Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 06 декември 2013 г., брой 3609
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари
Ако желаете да прекратите абонамента си за изданието - използвайте сигурния и бърз начин - бутона
Отказ от абонамент


Валутни курсове
(06.12.2013)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.35274
USD/BGN   1.43875
CHF/BGN   1.59503
EUR/USD   1.3594*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.12   0.02%  
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com


Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com


Петролни продукти
Вино
Месни продукти
Консервна промишленост
Парфюмерия и козметика
Шивашки изделия
Мебелна промишленост
Дървообработваща промишленост


Някой търси точно теб!
13 700 работодатели намират успешно!


WEB-портал
на българските одитори


Общи събрания днес
  Еко агро АД - Албена
Модно облекло АД - Стара Загора
Грамекс АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Депутатите одобриха на второ четене и рамката на държавния бюджет за 2014 г. Заложените приходи за следващата година са 19 262 702 100 лв. Ръстът е от държавните такси, които в първия вариант бяха 764 719 000 лева, а вече се планира да бъдат 914 719 000 лева. Планираните разходи са 9 899 567 000 лв, които също се увеличават в сравнение с предишния проект, където бяха 9 749 567 000 лева. Трансферите остават същите – 9 794 672 600 лв. Вноската в бюджета на ЕС е 904 690 300 лв. Заложеният дефицит също не се променя и остава 1 336 227 800 лв. За 2014 г. се предвижда да постъпят 17 336 996 700 от данъци, от които 1 574 803 000 лв. от корпоративен данък, 2 632 802 900 от данък върху доходите на физическите лица, 8 281 657 300 лв. от ДДС, 4 377 879 800 лв. от акцизи.

Домакинствата в България през октомври са платили или дължат лихви по банкови кредити на стойност 138,69 млн. лв. Общо за десетте месеца до октомври платените или дължими лихви възлизат на 1,396 млрд. лв. Това е най-ниското ниво от 5 години насам. За периода 1 януари - 31 октомври на изминалата 2012 г. домакинствата платиха 1,47 млрд. лв. лихви, а за година по-рано - 1,56 млрд. лв. Рекордните в историята на банковата ни система лихви до края на октомври са платени през 2010 г. - 1,626 млрд. лв., докато за същия период на 2009 г. те са 1,588 млрд. лв.

Източник: Класа

Дружества
Други спомагателни дейности в транспорта
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2011 г.
(хил. лв.)
  1   ТТЛ ЕООД - София   17 965  
  2   Райт Еър ООД - София   15 408  
  3   ДСВ Роуд ЕООД - София   14 345  
  4   Еуроспед ЕООД - София   12 652  
  5   Бон Марин Агенция ООД - Варна   12 358  
  6   Дамко Лоджистикс България ЕООД - София   11 080  
  7   Порт Флот Бургас ЕООД - Бургас   10 955  
  8   Централна автогара АД - София   4 064  
  9   Бул Ауто Сървис ЕООД - София   2 252  
  10   Интерком-шипинг ЕООД - Варна   1 933  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 04.12.2013
  Обща стойност (BGN): 838 251.68  
Брой търгувани компании: 46
Premium 236 821.44
Standard 460 233.76
АДСИЦ 141 196.48
Най-голяма промяна в цените
ЦБА Асет Мениджмънт АД - Дебелец -56.57 %
Фаворит Холд АД - София 17.50 %
BaSE - Акции: 11 097.55
BaSE - АДСИЦ: 13 002.40

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
4O9 Ловечтурс АД - Ловеч
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

НЕК и китайски инвеститори подписаха предварителен договор за присъединяване на енергиен проект за изграждане на централи за производство на енергия от вятър.Инвестицията възлиза на обща стойност над 1 млрд. лв. В процеса на изграждане и експлоатация на инвестицията ще бъдат наети над 750 души.За първи път в България ВЕИ производител се отказва от гарантирани преференциални такси за произведена енергия. Произведената от вятър енергия ще се реализира в пълен обем на свободен пазарен принцип. Държавата в лицето на НЕК няма да има ангажимент за нейното изкупуване. Над 100 млн. лв. от данъци и такси се предвижда да постъпят в държавния бъджен при внос на техническото оборудване, необходимо за изграждане на централите за производство на енергия от вятър. Финансовите постъпления за общините от местни данъци и такси ще възлизат на над 5,4 млн. лв.

