Последен брой    Абонирайте се!    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 02 март 2017 г., брой 4415
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(02.03.2017)
  EUR   1.95583  
GBP   2.28618
USD   1.85686
CHF   1.83698
EUR/USD   1.0533*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.03   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Българска индустриална компания АД - София
Заводски строежи - Козлодуй АД - Козлодуй
Нов симфоничен оркестър АД - София
ПСК Тера Строй Инвест Стара Загора АД - Стара Загора
Силвър Спринг АД - Пловдив
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Служебното правителство подготвя поредица от решения, с които възнамерява да облекчи бизнеса. Първото от тях ще доведе до въвеждане на лимит на таксите за вписвания. Според премиера Огнян Герджиков бизнесът е твърде много затормозен от административни и бюрократични пречки и от фискални тежести. По данни на Българската стопанска камара (БСК) през тази година приходите от такси в държавния бюджет са нараснали с над 11%, а в бюджета за 2017 г. се предвижда нов ръст от 7.6%. Делът на приходите от такси в държавния бюджет на България достига около 4.5%, а в Словения например е скромните 0.2%. В началото на ноември миналата година БСК даде на съд таксите, събирани от Агенцията по вписванията. От организацията обявиха война на незаконно определяния размер на държавните такси и го определиха като сериозен административен натиск върху стопанската дейност и гражданите. Таксите по вписванията обаче многократно надвишават разходите по предоставяне на услугата и не са съобразени с правомощията и отговорностите на съдията по вписванията. Липсата на връзка между разходите на агенцията за услугите и приходите от тях се вижда от годишните финансови отчети за последните години. През 2015 г. ведомството има приходи от услуги от 54 млн. лв., а разходите за администрирането им са едва 16 млн. лева. Този вид такси превръщат институцията в приходна агенция на държавния бюджет, а не по предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса, категорични са от камарата.

Източник: Сега

Международните валутни резерви на България отчетоха месечен спад от 3,2% през януари 2017 г. и в края на месеца достигнаха 23,1 млрд. евро, съобщиха от Министерство на финансите. Банковите резерви се свиха през януари с 9,3% и имаха най-значим отрицателен принос за общото изменение на валутните резерви. Депозитът на правителството в БНБ нарасна с 4,3% на месечна база и беше единственият източник на валутни резерви с положително изменение. Но годишният темп на растеж на международните валутни резерви се ускорява в края на януари до 18,2% при 17,8% месец по-рано. С най-голям принос беше депозитът на правителството с годишен растеж от 71,3%, следван от банкнотите и монетите в обращение, които нараснаха с 12,1% спрямо края на януари 2016 година. Годишният темп на инфлация е с положителна стойност от 0,4% през януари – за първи път от средата на 2013 г., докато базисната инфлация остана отрицателна (-0,6% на годишна база). Нивото на безработица през четвъртото тримесечие на 2016 г. се понижи до 6,7%. Низходящите тенденции при младежите и дългосрочно безработните продължиха, като коефициентът на младежката безработица (15-24 г.) намаля до 17,4%, а този на дългосрочната безработица – до 3,9%.

Източник: investor.bgРегулирана информация

На 1.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 31.12.2016 г. на Многопрофилна болница за активно лечение - Д-р Христо Стамболски ЕООД - Казанлък

На 28.02.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2016 год. на Наш дом - България холдинг АД - София /5ND/

Дружества
Производство на горно облекло, без работно
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2015 г.
(хил. лв.)
  1   Аполон-95 ЕООД - Горна Оряховица   11 670  
  2   Ен Инвест ООД - Пловдив   11 107  
  3   Пирин Текс ЕООД - Гоце Делчев   8 874  
  4   БТБ България АД - Русе   7 910  
  5   Джи Ем Ти ООД - София   7 442  
  6   Дуветика България ЕАД - Димитровград   6 883  
  7   Булгарконф АД - Пловдив   5 344  
  8   Мизия 96 АД - Плевен   4 656  
  9   Брилянт инвест АД - София   3 959  
  10   Манева-Томик ООД - Плевен   2 762  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 01.03.2017
  Обща стойност (BGN): 1 010 331.09  
Брой търгувани компании: 48
Premium 411 261.71
Standard 539 346.58
АДСИЦ 29 045.34
Структурирани 25 596.47
Облигации 5 081.00
Най-голяма промяна в цените
Трейс груп холд АД - София -14.09 %
Синергон холдинг АД - София 8.33 %
BaSE - Акции: 1 707.90

