Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 28 април 2017 г., брой 4453
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(28.04.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.31679
USD   1.79747
CHF   1.80761
EUR/USD   1.0881*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.04   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Агрохим АД - Габрово
Балканвело АД - Ловеч
Балканкерамик АД - Нови Искър
Главпроект 2001 АД - София
Д&М Добрев Дистилърс АД - София
Девня инвест АД - Варна
Др. Спийд АД - София
Екоклима АД - Бургас
Екоресурс 98 АД - Габрово
Ленд Стийл АД - Кърджали
Лесоимпекс АД - София
Михалково АД - Михалково
Разноизнос АД - София
Свободна зона АД - Пловдив
Строителство и ремонт АД - Варна
Тех парк Оптела АД - Пловдив
Търговия на едро-Сливен АД - Сливен
Уеб Медия Груп АД - София
Фешън инвест къмпани 2016 АД - Владая
Хидком АД - Оряхово
Хисар АД - Хисаря
Хром АД - Силистра
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Брутният външен дълг на България към 28 февруари 2017 г. достигна 34,231 млрд. евро (70,3% от БВП), като нараства със 789 млн. евро (2,4%) на годишна база. Година по-рано той беше 33,442 млрд. евро (70,6% от БВП). Дългът е с 411 млн. евро по-малко (1,2%) в сравнение с края на 2016 година, когато достигна 34,642 млрд. евро (73,1% от БВП), съобщи Българска народна банка (БНБ). В края на февруари дългосрочните задължения са 26,365 млрд. евро (77% от брутния дълг, 54,1% от БВП), като намаляват с 290 млн. евро (1,1%) спрямо края на миналата година. Дългосрочният дълг нараства с 572,3 млн. евро (2,2%) в сравнение с година по-рано. Краткосрочните задължения са 7,866 млрд. евро (23% от брутния дълг, 16,2% от БВП) и намаляват със 121 млн. евро (1,5%) спрямо края на миналата година. Краткосрочният външен дълг нараства с 216,7 млн. евро (2,8%) спрямо февруари миналата година, когато беше 7,649 млрд. евро. Брутният външен дълг на сектор "Държавно управление" в края на февруари е 6,601 млрд. евро (13,6% от БВП).

Източник: investor.bg

През февруари 2017 г. индексът на индустриалното производство се повиши до 111.1 пункта, или с 3.2% спрямо януари, съобщи Райфайзенбанк България. В сравнение с предходния февруари той също отбеляза ръст от 3.5%. Неговата месечна динамика за последните дванадесет месеца задвижи средната му стойност за този период леко нагоре - до 114 пункта, надхвърляйки средното ниво от 113 пункта, поддържано от ноември миналата година насам. Годишният ръст на индекса на индустриалното производство през февруари се дължеше на увеличение в продукцията на добивната и преработващата промишленост, както и на производството на електричество, топлоенергия и газ. Ръстът на промишленото производство настъпи въпреки понижените разходи за придобиване на дълготрайни активи в промишлеността през 2016 г., макар и само с 1.6% по-малко в сравнение с предходната година. От страна на строителството, през февруари темпът на спад слабо се понижи до 2.7% на годишна база (-2.8% за януари). Спадът бе следствие от солидно свиване при гражданското и инженерното строителство с 10.0%, а ръстът на сградното строителство с 3.9% не можа да преодолее този спад.

Източник: БанкеръДружества
Производство на друго облекло и допълнения за облекло, некласифицирани другаде
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Марс Армор ООД - Костинброд   11 037  
  2   ХКС ЕООД - Кърналово   1 529  
  3   Блу пойнт ЕАД - Перник   1 472  
  4   Балконф ЕООД - Варна   645  
  5   Р.Б.О. ЕООД - Враца   556  
  6   Катерини Текстил ЕООД - Перник   330  
  7   Балкантекс ЕООД - Благоевград   187  
  8   Делена ДД ЕООД - Хасково   170  
  9   Белтарт ЕООД - Голямо Враново   100  
  10   Феми ЕООД - Горна Оряховица   90  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 27.04.2017
  Обща стойност (BGN): 198 924.26  
Брой търгувани компании: 46
Premium 27 941.51
Standard 138 450.54
АДСИЦ 20 144.22
Структурирани 2 202.00
Облигации 10 185.99
Най-голяма промяна в цените
Арома АД - София -16.67 %
Тодоров АД - София 14.29 %
BaSE - Акции: 734.70