Източник: Труд

Облигации на "Топлофикация-Плевен" скоро ще се търгуват свободно на Българската фондова борса, става ясно от решение на Комисията за финансов надзор. На последното си заседание комисията е потвърдила проспекта за допускането им до борсова търговия. Емисията дългови книжа е за общо 2.3 млн. лв. в облигации с номинал 1000 лв. Дългът е обезпечен, а лихвата по него е фиксирана на 6% годишно, като плащанията ще са на всеки 6 месеца. Облигациите са издадени на 1 октомври миналата година, падежът им е през октомври 2017 г. Собствеността на "Топлофикация-Плевен" е свързана с Христо Ковачки. Излизането на борсата ще означава, че дружеството трябва да публикува редовно финансови отчети и важната информация за дейността си.

Източник: Капитал

Дружеството Булвеста Холдинг АД отчете печалба в размер на 10 хил. лв. в консолидирания си отчет към третото тримесечие на 2013г. Общите приходи са в размер на 3 149 хил. лв. което е понижение от 38.57 % спрямо предходния период. Общите разходи отчитат спад от 34.30 % до 3 130 хил. лв. Нетните приходи от продажби в края на септември са в размер на 3 112 хил.лв. и представляват 98.83 % от общите приходи. Спрямо предходния период те намаляват с 38.62 %. Формираната загуба на акция към третото тримесечие (на осреднена годишна база) е 0.17 лв.

Източник: Money.bg

Офисът на пътностроителната компания "Холдинг Пътища", която скоро поиска несъстоятелност, се продава на търг заради дългове. Обявлението е публикувано в регистъра за продажби от частния съдебен изпълнител Миладин Миладинов. Според обявата собственик на имота е "Жп консулт", регистрирано на ул. "Искър" 14. Допреди няколко месеца контролирани от Васил Божков фирми държаха основния пакет акции в холдинга, но собствеността им беше прехвърлена на офшорни дружества. Официално от компанията на Божков "Нове-АД холдинг" твърдят, че вече нямат никаква връзка с бизнеса на холдинга. Основната част от бизнеса на ХД "Пътища" - поделението "ПСТ холдинг", преди няколко месеца беше продадено.

Източник: Капитал

Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ отмени заповед на изпълнителния директор на АЕЦ "Козлодуй" ЕАД, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет "Доставка на лабораторна апаратура", в частта по обособена позиция 12 -"Хроматограф йонен двуканален, напълно автоматизиран, с компютърно управление". Това съобщи пресцентърът на комисията. Назначената експертиза в рамките на производството е показала, че предложената от избрания за изпълнител участник "Метром България" ЕООД техника по обособена позиция 12 не съответства на изискванията на възложителя, тъй като е оферирал "едноканален" вместо "двуканален" йонен хроматограф.

Източник: Преса       Българска стопанска камара"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност


Външноикономическо сътрудничествоEnterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
БСК представя на своите членове актуални въпроси относно предстоящи законодателни промени и административни решения, свързани със стопанската дейност:
Срок за реакция: Тема:
30 ноември 2013 Допитване до работодатели относно компетенциите на икономическите кадри
Новини от БСК и членовете на БСК

АНКЕТА "2013 г. през погледа на бизнеса". За девети пореден път Българската стопанска камара провежда анкетно проучване сред своите членове с цел изследване на състоянието на състоянието на бизнеса в настоящите макроикономически условия. Каним Ви да се включите в анкетата до 10 декември 2013 г. Въпросникът е публикуван ТУК

АНКЕТА! Питаме Ви: "Планирате ли коледни бонуси за служителите си?"


Предстоящи събития

10 декември: Среща на браншовите организации, членове на БСК, с представители на НАП

Семинар: „Системи за управление на енергията в съответствие с изискванията на стандарта БДС EN ISO50001” – 12 декември 2013 г.

17 декември: Дискусионен форум „Умения и иновации. Как пазарът на труда се готви за предизвикателствата на бъдещето?“ По време на форума ще бъдат представени резултатите от анкетно проучване за жизнения цикъл на компетенциите, осъществено в рамките на проект на БСК по ОПРЧР „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони” (MyCompetence).

Конкурс: Годишни награди за отговорен бизнес на Българския форум на бизнес лидерите 2013 – 13 януари 2014 г.

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение на БСК е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.
Центърът е и Сиско академия за обучение на мрежови специалисти.


