на представителите текст едва ли ще мине безпроблемно пред 100-членния Сенат, където малцинството може да блокира предложения текст. На демократите са нужни 60 гласа, за да се случи това. Още по време на кандидатпрезидентската надпревара най-критикуван от сегашния държавен глава Доналд Тръмп беше именно „Обамакеър", като неговата цел е да се намали държавното участие в системата на здравното осигуряване и се намалят здравните разходи. Агенция „Блумбърг" припомня, че около 20 милиона американци се сдобиха със здравно осигуряване след приемането на "Обамакеър" през 2010 г. Приетият при управлението на президента демократ Барак Обама закон за здравното осигуряване в последно време получава растяща подкрепа в социологическите проучвания.

Източник: Bloomberg

Азия

До края на миналата година размерът на комбинирания дълг на централното правителство и местните власти в Китай е бил 27,33 трилиона юана (около 3,96 трилиона долара), а съотношението на дълга към БВП – около 36,7%, съобщи представител на Финансовото министерство. Дълговете на местните власти са били 15,32 трилиона юана в края на 2016 г., а съотношението на дълга – 80,5%. Правителствените задължения за същия период са били 12,01 трилиона юана. Данните показват, че съотношението на дълга към БВП на Китай за 2016 г. е по-ниско от това на другите основни икономики и рисковете са под контрол като цяло. В същото време обаче, от Финансовото министерство предупредиха, че се наблюдават случаи на набиране на капитал от някои местни власти в нарушение на пазарните правила, които увеличават финансовите рискове за системата. Правителството ще продължи с мерките за стандартизиране на набирането на капитал, за да бъдат избегнати системни кризи на местно ниво.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
08.05.2017
Dow Jones Industrial
21 012.28 (5.34)
Nasdaq Composite
6 102.66 (1.90)
Стокови борси
08.05.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)46.46
Heating oil ($US/gal.)1.4600
Natural gas ($US/mmbtu)3.1900
Unleaded gas ($US/gal.)1.5200
Gold ($US/Troy Oz.)1 227.80
Silver ($US/Troy Oz.)16.28
Platinum ($US/Troy Oz.)918.50
Hogs (cents/lb.)77.28
Live cattle (cents/lb.)1.28

       Опознай България

Ден на Европа

9 май е един от европейските символи, които са част от образа на Европейския съюз наред със синьото знаме, химна и мотото на Европа: Единни в многообразието. На тази дата през 1950 г.е направена първата стъпка към обединяването на европейските усилия в инициативата, която в днешни дни е прераснала в Европейски съюз. На този ден в Париж френският външен министър Робер Шуман прочита пред международните медии декларация, с която призовава Франция, Германия и другите европейски страни да обединят производството си на въглища и стомана. Предложението на Франция се приема с готовност от Германия, Италия, Холандия, Белгия и Люксембург и през април 1951 г. те подписват договора, с който се учредява първата Европейска общност – Европейската общност за въглищата и стоманата. През 1985 г. Срещата на върха в Милано обявява 9 май за Ден на Европа.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 09.05.2017
Българска версия: 29269, Английска версия: 3016

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999