Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 04 май 2017 г., брой 4456
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(04.05.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.31624
USD   1.79122
CHF   1.80894
EUR/USD   1.0919*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.05   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Автотрафик АД - Бургас
Виктория филм АД - Плевен
Елана високодоходен фонд АД - София
ТСМ Линк АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Размерът на фискалния резерв към 31 март 2017 г. е 12,6 млрд. лв., в т.ч. 11,8 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,8 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други. Салдото по КФП на касова основа към месец март 2017 г. е положително в размер на 1 058,1 млн. лв. (1,1% от прогнозния БВП) и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 983,6 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 74,5 млн. лева. Постъпилите приходи и помощи по КФП към март 2017 г. са в размер на 8 837,5 млн. лв. или 24,9% от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 665,0 млн. лв. (8,5%), докато постъпленията от помощи са по-ниски. Изпълнението при помощите спрямо годишните разчети за 2017 г. е 14,2%. Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 7 288,7 млн. лв., което представлява 26% от планираните за годината приходи. Съпоставено с март 2016 г., данъчните постъпления нарастват номинално с 10,5% (692,1 млн. лв.). В структурно отношение най-значителен ръст се отчита при постъпленията от косвени данъци.

Източник: Дарик радио

Издадените разрешителни за строеж през първото тримесечие на годината са за 1093 жилищни сгради с 4692 жилища в тях и 595 048 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), съобщи НСИ. Местните администрации са издали и разрешителни за строеж на 29 административни сгради със 77 285 кв. м РЗП и на 1141 други сгради с 809 774 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие броят на строителните разрешителни намалява - за жилищните сгради с 2.6%, а за жилищата в тях и общата им застроена площ - с над 12%. Спад има и при разрешителните за строеж на административни сгради - с 9.4%. В сравнение с първото тримесечие на 2016 г. НСИ отчита 10% ръст на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради, в които предвидените жилища са с 36.6% повече, а разгънатата им застроена площ е със 17% по-голяма. На годишна база броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради намалява с 32.6%, а съответната им РЗП - с 11.9%. От данните до момента най-много нови жилища предстои да бъдат построени в столицата - 1712, Варна - 744, Пловдив - 598, и Стара Загора - 321.

Източник: СегаКонцесии

"Евромакс Сървисиз" ЕООД преразгледа плановете си да добива злато в община Трън в два участъка. Компанията отлага реализирането на добивни работи в северния участък от проектоконцесионния терен в Руй планина, докато не убеди трънската общественост, че няма да негативни последници от дейността й. Дружеството е титуляр на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства с регистрирано търговско откритие на находище "Трън". Сега компанията възнамерява да поднови експлоатацията в работилата 40 години мина "Злата", разположена в южния участък. Проектоконцесионната площ на южния участък е 10,8 кв. км, реално заетата площ при реализация на проекта е 1,4 кв. км или 11,8%. Цялата територия на община Трън е 573,46 кв. км. Предвижда се добивът в южния участък да бъде възстановен по открит и закрит способ.

Източник: investor.bg

Ha 5 мaй 2017 г. щe имa пpинyдитeлнo иззeмвaнe нa плaжa Cлънчeв бpяг - ceвep oт ĸoнцecиoнepa “Cънинвecт”. Дoгoвopът зa ĸoнцecиятa бe пpeĸpaтeн в нaчaлoтo нa 2017 гoдинa. Дъpжaвaтa ycтaнoви cиcтeмни нapyшeния - мнoгoĸpaтнo пpeвишaвaнe нa бpoя нa тъpгoвcĸитe oбeĸти cпpямo paзpeшeнитe и нecпaзвaнe нa изиcĸвaнeтo зa cвoбoднa зoнa. Koмиcия peши, чe ĸoнцecиятa тpябвa дa бъдe oтнeтa. Koнцecиoнepът “Cънинвecт” oтĸaзa дa пpeдaдe плaжa и oбжaлвa peшeниeтo зa cпиpaнe нa дoгoвopa. Bъpxoвният ĸacaциoнeн cъд ce пpoизнacя oĸoнчaтeлнo в пoлзa нa миниcтepcтвoтo. Πpeз янyapи бe oбявeн нoв ĸoнĸypc зa избop нa нaeмaтeл нa плaжa Cлънчeв бpяг ceвep, нo пoд ycлoвиe - нoвият cтoпaнин дa влeзe, cлeд ĸaтo дъpжaвaтa въpнe coбcтвeнocттa cи. Фиpмa “Бyлимпeĸc” бe избpaнa зa нaeмaтeл нa плaжa зa 5 г. Tя щe плaщa гoдишнo нa дъpжaвaтa 1,65 млн. лв. Πpeдлaгa цeнa зa чaдъp и шeзлoнг пo 8 лв. Дoceгa нa тoзи плaж тe ca били пo 10 лв. зa бpoй, a ĸoнцecиoнepът e дaвaл 902 000 лв. гoдишнo.