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Пет месеца преди изтичането на договора за генерално спонсорство на "Арена Армеец София" държавната фирма, стопанисваща съоръжението - "Национална спортна база" ЕАД (НСБ), откри процедура по осигуряването на нов дългосрочен контракт за името на столичната зала. Действащото споразумение със ЗАД "Армеец" изтича на 17 юли 2017 г., а в средата на миналия месец НСБ публикува на официалния си сайт покана до "всички заинтересовани страни" да внесат предложения за бъдещо сътрудничество най-късно до 22 февруари. В уречения срок в деловодството на държавното дружество е постъпило само едно официално писмо и то е изпратено от настоящия генерален спонсор. Това значи, че почти сигурно най-голямата спортна зала в България ще продължи да носи името на застрахователната компания и в бъдеще. Най-вероятно обаче занапред "Армеец" ще трябва да плаща по-голяма сума за това право. Настоящият договор бе сключен през юли 2011 г. От застрахователното дружество тогава разкриха, че са се ангажирали да плащат по 1 080 000 лв. годишно и да правят "допълнителни инвестиции" за около 100 000 лв. всяка година. Това означава, че за целия 6-годишен срок на договора генералният спонсор трябва да е изплатил около 7 млн. лв. на НСБ. По неофициални данни годишната издръжка на залата е към 2 млн. лв.

Източник: Сега

"ЕВН България", която е собственик на топлофикационното дружество в Пловдив, има намерение да инвестира 18 млн. лв. в пет нови котела с обща мощност 100 мегавата, които служат за покриване на пиковото потребление на електроенергия. Идеята на разработвания проект е да бъдат заменени старите съоръжения с нови, които ще са много по-ефективни и ще отговарят на европейските екоизисквания. За да се случат тези инвестиции, е необходимо да бъдат преодолени някои регулаторни предизвикателства. Причината е, че според Закона за енергетиката новите топлофикационни мощности над 5 МВт трябва да са задължително когенерации, които да произвежда и електроенергия. Инвестицията в такова съоръжение обаче е много по-голяма и би натоварила сметките на потребителите. Това е една от причините ЕВН да търсят най-оптималния вариант чрез изграждането вместо на нови на заместващи мощности. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е отказала лиценз на дружеството с довода, че компанията трябва да изгради когенерация. Тепърва ЕВН ще подаде ново искане, с което да се опита да убеди КЕВР да приеме техния проект. Компанията вече вложи 100 млн. лв. в изграждането на най-модерната когенерация в региона, макар че тази инвестиция засега не оправдава очакванията на компанията за възвращаемост.

Източник: Капитал

Консолидираната печалба за 2016 г. на Сирма Груп Холдинг АД e 3,676 млн. лв. Това е ръст от 65,96%, съобщиха от компанията. През 2015 г. реализираната печалба е била 2,215 млн. лв. Приходите от продажби в консолидирания отчет на Сирма Груп Холдинг към края на четвъртото тримесечие на 2016 г. нарастват до 40,436 млн. лв., или ръст от 27,30% в сравнение с приходите от продажба (31,764 млн. лв.) за същия период година по-рано. Увеличението се дължи както на привличането на нови клиенти, така и на увеличаване на обема на продажбите към вече съществуващи клиенти, обясняват от компанията. Към края на декември приходите от продажба на стоки бележат ръст от 14,71%, а приходите от продажба на услуги нарастват с 32,20% до 30,443 млн. лв. Приходите от продажби в България се повишават с 27,13% от 19,117 млн. лв. към края на последния месец на 2015 г. до 24,303 млн. лв. към 31 декември 2016 г. Следващият по ръст на продажбите пазар е този в Северна Америка. Приходите от продажби в този регион нарастват от 6,331 млн. лв. към края на 2015 г. до 7,826 млн. лв. лева към края на 2016 г., или ръст от 23,61%.