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Комисията за защита на конкуренцията одобри сделката, с която белгийската "Кей Би Си Банк" купува от Национална банка на Гърция българската ОББ, дружествата "Интерлийз""ОББ - Метлайф" и още някои свързани с тези компании и ги консолидира с дъщерните си структури - СИБАНК и застрахователните фирми с марката "ДЗИ". Разрешението на КЗК при големи сделки за придобиване и поглъщане е абсолютно задължително и е част от административните стъпки, които участниците в тези сделки трябва да направят. Заради сделката е направен анализ на пазара на банкиране на дребно, на пазара на корпоративното банкиране, на пазара за платежни услуги и на застрахователния пазар. Целта е да се установи дали сделката и последващото сливане на въпросните дружества със СИБАНК и застрахователните фирми с марката "ДЗИ" няма да доведе до пазарна концентрация и господстващо положение. Поискани са становища от БНБ, от Комисията за финансов надзор, от Асоциацията на банките в България, от основни конкуренти на участниците в сделката: "УниКредит Булбанк" АД, "Банка ДСК" ЕАД, Пощенска банка, Първа инвестиционна банка ЕАД, "Сосиете Женерал Експресбанк" АД, Централна кооперативна банка АД, ЗЕАД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“, ЗАД "Алианц България Живот" АД, "Граве България Животозастраховане" АД"Застрахователна Компания Уника Живот" АД и "Синдикална взаимозастрахователна кооперация - СиВЗК".

Източник: Банкеръ

Общинските съветници в Пловдив отмениха сделката за 20,63% от акциите от Международния панаир в Пловдив, собственост на бизнесмена Георги Гергов. На 13 април 2017 година общинските съветници решиха с голяма мнозинство общината да купи акции от Панаира, срещу което Гергов се ангажираше да отстъпи 5 дка за сграда за опера на Пловдив. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов нареди на своите съветници в Пловдив решението да бъде отменено. Междувременно областният управител на Пловдив Здравко Димитров върна решението в общинския съвет с мотива, че няма одобрението на Агенцията за приватизация.

Източник: Банкеръ

Българският производител на радиатори Корадо-България АД отчита двойно по-голяма печалба в размер на 1,35 млн. лв., скок на оборота със 71% и ръст на продажбите със 73% през първото тримесечие на 2017 година. От компанията отбелязват, че финансовите резултати са постигнати на фона на постоянно покачване на цените на суровините на световните пазари. Между януари и март дружеството е произвело 110 416 броя панелни радиатори за водно отопление, което е с 34,7% повече в сравнение със същия период на 2016 г. През първо тримесечие на 2017 г. Корадо отчита повишение на продажбите в размер на 73% спрямо година по-рано до 9,4 млн. лв. Основни търговски партньори продължават да са страните от европейския пазар. В държавите от ЕС продажбите скачат с 94%. На територията на България са продадени 3 067 броя радиатори, което е около 2,3% от общите продажби. Към страни партньори от ЕС са реализирани 126 874 броя панелни и тръбни радиатори, а в държави извън Общността - 3 429 бр.

Източник: investor.bg

Търговската верига "Кауфланд България" е прилагала нелоялни търговски практики при обявяването на цените на хранителните стоки в обектите си. Нарушенията бяха установени от Комисията за защита на потребителите (КЗП) през 2015 г., но търговецът обжалва. Сега ВАС постановява окончателно, че нарушение има. Разминаване между посочената от производителя препоръчителна цена и действителната продажна цена е едно от нарушенията, установено от КЗП. ВАС все още не се е произнесъл по наказателното постановление за това нарушение, което се обжалва от търговската верига. То предвижда глоба до 30 000 лв. Преди две години друга комисия - за защита на конкуренцията, глоби веригата с над 542 хил. лв. заради измамна реклама за ниски цени. Посланието за "най-ниски цени на пазара" беше обявено за подвеждащо.

Източник: Сега

За първото тримесечие на 2017 г. НЕК има печалба от 120 млн. лв. сравнение с първото тримесечие на миналата година, когато беше на 54 млн. лв.; АЕЦ "Козлодуй" - 54 млн. лв. печалба в сравнение с 37 млн. лв. за първото тримесечие на 2016; ТЕЦ “Марица-изток 2” - 5 млн. лв. печалба, след като за миналата година е била на загуба с 9 млн. лв.; ЕСО – 21 млн. лв. печалба за първото тримесечие на 2016 г., но сега имаме малко отстъпление - 6 млн. лв. Подобреното финансово състояние на тези 4 дружества е общо в размер 84 млн. лв. По сметките на БЕХ като цяло има 130 млн. лв., отчете министърът на енергетиката Николай Павлов. Печалба отчита „Мини Марица – Изток“ за първото тримесечие на 2017 г. 37 млн. лв. сравнено с 11 млн. лв. за предходния период на 2016 г. Единствено „Булгаргаз“ е регистрирал загуба през миналата година от 29 млн. лв., но дружеството е ликвидно и ще изпълни своите ангажименти: нагнетява се газ в хранилището Чирен и ще се обезпечи есенно-зимния сезон.

Източник: БГНес

"Загорка" ще инвестира 13 млн. лв. през 2017 г. Плановете на компанията предвиждат общи капиталовложения от 20-22 млн. евро в следващите три години. През 2016 година компанията е отделила общо 11.5 млн. лв. за изграждане и реновиране. През последните 4 години е инвестирала над 50 млн. лв. в различни проекти. През 2016 г. "Загорка" АД отчита 1.2% ръст на приходите спрямо 2015, когато те са били 160.721 млн. лв. Дружеството е постигнало и по-висока оперативна печалба, която достига 26.9 млн. лв. (2.8% ръст спрямо 2015). Средната работна заплата във фирмата нараства с 3.9% и достига 1509 лв. Дружеството отчита 0.5% ръст на продадените през 2016 г. количества бира и пазарен дял от 28.5% в обем. През последните шест години пазарният дял на компанията се движи между 27 и 30%.