Източник: 24 часа

Дружества
Отглеждане на свине
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Свинекомплекс Брестак АД - Брестак   27 644  
  2   Аякс 1 ЕООД - Димитровград   27 133  
  3   Тетрахиб АД - Никола Козлево   26 734  
  4   Свинекомплекс Бръшлен АД - Бръшлен   20 789  
  5   Хибриден център по свиневъдство АД - Шумен   20 703  
  6   Свинекомплекс-Голямо Враново-Инвест АД - Голямо Враново   17 788  
  7   Свинекомплекс Зимен АД - Зимен   15 139  
  8   Аякс-95 ООД - Димитровград   12 301  
  9   Геран 99 ЕООД - Велико Търново   6 017  
  10   Репродуктор по свиневъдство АД - Калчево   5 941  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 03.05.2017
  Обща стойност (BGN): 1 168 452.14  
Брой търгувани компании: 42
Premium 122 400.67
Standard 918 211.63
АДСИЦ 120 444.71
Структурирани 5 890.28
Облигации 1 504.86
Най-голяма промяна в цените
Ломско пиво АД - София 10.91 %
Тодоров АД - София -9.06 %
BaSE - Акции: 2 491.45

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Осигурени са пари за строителство на още 4 станции от третия лъч на метрото. Това са предвидените по проекта след Красно село - Президент Линкълн, Монтевидео, Овча Купел и Горна Баня. Правителството даде съгласието си Управляващият орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 да подпише договор с „Метрополитен“ ЕАД за изграждането на Линия 3 на софийското метро от ул. „Житница“ до Околовръстния път. Проектът се финансира от ОПТТИ, а общата стойност на отпуснатите средства от програмата за този участък са 134 млн. лв. С приетото решение става възможно стартиране на изграждането на този участък от метрото до получаване на окончателно одобрение на проекта от Европейската комисия. Втори етап на линия 3 включва 3,8 км метролинии.

Източник: Банкеръ

ТЕЦ "Марица-изток 2" няма оборотни средства и пари за инвестиции, според доклад на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Държавната централа дължи 260.1 млн. лв. на принципала си - Българския енергиен холдинг (БЕХ)"Марица-изток 2" няма пари да обслужва текущите си задължения, липсват й и пари за инвестиции. Макар финансовите отчети на дружествата все още да не са обобщени, държавната централа ще завърши 2016 г. със загуба от около 94 млн. лв. спрямо 72 млн. лв. година по-рано. Основната причина за влошения финансов резултат са намалените приходи от продажби, които падат с 14%. Приходите на теца се свиват до 536.4 млн. лв. спрямо 626.5 млн. лв. година по-рано. Прогнозите са за идните години да се намалят загубите - до 29.1 млн. лв. през 2017 г., и постепенно излизане на печалба през 2019 г. Планира се това да стане благодарение на увеличаване на приходите от продажба на ток и студен резерв - все фактори, които зависят от КЕВР и които пряко влияят на цената на тока за бита.