Източник: investor.bg

"Дружба стъкларски заводи" е излязла на печалба през 2016 г., след като година по-рано отчете загуба. Въпреки че приходите са останали почти непроменени, разходите на компанията са се свили значително. Акциите на компанията предстои да бъдат свалени от публична търговия, след като португалската BA Vidro наскоро придоби дружеството.Консолидираният отчет включва резултатите на "Дружба стъкларски заводи""Амбалаж София-град" (в което компанията държи 100%) и "Српска фабрика за рециклажу" (където дружеството индиректно е собственик на 74.27% от капитала). През миналата година групата излиза на печалба въпреки че приходите отбелязват лек спад (0.6%). Като обеми производството е намаляло до 267.8 хил. тона стъклени опаковки от 306.1 хил. тона през 2015 г., което се дължи на временното спиране (през февруари и март) на един от цеховете в Пловдив за основен ремонт. Компанията има предприятие и в София.Рразходите по икономически елементи са намалели с 10% до 232.1 млн. лв. Главната причина за това е понижението с 15% на тези за материали, които са най-същественото перо (41% от общите разходи). Суровините, които използва предприятието, са сода, пясък и счупено стъкло (т.нар. трошки). Компанията е основен преработвател на отпадно стъкло от амбалаж и работи с всички основни организации за събиране и рециклиране на отпадъци.

Източник: Капитал

С 9 млн. лв. се увеличиха печалбите на банките през януари 2017 г. спрямо първия месец на миналата година, сочат данни на Българската народна банка (БНБ). Трезорите през първия месец спечелиха 94 млн. лв., а година по-рано сумата бе 85 млн. лв. За 2016 г. банките и клоновете на чуждестранните институции в България отчетоха 1,26 млрд. лв. печалба, което бе най-добрият резултат от 2008 г. насам След като банките се подготвиха за оценка на активите от БНБ, изчиствайки се от несъбираеми вземания, те постигнаха този резултат, който е с цели 40,5% повече от постигнатото през 2015 г. Основен принос за този растеж имат не толкова основните пет финансови институции, които доминират на пазара у нас, а повече средните и по-малките банки. Досега историческият рекорд на банковите печалби в България е от 2008 г., която беше и последната година преди кризата - 1.378 млрд. лв. Активите на банковата система през януари се увеличават с 5,1 на сто на годишна база до 91,5 млрд. лв., а натрупаните разходи за обезценка по кредити и вземания възлизат на 47 млн. лв. Докато през януари 2016 г. разходите са 66 млн. лв.

Източник: Монитор

„Печатница на БНБ“ АД ще получи обществената поръчка на ЦИК с предмет: „Изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване в изборите за народни представители на 26.03.2017 г.“, реши избирателната комисия, след като приключи процедурата по пряко договаряне. Подизпълнители ще са „Демакс“ АД и „Демакс ДИ ПИ АЙ“. Печатницата „Демакс“ е свързана с Петър Кънев, който за предстоящия вот е водач на листата на „БСП за България“ в Бургас. След т.нар. Костинбродска афера с печатането на бюлетините беше натоварена БНБ, но печатницата на народната банка няма необходимия капацитет да изпълни и наема „Демакс“ като подизпълнител. „Демакс“ АД е единственият кандидат и за поръчката на Министерския съвет с предмет „Изработка и доставка на книжа за произвеждане на избори за народни представители през 2017 г.“. Тази процедура също е приключила, но резултатите още не са публикувани.

Източник: Труд       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Б. Данев: Пъчим се с ниски данъци, а всъщност имаме възможност за рекет от администрацията Голяма част от таксите, които бизнесът е принуден да плаща, са един вид скрити данъци, казва изпълнителният председател на БСК пред БНР.

НСТС обсъди приоритетите на българското председателство на Съвета на ЕС По време на заседанието зам.-председателят на БСК Димитър Бранков изтъкна необходимостта от фокусиране на българското председателство върху теми и досиета, които имат най-значимо отражение върху растежа, заетостта и конкурентоспособността на българската икономика

Шокова ерозия на човешкия капитал (коментар на Божидар Данев, изпълнителен председател на БСК)

Позиция на АОБР по преговорите за изготвяне на механизъм за определяне на МРЗ

АНКЕТА: Обществена консултация относно реформа на ДДС ставките


Предстоящи събития

Как се прави бизнес с Филипини, Индонезия и Мианмар - възможности за български предприятия

Industry Matchmaking 2017 - 6 април 2017 г., Интер Експо Център

Конференция "REACH 2018 and Beyond" - 27 и 28 април 2017 г.