Регионална Cisco академия
CCNA 2 сем. - 14.09.2013 - съботно-неделен
CCNA 4 сем. - 14.09.2013 - съботно-неделен
CCNA 1 сем. - 05.10.2013 - съботно-неделен
CCNP - Troubleshoot -  19.октомври 2013 - съботно-неделен 
Основи на ОС Debian Linux
Ниво 3
- 5.10.2013 - съботно-неделен

Курсове по дигитални компетенции
Windows 7 и MS Office 2010 - базово ниво и за напреднали - предстоят през м. октомври

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Немската фармацевтична и химическа компания Merck KgaA обяви намерението си да купи британската AZ Electronic Materials, която снабдява сектора на електрониката с високотехнологични продукти. Базираната в Дармщадт и първа в света фармацевтична компания ще предложи 1,6 млрд. британски лири, или 2,6 млрд. долара, на британските си колеги. Тя е готова да даде по 4,04 паунда (6,61 щатски долара) в брой за акция на AZ. Компанията добави, че бордът на директорите на AZ ще апелира към акционерите да приемат сделката. За да бъде тя осъществена, съгласието си трябва да дадат собствениците на 95% от капитала на AZ. Освен това за придобиването ще е нужно и разрешение от съответните органи по конкуренция. Споразумението има за цел да разшири бизнеса със специални химикали на Merck. Придобиването ще бъде финансирано с налични средства, казаха още от компанията.

Източник: Associated Press

Америка

Икономиката на САЩ се е разширила с по-бърз от очакваното темп през предходното тримесечие, водена от най-голямото увеличение на запасите от началото на 1998 г. Брутният вътрешен продукт (БВП) на най-голямата икономика в света е нараснал с 3.6 на сто на годишна база спрямо първоначалната оценка за скок от 2.8 на сто. Ръстът, който е най-силният от първото тримесечие на 2012 г., изненада приятно пазарите, които очакваха покачване от 3.1 на сто. Прогнозите на анкетираните от Bloomberg експерти варираха за повишение от 2.2% до 3.6%. Данните за тримесечието са втората по ред правителствена оценка, като публикуването на окончателния резултат е насрочено за 20 декември. Запасите в САЩ са нараснали с 116,5 млрд. долара на годишна база през третото тримесечие, покачвайки се до най-високото си ниво от първите три месеца на 1998 г. Тримесечие по-рано данните показаха равнище от 86 млрд. долара.

Източник: Блумберг

Азия

Правителството на Япония официално одобри пакет от стимули на стойност 182 млрд. долара, целящ да изведе страната от дългогодишната дефлация. Обаче съмненията за бъдещите икономически ефекти от това действие все още остават. Общата сума 182 млрд. долара (18,6 трилиона йени) е преувеличена, тъй като в по-голямата си част тя включва кредити и разходи на местните власти, които вече са насрочени. Основната част на пакета са 5,5 трилиона йени под формата на разходни мерки, които премиерът Шиндзо Абе насрочи още през октомври, за да се засили икономиката на страната преди увеличаването на данъка върху продажбите през април. Това означава, че правителството няма нужда да емитира нов дълг, за да финансира тези разходи. Очаква се икономическият пакет да добави 1% към БВП и да генерира 250 хил. нови работни места.

Източник: Ройтерс

 
Индекси на фондови борси
05.12.2013
Dow Jones Industrial
15 821.51 (-68.26)
Nasdaq Composite
4 033.17 (-4.84)
Стокови борси
05.12.2013
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)97.38
Heating oil ($US/gal.)3.0500
Natural gas ($US/mmbtu)4.1300
Unleaded gas ($US/gal.)2.7100
Gold ($US/Troy Oz.)1 231.90
Silver ($US/Troy Oz.)19.57
Platinum ($US/Troy Oz.)1 363.50
Hogs (cents/lb.)88.68
Live cattle (cents/lb.)132.90

       Опознай България

Никулден

На 6 декември българската православна църква отбелязва празника на Св. Никола (Никулден). Св. Никола е роден в гр. Патара. Според преданията той е човекът, който незабелязано подхвърля кесии със злато в дома на обеднял баща и той омъжва трите си дъщери. На него се приписват и много чудеса, избавящи моряците и пътуващите по море от водните стихии. Умира през 342 г. в гр. Мир. През 1099 г. мощите на св. Никола са пренесени в гр. Бари - Италия, където се намират и сега. В православната вяра на българите светецът Николай, чието име означава "Побеждаващ", се почита като патрон на рибарите. Според народно-християнския мит за подялбата на света, нему се паднали моретата, реките, езерата. Той е господар на целия подводен свят - рибите и водните демони. На този ден задължително на трапезата се поднася риба, чието тяло е покрито с люспи (най-често това е шаран). 6 декември е празник на гр. Бургас. На този ден празнуват и всички с имена Никола, Николай, Николина, Ненка, Нина.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 06.12.2013
Българска версия: 25893, Английска версия: 3056

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2013. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999