Източник: Сега

Спиди АД отчита спад на нетната печалба на годишна база с 38,4% до 1,2 млн. лв. и 11% ръст на приходите до 24,8 млн. лв през първото тримесечие на 2017 година. На годишна база броят превозени пратки нараства значително с над 19%, като ръстът на приходите от куриерски услуги достига 12%. На вътрешния пазар Спиди поддържа ръст на приходите в рамките на обичайното от 12,7%. Известно забавяне се реализира при международните пратки от 8%. Продължава тенденцията от края на миналата година за доброто представяне на регионалната услуга Speedy Balkans, която макар и от ниска база, нараства с почти 50%. През първото тримесечие компанията е повишила вниманието върху управлението на разходите. Стремежът е да се обвържат максимално разходите с превозените пратки и да се подобри рентабилноста от отделните клиенти.Оперативните разходи нарастват с 20%, като увеличението се дължи почти изцяло на разходите за заплати и подизпълнители. При последните увеличението е в резултат на увеличените възнаграждения, извършено в средата на 2016 г. На тримесечна база е реализирано намаление на плащанията към подизпълнители, съразмерно с изменението на обработените пратки.

Източник: investor.bg

Шеснадесет кредитни посредници са вписани към 3 май 2017 г. в регистъра на Българската народна банка (БНБ). Освен вписаните в този регистър кредитни посредници още няколко са подали документи и очакват да бъдат регистрирани. Петнадесет от регистрираните посредници са български - "Санук" ООД, "Кредит център" ООД, Застрахователен брокер "Би Ай Джи Къмпани" ООД, "Кредит навигатор" ООД, "Нютън- ипотечни консултации" ООД, "Финсити" ООД, "Кредисолюшънс" ЕООД, "Арена-консулт" ЕООД , "Кредитланд" ЕООД, "Мъни Маркет" ЕООД, "Адекс България" ООД, Кредитен център "Кредитур" ООД, "Изи Асет Мениджмънт" АД, "Зита Консулт" ЕООД и Ив Инвест Консулт ЕООД, а един е белгийски - LOKAL TRADING, SERVICES, IMMO, INSURANCE, INVESTMENT AND INFIRMARY NV.

Източник: Банкеръ

Завършеният, но неработещ хотел "Княз Павел" в Павел баня е обявен за продажба от частен съдебен изпълнител. Земята заедно със сградите се предлага за начална цена от 6 млн. лв. Имотът е собственост на "Амбасадор мениджмънт", но търгът се организира заради дълг на свързаната "Понсстройинженеринг". Хотелът е използван като обезпечение за различни кредити. Срещу "Понсстройинженеринг" се водят множество дела за неплащане и неизпълнение на задължения по договори. В края на 2016 година най-големият кредитор – държавната Българска банка за развитие назначи свой управител в дружеството. Имотът, който частен съдебен изпълнител Кръстьо Ангелов продава, включва парцел 7400 кв.м, както и построените в него два 4-етажни блока и сервизни постройки с обща разгъната застроена площ 11.5 хил. кв.м.

Източник: Капитал

Регулирана информация

На 2.05.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на Паркеко БГ ООД - София

На 2.05.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на Уинд Сис ООД - София       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

Изискванията на регламентите REACH и CLP за МСП

Конференция "Европейски технологии и практики в озеленяването на урбанизирани територии“

Tour d' Europe - Stockholm 2017 - B2B срещи между шведски купувачи и европейски производители в сектора на храни и напитки


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
CCNA 1 - 11 февруари, съботно-неделен
CCNA 3 - 11 февруари 2017, съботно-неделен
CCNA 2 - 06 февруари 2017, вечерен
CCNA TSHOOT - м. февруари 2017, съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Европейската статистическа служба Еurоstаt представи днес експресната си оценка за икономическия растеж в Европейския съюз през първото тримесечие на 2017 година. За периода януари - март Брутният вътрешен продукт (БВП) на ЕС 28 е нараснал с 0,4% спрямо последното тримесечие на 2016-а година, когато бе отчетен растеж от 0,6 на сто. Спрямо аналогичното тримесечие година по-рано европейската икономика се разширява с 1,9%, запазвайки темпото, регистрирано през всяко едно от последните две тримесечие на миналата година. Икономиката на еврозоната също запазва стабилна динамика на растеж през първото тримесечие на годината. Бизнесът и домакинствата изглеждаха доста устойчиви, въпреки високите нива на политическа несигурност преди серията ключови избори в региона. Брутният вътрешен продукт на еврозоната се увеличава през периода с 0,5% спрямо четвърто тримесечие на миналата година. На годишна база БВП на 19-те страни от валутния съюз се повишава с 1,7% спрямо същото тримесечие на 2016-а година, след растеж с 1,8% в края на миналата година (възходяща ревизия от предходна оценка за повишение с 1,7%).

