Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 10 май 2013 г., брой 3459
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари
Ако желаете да прекратите абонамента си за изданието - използвайте сигурния и бърз начин - бутона
Отказ от абонамент


Валутни курсове
(10.05.2013)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.31637
USD/BGN   1.48823
CHF/BGN   1.59140
EUR/USD   1.3142*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.05   0.02%  

Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com


Петролни продукти
Вино
Месни продукти
Консервна промишленост
Парфюмерия и козметика
Шивашки изделия
Мебелна промишленост
Дървообработваща промишленост


Някой търси точно теб!
13 700 работодатели намират успешно!


WEB-портал
на българските одитори


Общи събрания днес
  Фениксресурс 97 АД - Добрич
МБАЛ-Благоевград АД - Благоевград
Транзитна търговска зона АД - Варна
Пазар на производителя Пазарджик АД - Огняново - Пз
Българска захар АД - Долна Митрополия
Домостроене Инженеринг АД - Варна
Дървообработване-ВТ АД - Велико Търново
ЗММ Стефан Караджа АД - Русе
Кетмаш АД - Велико Търново
М+С Хидравлик АД - Казанлък
Оргахим АД - Русе
Соколец Боровец АД - Самоков
Очна оптика и корекция АД - София
Балканкарподем АД - София
Централен Депозитар АД - София
Нюман 2010 АД - София
Ти Джи Ай 58 ЕАД - София
Кепитъл Валю ЕАД - София
Марица 2011 АД - Пловдив
Булкарпро Инвест АД - Петърч
Товарен автотранспорт Враца 98 АД - Враца
Керам Инвест АД - Сливен
Домостроене Инженеринг 2000 АД - Варна
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

За първите два месеца на годината износът на България за ЕС се увеличава със 17,3% спрямо същия период на предходната година и е в размер на 4 млрд. лева, сочат данните на НСИ. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Гърция, Румъния и Франция, които формират 71,5% от износа за държавите членки на ЕС. През февруари 2013 г. износът за ЕС се увеличава със 17,8% спрямо същия месец на предходната година и надвишава 1,9 млрд. лева. Вносът на България от ЕС за периода януари - февруари 2013 г. се увеличава със 7% спрямо същия период на предходната година и е на стойност 4,5 млрд. лв. по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Испания, Румъния, Гърция и Унгария.

Източник: Стандарт

Българските взаимни фондове са добавили 33 млн. лв. към активите си през последния месец. В края на април те управляват над 615 млн. лв. при отчетени в края на март близо 583 млн. лв. Общо за последните 12 месеца управляваните от местните взаимни фондове активи са се увеличили с над 40%.

Източник: Капитал

Концесии

16 концесионери на минерална вода - изключителна държавна собственост, са изпълнили в срок финансовите си задължения за първото тримесечие на годината. Министерството на околната среда и водите е отчело пред Министерството на финансите общи приходи от концесионната дейност за минерална вода в размер на 1 136 466 лв. за първите три месеца от годината. От тях 605 131 лв. са приходите от концесионно плащане по сметката на МОСВ. Комисията за контрол на концесионните договори към министъра на околната среда и водите прие отчета за изпълнението на финансовите задължения на концесионерите на минерална вода - изключителна държавна собственост, за първото тримесечие на 2013 г. 

Източник: Money.bg

Дружества
Производство на метални изделия за строителството
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2011 г.
(хил. лв.)
  1   Етем България АД - София   114 059  
  2   Металик АД - Стара Загора   30 355  
  3   Новотехпром ООД - Стара Загора   25 051  
  4   Буллтек ООД - Пловдив   22 108  
  5   Дорма България ЕООД - София   17 253  
  6   Тал Инженеринг ЕООД - Казичене   15 334  
  7   Томика Метал АД - Пловдив   13 829  
  8   Металик-Иван Михайлов ЕТ - Пловдив   13 629  
  9   Монтаж Комплект Инженеринг ЕООД - София   12 023  
  10   Стримона строй ЕООД - Петрич   9 495  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска Фондова Борса - София - 09.05.2013
  Обща стойност (BGN): 369 238.50  
Брой търгувани компании: 42
Premium 117 924.90
Standard 151 026.15
АДСИЦ 30 884.42
Облигации 69 403.04
Най-голяма промяна в цените
Асенова Крепост АД - Асеновград 46.89 %
ОЦК АД - Кърджали -9.68 %
BaSE - Акции: 77 027 892.68
BaSE - АДСИЦ: 155 456.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
4O9 Ловечтурс АД - Ловеч
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Част от големите държавни предприятия продължават да трупат загуби, а друга част свиват печалбите си, показват отчетите на държавните фирми към края на миналата година. Компании като Националната електрическа компания (НЕК), БДЖ, "Булгартел" генерират огромни загуби. Други - като държавните мини например, свиват значително печалбата си и чакат по-добри времена. Големи енергийни дружества като АЕЦ "Козлодуй" и Българския енергиен холдинг са на печалба, показват данните. И през миналата година кризата в НЕК продължава и дърпа холдинга надолу. Компанията е записала отрицателен финансов резултат в размер на 99.9 млн. лв., което е по-зле в сравнение с 2011 г. Това се случва на фона на големия скок на цените на тока от 1 юли миналата година.