Източник: Капитал       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

Изискванията на регламентите REACH и CLP за МСП

Конференция "Европейски технологии и практики в озеленяването на урбанизирани територии“

Tour d' Europe - Stockholm 2017 - B2B срещи между шведски купувачи и европейски производители в сектора на храни и напитки


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
CCNA 1 - 11 февруари, съботно-неделен
CCNA 3 - 11 февруари 2017, съботно-неделен
CCNA 2 - 06 февруари 2017, вечерен
CCNA TSHOOT - м. февруари 2017, съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) съобщи, че не е открила признаци за нередности, извършени от Мартин Шулц като председател на Европейския парламент. В съобщения на германски медии се твърдеше, че Шулц, който е основният съперник на канцлера Ангела Меркел за парламентарните избори през септември, се е застъпвал за съмнителни бонуси и назначения, докато е оглавявал ЕП - от 2012 до началото на тази година. ОЛАФ се зае да проучи дали са налице достатъчно подозрения в измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Европейския съюз, за да се предприемат следствени действия. От службата казаха за ДПА, че решенията на Шулц са били проучени детайлно от експерти и официално разследване няма да има. Шестдесет и една годишният Шулц ще се яви на изборите като съперник на Меркел от левоцентристката Германска социалдемократическа партия.

Източник: EUObserver

Америка

Американският президент Доналд Тръмп е заявил на лидерите на Канада и Мексико, че няма да изтегля САЩ от Северноамериканското споразумение за свободна търговия (НАФТА), предадоха световните агенции. Президентът Тръмп се съгласи засега да не прекратява действието на НАФТА, се посочва в изявление на Белия дом. Вместо това с мексиканския президент Енрике Пеня Нието и канадския премиер Джъстин Трюдо "са се договорили да процедират бързо, според необходимите вътрешни правила, за предоговаряне" на търговското споразумение "за благото на трите страни". Белият дом подчертава, че държавният глава е провел "приятен и продуктивен разговор". "За мен е чест да модернизирам НАФТА чрез преговори", вярвам, че крайният резултат ще направи "тези три страни по-силни и по-добри", е заявил Тръмп.

Източник: Bloomberg

Азия

Централната банка на Япония (ЯЦБ) остави без промяна досегашната си стимулираща парична лихвена политика, отбелязвайки, че инфлацията изостава спрямо предишните й оценки, но в същото време повиши прогнозите за растежа на японската икономика за тази и за следващата фискална година. ЯЦБ остави основната краткосрочна лихва на ниво от -0,1% и потвърди целта си, определена преди няколко заседания, да стабилизира доходността на 10-годишните държавни облигации близо до нулата. Тя запази без промяна и досегашния размер на програмата за покупки на облигации, известни като "качествени и количествени улеснения (QQE), на годишно ниво от 80 трлн. йени, както и обема на покупките на борсово търгуваните фондове (ETF) и на инвестиционни тръстове за недвижими имоти (REITS).

Източник: Xinhua

 
Индекси на фондови борси
27.04.2017
Dow Jones Industrial
20 981.33 (6.24)
Nasdaq Composite
6 048.94 (23.71)
Стокови борси
27.04.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)49.43
Heating oil ($US/gal.)1.5200
Natural gas ($US/mmbtu)3.2600
Unleaded gas ($US/gal.)1.5700
Gold ($US/Troy Oz.)1 266.40
Silver ($US/Troy Oz.)17.28
Platinum ($US/Troy Oz.)949.00
Hogs (cents/lb.)72.88
Live cattle (cents/lb.)1.22

       Опознай България

Пещера Ухловица

Пещера Ухловица се намира в планина Родопи, на 3 км. североизточно от село Могилица, в местността Сините вирове. Ухловица е една от най-старите пещери в региона, с много красиви дендритни обазувания, приличащи на морски корали. Открита е през 1967 г. от Димитър и Георги Райчеви. Около село Могилица има общо 20 пещери, най-интересната от които е Ухловица. Пещерата е частично благоустроена. В горния етаж е Залата на пропастите. Гърлата на четири дълбоки пропасти се спускат от тази зала към долния eтaж. По стръмна метална стълба туристите могат да се спуснат в галерията на долния етаж. Тази галерия е най-красивата част на пещерата. Пещерата завършва със седем невероятно красиви езера, като към голямото езеро се спускат каменните струи на брилянтен летен водопад. Пещерата се намира на 1040 м. надморска височина, а температурата вътре в нея през цялата година е 10-11 градуса. Обща дължина на галериите е 460 м., от които 330 са благоустроени за посещения. Пътят до входа на пещерата е едно малко предизвикателство, което си струва да приемете, за да се докоснете до загадъчната красота на пещерата.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 28.04.2017
Българска версия: 29271, Английска версия: 3015

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999