Америка

Базираната в Индия компания за IT услуги Infosys планира да наеме 10 000 американски служители през следващите две години и да отвори четири технологични центъра в САЩ, започвайки още този август с център в щата Индиана, от които произхожда и американският вицепрезидент Майк Пенс, информира Ройтерс. Решението на компанията идва, след като заедно с някои близки компании като Tata Consultancy и Wipro Ltd стана политически мишени в САЩ и бяха обвинени в администрацията на Тръмп, че изземват работни места на американски граждани чрез внос на по-евтино платени чужденци с временни визи, с които да обслужват местни клиенти. Чуждите аутсорсинг компании в САЩ, които консултират и работят за големи компании, зависят до голяма степен от визовата програма H1-B. Тя позволява на чужденци с временни визи да работят в страната. Промяната й беше сред основните приоритети на американския президент Доналд Тръмп, като той вече нареди на федералните агенции да я задействат.

Източник: Reuters

Азия

Китайският конгломерат HNA Group увеличи дeла си в Deutsche Bank до близо 10%, като по този начин се превърна в най-големия акционер на германската банка. През март най-големият германски кредитор е продал близо 4.8% от акциите си на HNA Capital, дъщерно дружество на китайския инвеститор, чиято цел е да се превърне в глобален кредитодател. Проучване на Financial Times показва, че делът на китайския конгломерат в банката, придобит чрез фондовия мениджър C-Quadrat, e достигнал 204.7 млн от общо 2.06 млрд. акции. HNA влезе сред акционерите на Deutsche Bank през февруари, когато придоби 3% от книжата на финансовата институция. С новата сделка делът на китайския инвеститор в Deutsche Bank достига 9.92%, като надскача значително както този на втория най-голям акционер – американското управляващо дружество BlackRock с неговите 5.88%, така и притежаваните от бившия премиер на Катар Хамад бин Ясим бин Джабар ал Тани и братовчед му Хамад бин Халифа ал Тани общо над 6% от акциите.

Източник: FT

 
Индекси на фондови борси
03.05.2017
Dow Jones Industrial
20 957.90 (8.01)
Nasdaq Composite
6 072.55 (-22.82)
Стокови борси
03.05.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)47.72
Heating oil ($US/gal.)1.4700
Natural gas ($US/mmbtu)3.2200
Unleaded gas ($US/gal.)1.5300
Gold ($US/Troy Oz.)1 240.10
Silver ($US/Troy Oz.)16.58
Platinum ($US/Troy Oz.)903.20
Hogs (cents/lb.)75.70
Live cattle (cents/lb.)1.30

       Опознай България

Георги Аспарухов – Гунди (4 май 1943 г. - 30 юни 1971 г.)

Георги Аспарухов – Гунди, е една от легендите на българския футбол. Роден е на 4 май 1943 г. в София. Едва на 17 години Гунди започва своята кариера в Левски, като на Герена изиграва 11 сезона от 1959 до 1971 г. Гунди е три пъти шампион и два пъти носител на купата на България. В изиграните 245 мача в първенството има 150 отбелязани гола. През 1965 г. е избран за спортист и футболист №1 на България. През същата година е на осмо място в класацията за престижната награда Златна топка. Георги Аспарухов има 50 мача в националния отбор на България с 19 отбелязани гола, като най - голямо впечатление в Европа прави гола му срещу Англия на стадион Уембли през 1965 година. Гунди, зедно със своя съотборник Никола Котков, загива при жестока автомобилна катастрофа на 30 юни 1971 г. Погребението на двамата футболисти събира стотици хиляди опечалени хора. Гунди е любимец и идол на поколения българи. Признание за футболният му гений е обявяването му за футболист №1 на България за ХХ век. Клубният стадион на Левски носи името на Георги Аспарухов.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 04.05.2017
Българска версия: 29267, Английска версия: 3015

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999