Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Събота, 14 декември 2013 г., брой 3615
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари
Ако желаете да прекратите абонамента си за изданието - използвайте сигурния и бърз начин - бутона
Отказ от абонамент


Валутни курсове
(14.12.2013)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.31816
USD/BGN   1.42481
CHF/BGN   1.59973
EUR/USD   1.3727*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.12   0.02%  
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com


Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com


Петролни продукти
Вино
Месни продукти
Консервна промишленост
Парфюмерия и козметика
Шивашки изделия
Мебелна промишленост
Дървообработваща промишленост


Някой търси точно теб!
13 700 работодатели намират успешно!


WEB-портал
на българските одитори


Общи събрания днес
  Корпорация Медика АД - Сливен
Баня холидей АД - Костинброд
Пи Ви Инвестмънтс ЕАД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Standard&Poor's (S&P) потвърди кредитния рейтинг на България в дългосрочна чуждестранна и местна валута съответно на 'BBB/А-2' и ревизира перспективата от стабилна на отрицателна, съобщиха от министерството на финансите. Запазването на кредитния рейтинг отразява стабилната фискална позиция на страната. В доклада на агенцията за кредитен рейтинг се посочва, че в условията на ограничен икономически растеж бюджетният дефицит се очаква да достигне 2% от БВП през 2013 г., в резултат от поетите ангажименти на правителството да повиши социалните плащания и пенсиите, както и да разплаща задълженията към частния сектор. 

Източник: Труд

Отпускат 293 млн. евро за дейности по закриването на блокове от 1 до 4 в АЕЦ "Козлодуй”. Това става с одобрение на Съвета на Европейския съюз, а средствата са за периода 2014-2020 година. В документите, придружаващи решението, се посочва, че закриването на четирите реактора представлява дългосрочна тежест за българските граждани с отражение върху енергетиката, обществото, околната среда и икономиката.

Източник: Монитор

Дружества
Растениевъдство
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2011 г.
(хил. лв.)
  1   Сортови семена Вардим ЕАД - Вардим   9 497  
  2   Ресен ЕООД - Ресен   9 003  
  3   Златия Агро ЕООД - Вълчедръм   8 267  
  4   Светослав Илчовски ЕТ - Кнежа   7 795  
  5   Сиби Илчовски ЕООД - Кнежа   7 064  
  6   Агрофактор ООД - Бяла-Рс   5 684  
  7   Агро Бел 2001 ЕООД - Брест - Пл   5 279  
  8   Петров - Ценко Петров ЕТ - София   3 420  
  9   БГ Агро земеделска компания ЕООД - Варна   3 033  
  10   Агри.СС ЕООД - Генерал Тошево   2 359  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 13.12.2013
  Обща стойност (BGN): 6 362 965.44  
Брой търгувани компании: 53
Premium 139 806.24
Standard 1 571 079.72
АДСИЦ 3 663 709.91
Фондове 984 293.86
Облигации 4 062.51
Права 13.20
Най-голяма промяна в цените
Булстрад Виена иншурънс груп ЗАД АД - София 9.99 %
Синергон холдинг АД - София -7.09 %
BaSE - Акции: 45 714.75
BaSE - АДСИЦ: 380 527.50

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
4O9 Ловечтурс АД - Ловеч
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

8 фирми, общини и бюра по труда бяха наградени в девет категории за „Работодател на годината“. Те получиха приза от социалния министър Хасан Адемов. В първата категория за работодател, назначил най-много безработни, насочени от Бюрото по труда, първо място зае „Албена“ АД, където са назначени 794 души. Първо място сред работодателите, разкрили най-много работни места в общини с най-висока безработица, взе „Палиррия България“ ЕАД – 94 души. Първенец сред общините, отворили най-много позиции, е Самоков с 958 наети лица. Най-много младежи – 460, до 29 години, са назначени от КТ „Подкрепа“. АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД взе приза за работодател, осигурил заетост след изтичане на срока на договора по програми и мерки по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Работодателят, наел най-много безработни от уязвимите групи, е „Пст Плевен“ ЕООД.