Източник: Сега

Електроразпределителното дружество "Енерго-Про", което обслужва Североизточна България, ще плати глоба от близо 1.7 млн. лв. заради това, че спря тока на ВиК Добрич през септември миналата година, а с това направи невъзможно снабдяването на града с питейна вода. Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) установи, че компанията е злоупотребила с господстващото си положение на пазара при снабдяването на стопанските потребители. Причината дружеството да спре захранването стана дълг на местното ВиК дружество за 10 млн. лв. Водната компания черпи ток, за да изпомпва водата от сондажни кладенци, а след тази мярка на практика жителите на града бяха лишени от питейна вода.

Източник: Дневник

На проведеното редовно Общо събрание акционерите на БФБ-София решиха 80% от реализираната печалба за 2012 г., която след облагане с данъци е в размер на 603 180 лева, да се разпредели като дивидент, което прави 0.0733 лв. на всяка акция.  Останалите 20% от печалбата се отнасят към резервите на компанията. Изплащането на дивидента ще започне в тримесечен срок от провеждането на Общото събрание. 

Източник: Сега

Златодобивното предприятие "Челопеч майнинг" е увеличило производството на руда с 22% през първото тримесечие на 2013 г. в сравнение със същия период на миналата година. Общо 502.3 хил. тона руда е била добита към края на март, показва отчетът на канадската компания майка Dundee Precious Metals (DPM). Така дружеството е достигнало количеството, планирано в програмата за разширяване и модернизация, чието изпълнение приключи в края на миналата година. 

Източник: Капитал

Големите печеливши при застраховките „Гражданска отговорност“ през миналата година са били Лев Инс и Евроинс. Брутният премиен приход на Лев Инс от този род застраховки се е повишил до 133.5 милиона лева, или ръст от 14% спрямо този в размер на 117 милиона лева година по-рано. Това затвърждава лидерската позиция на компанията на пазара на „Гражданска отговорностѝ, като ѝ отрежда пазарен дял от 25.5%, или с 2.2 процентни пункта повече в сравнение с предходната година.

Източник: Profit.bg       Българска Стопанска КамараИзнесен Търговски офис”
В помощ на външнотърговската дейност


Външноикономическо сътрудничествоEnterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи
панаири и изложения
в България и в светаПредстоящи обучения
КУРСОВЕ и СЕМИНАРИ

 
ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
БСК представя на своите членове актуални въпроси относно предстоящи законодателни промени и административни решения, свързани със стопанската дейност:
Срок за реакция: Тема:
10 май 2013 Проект на ПМС за промени в наредбата за батериите и акумулаторите
13 май 2013 Проект на наредба за съоръжения, инсталации и депа за опасни отпадъци
19 юни 2013 ЕК провежда консултации по предложението за опростяване на процедурите съгласно Регламента за сливанията на ЕС
31 юли 2013 Публични консултации относно модернизиране на инструментите за търговска защита
Новини от БСК и членовете на БСК

Становище на БСК относно планираните промени в Закона за енергийната ефективност


Предстоящи събития

Обучение "Изискванията на Регламент (ЕО) – Схема на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и практическото им прилагане" – 14 май 2013 г.

14 май: Обсъждане на проект на Директива на ЕС за разгръщане на инфраструктура за алтернативни горива

Семинар „ЗУО – новости в изискванията за разделно събиране” – 15 май 2013 г.

БСК обявява ПУБЛИЧНА ПОКАНА за избор на изпълнител на дейности с предмет „Подготовка на предложения за промени в приложимата нормативна уредба - предложения за нови политики и нормативни промени за прилагане и признаване на резултатите от информационната система на национално равнище и създаване на предпоставки за интегриране в т.н. „електронно правителство”. Срок за кандидатстване – 16 май!

16 май: Обучение за мениджъри: "Как системите в компанията да заработят ефективно?". Лектор Илияна Шмателка, МВА, управляващ директор на International Leadership Institute INTLI във Виена

СЕМИНАР: „Прилагане на енергийната ефективност и ВЕИ в индустриалните и непроизводствени системи” – 30 май 2013 г.

30 май: GO GREEN TO ENVIRONMENT 2013 – G2E2013 - срещи за бизнес сътрудничество и технологичен трансфер в областта на околната среда, рециклирането и ВЕИ. Срок за регистрация – 9 май!

В периода април-юни 2013 г. Българска стопанска камара ще проведе БЕЗПЛАТНИ обучения по ключови компетенции: Мениджърски и социални умения, дигитални компетенции, умения за организация и оптимизация на производствени и бизнес процеси.

Безплатни обучения по
ключови компетенции
В периода април-юни 2013 г. Българска стопанска камара ще проведе обучения по ключови компетенции: Мениджърски и социални умения, дигитални компетенции, умения за организация и оптимизация на производствени и бизнес процеси.