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Центърът за компютърно обучение и Сиско академията към Българската стопанска камара на БСК е единствената академия в България, която предлага на своите курсисти и клиенти нов курс - CCNA TSHOOT.
Курсът е съставен въз основа на материала, изучаван в курса CCNA Routing and Switching и е предназначен за мрежови специалисти, които са завършили курса CCNA или имат необходимите познания на това ниво и чиято ежедневна работа е свързана с локализиране на проблеми в мрежите и работа по тяхното отстраняване.

Обучението се състои от теоретична и практическа част, които включват запознаване с методите и инструментите, ползвани за откриване и отстраняване на проблеми в мрежите, съпътстващите ги команди, основни проблеми, възникващи при конфигурирането и ползването на съответната технология.Обучение по мрежи в Сиско академията:
CCNA 1 - 11 февруари, съботно-неделен
CCNA 3 - 11 февруари 2017, съботно-неделен
CCNA 2 - 06 февруари 2017, вечерен
CCNA TSHOOT - м. февруари 2017, съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Обучение за MS Office: предстои
Регистрирайте се онлайн сега!
 

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Инфлацията в Германия продължава да се ускорява и през февруари, достигайки най-високото си ниво от четири години и половина. Хармонизираният индекс на потребителските цени, който се използва за целите на европейските институции, се повишава с 2,2% на годишна база и по този начин надвишава целевото ниво на Европейската централна банка. Желаната от регулатора стойност е близо до, но не повече от 2%. Това е най-високата стойност от август 2012 г. и също така надвишава очакванията в анкетата на Ройтерс за 2,1%. През януари инфлацията във федералната република беше 1,9 на сто. Основните двигатели на повишението през февруари за пореден път са по-скъпата енергия и хранителни продукти. По-високата инфлация по всяка вероятност ще даде нова сила на призивите от Германия към Европейската централна банка да сложи край на ултраоблекчената си парична политика, особено предвид, че през септември предстоят парламентарни избори.

Източник: Reuters

Америка

Интернет гигантът Alphabet (към който спадат Google и YouTube) се опитва да навлезе сериозно на пазара на телевизионни канали със своя изгодна оферта. YouTube обяви, че ще излъчва на живо телевизионно съдържание в САЩ срещу месечна такса от 35 долара, като по този начин значително подбива цените на кабелните оператори. 40 канала, сред които ABC, CBS, FOX, NBC, ESPN, USA, FX, Disney, SyFy, National Geographic, могат да бъдат гледани с абономанентната програма на до три устройства едновременно. Срещу допълнителна такса има и бонус канали, сред които и футболен. Въпреки това обаче някои по-гледани канали, като CNN, TNT и HBO, поне засега не влизат в офертата. „През следващите няколко месеца услугата ще е налична в по-големите американски градове", обяви Youtube. Постепенно тя ще се разшири и в други американски региони, но засега не са известни планове за други държави. За разлика от традиционните оператори абонаментът за YouTube TV може да бъде прекратен по всяко време и освен това може да се ползва и от мобилни устройства с Android или iOS.

Източник: Reuters

Азия

Един от основните доставчици на Аррlе Fохсоnn започва работа по изграждането на нов завод за дисплеи, който проект струва близо 9 милиарда долара. Строителството стартира още през този месец, като съоръжението ще се намира в южната част на Китай. Заводът се издига на фона на големите надежди, които основателят на компанията милиардерът Тери Гоу залага върху търсенето на по-големи телевизионни екрани за сферата на здравеопазването, както и за лична употреба по домовете на хората. Шефът на най-големия производител на електроника по поръчка в света и тайванската компания се опитват да се възползват от технологията след придобиването на Shаrр през миналата година. Fохсоnn инвестира 61 милиарда юана, които се равняват на сумата от 8.9 милиарда долара, във фабриката в Гуанджоу и планира да завърши завода до 2019 година. Капацитетът на месечна продукция на панели ще наброява 90 000 дисплеи с ултра висока резолюция на стойност около 92 милиарда юана годишно.