Източник: Econ.bg

ЗАД Алианц България бе удостоено с нова награда „Застраховател на годината“ за иновации в автомобилното застраховане. Това е втората поредна награда, която дружеството получава. В края на ноември Алианц България бе избрано за "Застраховател с най-добри продукти в имущественото застраховане” в конкурса „Застраховател на годината 2013“, организиран от Българската асоциация на застрахователните брокери и Българската асоциация на пострадали при катастрофи.

Източник: Новинар

Държавното газово дружество "Булгаргаз" е завело съдебен иск срещу "Топлофикация Враца" за около 2,3 милиона лева. Това каза Александър Петров, началник управление "Лицензионна дейност и корпоративни отношения" в дружеството. "Топлофикация Враца" дължи на "Булгаргаз" общо около 6 млн. лева, които са натрупани през тази година, поясни Петров. „По съдебен ред си търсим вземанията само в случаите, когато не успеем да се споразумеем за малка отсрочка на плащанията или разсрочване на задълженията“, коментира той. Общият размер на текущите задължения на различни дружества към "Булгаргаз" към момента са 131 млн. лева. От тях над 90 на сто - 124 млн. лева, се дължат от шест дружества - "Топлофикация София", "Топлофикация Враца", "Топлофикация Плевен", "Топлофикация Бургас", "Оранжерии Петрич" и газоразпределителното дружество "Промишлено газоснабдяване - Сливен".

Източник: Investor.bg

Правителството, на редовно заседание, намали капитала на “Студентски столове и общежития” ЕАД чрез обезсилване на акции, съответстващи на стойността на правото на собственост върху 29 имота в Русе, Габрово, Пловдив, Велико Търново и Стара Загора. Имотите са студентски общежития и столове, разположени на територията на университетските кампуси. Кабинетът обяви тези имоти за публична държавна собственост и ги предостави безвъзмездно за управление на вузовете, в това число и на Великотърновския университет.

Източник: Янтра - Велико Търново

Бургас получи наградата „Най-активен бенефициент по ОПРР за 2013 г.“, като общината с най-много усвоени средства по програмата за тази година. Изпълнените проекти и тези в процес на изпълнение на Община Бургас по ОП „Регионално развитие“ 2007- 2013 г. възлизат на близо 190 милиона лв. Изпълнените проекти за периода са на стойност над 27 милиона лв.

Източник: Expert.bg       Българска стопанска камара"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност


Външноикономическо сътрудничествоEnterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

АНКЕТА! Питаме Ви: "Планирате ли коледни бонуси за служителите си?"


Предстоящи събития

16 декември: ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ: „2013 Г. ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА БИЗНЕСА“

17 декември: Дискусионен форум „Умения и иновации. Как пазарът на труда се готви за предизвикателствата на бъдещето?“ По време на форума ще бъдат представени резултатите от анкетно проучване за жизнения цикъл на компетенциите, осъществено в рамките на проект на БСК по ОПРЧР „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони” (MyCompetence).

Конкурс: Годишни награди за отговорен бизнес на Българския форум на бизнес лидерите 2013 – 13 януари 2014 г.

14 януари: Работна среща „Състояние на търговията с квоти за емисии на парникови газове”

6 март 2014 г.: IndustryMatchMaking – IMM2014. Двустранни бизнес срещи. Срок за регистрация – 16 февруари 2014 г.

7 март 2014 г.: GO GREEN TO ENVIRONMENT 2014 – двустранни бизнес срещи. Срок за регистрация – 16 февруари!

Двустранни бизнес срещи за търговско коопериране и технологичен трансфер, IndustryMatchMaking – IMM2014 – 6 март 2014 г.

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение на БСК е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.
Центърът е и Сиско академия за обучение на мрежови специалисти.