ТЕМИ НА ОБУЧЕНИЯТА
Взимане на решения и управление на конфликти
Водене на преговори и изграждане на сътрудничество
Ефективни комуникации
Иновативно мислене и поддържане на иновационен дух
Компетентност за действие
Мотивация и работа в екип
Продажбени умения и ориентация към клиента
Управление на времето
Управление на качеството
MS Windows 7 & MS Office 2010

Обученията са целодневни (09.00 – 17.30 ч.), като всяко от тях се провежда в рамките на три или четири дни в Бургас, Велико Търново, Перник, Пловдив, София, Стара Загора
В обученията не могат да участват безработни лица

График на обученията и онлайн регистрация
 
Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение на БСК е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.
Центърът предлага и обучение с ваучери по програмата "Аз мога повече" на Агенция по заетостта
- за професиите "Оператор на компютър" и „Монтьор на компютърни системи”, както и за дигитална компетентност по 7 програми.Регионална Cisco академия
CCNA 1 сем. - 27 април 2013 - съботно-неделен
CCNA 2 сем. - 27 април 2013 - съботно-неделен
CCNP - Route
- 1 юни 2013 - съботно-неделен
 
Основи на ОС Debian Linux
Ниво 1
-11, 12, 19, 25, 26 май, 01, 02 юни - съботно-неделен

Ниво 2 -15, 16, 22, 23, 29 юни - съботно-неделен
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com


       Светът

Европа

Европа напредна още малко към създаването на банков съюз, който да обхване най-големите кредитни институции на континента, след като германското правителство одобри законопроекти, предоставящи на Европейската централна банка надзора върху тези институции. Решението на правителството дойде само ден, след като германският министър на финансите Волфганг Шойбле показа, че подкрепя увеличаването на усилията за създаването на банков съюз въпреки официалната позиция на страната, че подобен ход би изисквал незабавни промени в европейските договори. Законопроектите, които предстои да бъдат гласувани в германския парламент, ще предоставят на ЕЦБ правото да извършва надзор върху банки с активи на стойност над 30 млрд. евро, както и на 3-те най-големи кредитни институции във всяка от 17-те държави-членки на еврозоната, ако те не разполагат със съответните активи.

Източник: New York Times

Америка

Американската компания, предлагаща оферти за групово пазаруване, Groupon отчете по-силен от очакваното ръст на приходите си за тримесечието в сряда вечерта, с което подсили надеждите, че влошаващият й се напоследък бизнес може и да се възстанови. При обявяването на финансовите й резултати акциите на групата се покачиха с над 10 на сто след края на редовната борсова сесия в САЩ. Като цяло пазарът очакваше не особено добри данни от Groupon, въпреки че през 2011 г. фирмата беше един от най-успешните борсови дебютанти, възползвайки се от големия интерес към дневните сделки с намаления в интернет.

Източник: Ройтерс

Азия

Инфлацията в Китай през април нарасна до 2,4% на годишна база, което надмина пазарните очаквания, сочат официални данни. Въпреки това експертите не разчитат да видят контрамерки заради крехкото състояние на икономиката. На месечна база индексът на потребителските цени – основният показател за инфлация, се увеличи с 0,2% през април след понижението от 0,9 на сто месец по-рано, обяви националната статистическа служба в комюнике. Резултатите на годишна база пък бяха малко по-високи от средната прогноза на 13 икономисти от Дау Джоунс Нюзуайърс за скок от 2,2%. Според властите в Пекин двигател на цените е било поскъпването на зеленчуците във втората по големина световна икономика. Цената на този тип продукти набъбна с 2,1% през март.

Източник: Wall Street Journal

 
Индекси на фондови борси
09.05.2013
Dow Jones Industrial
15 082.62 (-22.50)
Nasdaq Composite
3 409.17 (-4.10)
Стокови борси
09.05.2013
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)96.39
Heating oil ($US/gal.)2.9400
Natural gas ($US/mmbtu)3.9800
Unleaded gas ($US/gal.)2.8900
Gold ($US/Troy Oz.)1 468.60
Silver ($US/Troy Oz.)23.91
Platinum ($US/Troy Oz.)1 516.50
Hogs (cents/lb.)90.58
Live cattle (cents/lb.)120.55

       Опознай България

Сандански

Гр. Сандански е разположен в югозападната част на България, в полите на Рила, на около 173 км от София и на 22 км от гранично-пропускателния пункт Кулата. Градът е известен като водещ международен спа и лечебен център, поради уникалния си климат и топлите си минерални извори. В градския парк Свети Врач, който е една от основните забележителности тук, могат да бъдат видени над 200 вида средиземноморски растения, които не се срещат никъде другаде. В миналото, на мястото на днешен Сандански е имало древнотракийско селище, което се оформило в близост до топлите минерални извори. Историята на града е белязана и от присъствието на римляни и византийци. Според една легенда, старото име на Сандански – Свети Врач, е свързано с двама народни лечители, живели в града. В наши дни, Сандански е един от най-значимите центрове за лечение на белодробни и дихателни заболявания в Европа.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 10.05.2013
Българска версия: 25867, Английска версия: 3072

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2013. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999