Източник: Bloomberg

 
Индекси на фондови борси
01.03.2017
Dow Jones Industrial
21 115.55 (303.31)
Nasdaq Composite
5 904.03 (78.59)
Стокови борси
01.03.2017
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)53.54
Heating oil ($US/gal.)1.6200
Natural gas ($US/mmbtu)2.7900
Unleaded gas ($US/gal.)1.6600
Gold ($US/Troy Oz.)1 247.30
Silver ($US/Troy Oz.)18.42
Platinum ($US/Troy Oz.)1 019.00
Hogs (cents/lb.)68.45
Live cattle (cents/lb.)1.17

       Опознай България

3 март – официален празник на Република България

На 3 март (19 февруари) 1878 г. е подписан Санстефанският мирен договор между Русия и Османската империя. С него се слага края на Руско-турската освободителна война 1877–1878. Според договора се създава автономно, трибутарно българско княжество с християнско правителство и народна милиция. Окончателните граници на Княжеството трябвало да се определят от смесена руско-турска комисия, но предварително се уточнява, че територията на България ще обхваща земите от р. Дунав по новоустроената сръбска граница и оттам по западната граница на казите Враня и Куманово, по Кораб планина до Черни Дрин, откъдето границата се спуска на юг, включвайки Качаник, Тетово, Гостивар, Галичник, Дебър, Струга, Охрид, Охридското езеро, Корча, достигайки до пл. Грамос, след което върви на изток до устието на р. Вардар и оттам до Орфанския залив, като Костур и Воден остават в България, а Солун и Халкидическия п-в - в Турция. Оттук границата минава по брега на Егейско море до Булугьол, като Кавала остава в България, след което извива на север до Родопите и на изток до Мидия и Черно море, като Ксанти, Смолян, Кърджали, Лозенград, Люлебургаз и Малко Търново остават в България, а Одрин – в Турция. Българският народ участва много активно във войната. Наред с Българското опълчение, в хода на войната възникват спонтанно множество въоръжени отряди (с около 35 000 бойци). Инициатор за създаването на Самостоятелна българска доброволческа войска бил руският ген. Р. А. Фадеев. Българските опълченци проявили особено голям героизъм при отбраната на Шипченския проход (9-11 август 1877). Въпреки многократно превишаващата ги османска войска заедно с руските войници те не позволили на армията на Сюлейман паша да премине Балкана и да се прехвърли в Северна България. В края на декември с. г. те взели участие и в боевете при Шипка и Шейново, където била разбита армията на Вейсел паша.
За първи път 3 март се чества през 1880 г. С решение на парламента от 5 март 1990 г. датата е обявена за национален празник.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 02.03.2017
Българска версия: 29261, Английска версия: 3015

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2017. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2017
 ПВСЧПСН
52      1
12345678
29101112131415
316171819202122
423242526272829
53031     

Февруари 2017
 ПВСЧПСН
5  12345
66789101112
713141516171819
820212223242526
92728     

Март 2017
 ПВСЧПСН
9  12345
106789101112
1113141516171819
1220212223242526
132728293031  

Април 2017
 ПВСЧПСН
13     12
143456789
1510111213141516
1617181920212223
1724252627282930

Май 2017
 ПВСЧПСН
181234567
19891011121314
2015161718192021
2122232425262728
22293031    

Юни 2017
 ПВСЧПСН
22   1234
23567891011
2412131415161718
2519202122232425
262627282930  

Юли 2017
 ПВСЧПСН
26     12
273456789
2810111213141516
2917181920212223
3024252627282930
3131      

Август 2017
 ПВСЧПСН
31 123456
3278910111213
3314151617181920
3421222324252627
3528293031   

Септември 2017
 ПВСЧПСН
35    123
3645678910
3711121314151617
3818192021222324
39252627282930 

Октомври 2017
 ПВСЧПСН
39      1
402345678
419101112131415
4216171819202122
4323242526272829
443031     

Ноември 2017
 ПВСЧПСН
44  12345
456789101112
4613141516171819
4720212223242526
4827282930   

Декември 2017
 ПВСЧПСН
48    123
4945678910
5011121314151617
5118192021222324
5225262728293031


 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999