Регионална Cisco академия
CCNA 2 сем. - 14.09.2013 - съботно-неделен
CCNA 4 сем. - 14.09.2013 - съботно-неделен
CCNA 1 сем. - 05.10.2013 - съботно-неделен
CCNP - Troubleshoot -  19.октомври 2013 - съботно-неделен 
Основи на ОС Debian Linux
Ниво 3
- 5.10.2013 - съботно-неделен

Курсове по дигитални компетенции
Windows 7 и MS Office 2010 - базово ниво и за напреднали - предстоят през м. октомври

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Бившият изпълнителен директор на BMW Бернд Пишетсридер започва работа в един от големите конкуренти на баварците – компанията Mercedes-Benz. Привличането на внука на легендата Алекс Исигонис – създател на автомобилите Mini, е част от новата стратегия на концерна Daimler за набиране на опитни управленски кадри. Бернд Пишетсридер е изпълнителен директор на BMW през периода 1993-1999 г., като престоят му на поста ще се започни най-вече с активната работа върху създаването на съвременните модели на MINI. Именно по негово време баварците купуват английския производител, като той поверява създаването на новите автомобили на марката на британски конструктори. След напускането на BMW Бернд започва работа във Volkswagen Group, като ръководи испанското подразделение на концерна – компанията Seat.

Източник: Associated Press

Америка

Американският автомобилен производител Ford обяви плановете си да наеме общо към 11 000 нови служители през 2014 г., 5000 от които в САЩ, а останалите 6000 в Азия. Това представлява увеличение на глобалната работна сила на Ford от около 7%. Освен това ще е най-голямото процентно наемане на нов персонал, което компанията е правила от 2000 г. насам. Планът е част от усилията на компанията за разширяване на дейността й в световен мащаб. Ford планира да въведе в производство 16 нови модела в САЩ през 2014 г. и общо 23 нови модела в световен мащаб. Ръстът на практика ще бъде най-голямото увеличение на продуктовото разнообразие в историята на компанията. Припомняме, че в началото на месеца компанията представи новия Ford Mustang. Чрез новият модел компанията се опитва да възроди имиджа на марката и да стимулира продажбите на своите по-скъпи превозни средства.

Източник: BBC

Азия

Държавният пенсионен фонд на Япония трябва да се ориентира към сътрудничество с чуждестранни фондове и да инвестира в инфраструктура, за да обогати финансовия си портфейл. Това каза назначена от правителството комисия от експерти днес. Препоръката на шестчленната комисия е поредният знак за нарастващия натиск върху известния с консервативния си подход пенсионен фонд да промени инвестиционната си стратегия. Друго действие на комисията беше да подкани Японската банка за международно сътрудничество да проучи възможностите за инвестиции в инфраструктурни проекти. Държавният пенсионен инвестиционен фонд (ДПИФ) на Япония има нужда от преразпределяне на капитала си и подобни инвестиции биха били добър начин това да се случи.

Източник: Market Watch

 
Индекси на фондови борси
13.12.2013
Dow Jones Industrial
15 755.36 (15.93)
Nasdaq Composite
4 000.98 (2.57)
Стокови борси
13.12.2013
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)96.60
Heating oil ($US/gal.)2.9800
Natural gas ($US/mmbtu)4.3500
Unleaded gas ($US/gal.)2.6300
Gold ($US/Troy Oz.)1 234.60
Silver ($US/Troy Oz.)19.60
Platinum ($US/Troy Oz.)1 362.90
Hogs (cents/lb.)87.18
Live cattle (cents/lb.)132.85

       Опознай България

Подгумерски манастир Св. Димитър - Нови Искър

Подгумерският манастир Св. Димитър е част от Витошката Мала света гора. Манастирът е разположен в малка котловина в южното подножие на Софийска планина от Западна Стара планина. Намира се на около седем километра източно от Нови Искър и на пет километра североизточно от с. Подгумер. Предполага се, че е основан през XIII век. Разрушаван и опустошаван многократно, възстановен е отново през 1848 година със средства на жители от околните на Подгумер села - Курило, Гниляне, Кумарица, Желява и др. Стенописите са дело на Пимен Софийски, изографисал повече от петнадесет черкви и манастири в България. Манастирската църква е малка, еднокорабна и едноабсидна постройка с голям притвор и без купол. Тук е пребивавал Васил Левски при обиколките му из Софийско. В периода ХVІ-ХVІІІ в. манастирът е бил едно от книжовните огнища в Софийско и в него е имало богата библиотека, а някои книги и документи са били писани от обитаващите го монаси. Манастирът е притежавал екземпляр от първото издание на Софрониевия "Неделник" ("Неделно поучение"), отпечатано в Рим през 1806 година.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 14.12.2013
Българска версия: 25891, Английска версия: 3057

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2013. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999