Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 05 август 2004 г., брой 1233
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

  


       България
 
 On-line издание
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментариПубликация на годишни финансови отчети - 2003 г.
тел. 02/ 980 46 54
bic_office@bia-bg.com


Валутни курсове
(05.08.2004)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.96518
USD/BGN   1.63217
CHF/BGN   1.27051
EUR/USD   1.1983*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 28.07   2.44%  

Отраслови анализи
Развитие на производството,
вноса и износа в България по браншове
  Парфюмерия и козметика 
Течни горива
Трикотажни изделия
Шивашки изделия
Млечни продукти
Дървообработваща промишленост
Мебелна промишленост
Тестени изделия
Текстилни изделия
Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци
Вино
Керамични плочки
 
ПОРЪЧАЙ СЕГА

Общи събрания днес
  Св. Св. Константин и Елена Холдинг (Варна)
Майр-Мелнхоф-Никопол (Никопол)
Кореком - Принцес (София)
Диккон (София)
КЕТ (София)
Трафел (София)
БММ (София)
Осъм инженеринг-97 (Ловеч)
София Принцес хотел (Новотел Европа) (София)
Пътни строежи - Пълдин (Пловдив)
 

Обществени поръчки
  Възстановяване на асфалтови настилки - "Водоснабдяване и канализация" - ЕООД
Изготвянето на анализ - Министерството на икономиката
Изграждане водоснабдяване - Община Ловеч
Реконструкция на път - Община с. Черноочене
Хидроизолации покрив - Община Каварна
 

Софийска стокова борса АД
ОФЕРТИ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

(3) ЗОП/Специализирано оборудване по спесификация - 1, 1, бр., София (30дни)

Пълен списък на оферти на чуждестранни фирми

(

0283PL) Фирма от Полша търси пилешко месо.

София, ул. "Алабин" 16-20, стая 216, тел. 9884308, факс: 9872604, E-mail: offers@bia-bg.comАктивни автобиографии на кандидати за работа: 25544
инженерна дейност (2876 - 4%)
интернет/е-търговия (1685 - 2%)
куриерски услуги (427 - 1%)
Пробно търсене на кандидат в JobTiger


Финансови новини

България получи втори инвестиционен кредитен рейтинг през тази година от международната агенция Фитч рейтингс. Оценката, която ни дава агенцията, е "ВВВ-".

Източник: БТА

48 проекта за развитие на инфраструктурата в общините на обща стойност 10.5 млн. лв. ще се финансират от социалния инвестиционен фонд /СИФ/.

Източник: Пари

Приватизация

Агенция за приватизация продаде изцяло държавното участие в 24 дружества в рамките на първия ден от седмия централизиран публичен търг. 22 пакета акции бяха изкупени частично. Тя е предложила държавни участия от 123 дружества на седмия централизиран публичен търг. Акциите на тези дружества ще се търгуват до 16 август 2004.

Източник: Агенция за приватизация

Агенцията за приватизация е изпратила нареждане до БФБ-София за спиране продажбата на пакета акции на Галатекс АД-Варна, тъй като върху ценните книжа на дружеството е наложен запор с решение на Софийския градски съд от 29 юли, стана ясно от бюлетина на борсата от 04 август.

Източник: Пари

Дружества
Производство на химични продукти
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2003 г.
(хил. лв.)
  1   Неохим (Димитровград)   146 347  
  2   Софарма (София)   106 903  
  3   Свилоза (Свищов)   83 245  
  4   Арома (София)   59 742  
  5   Биовет (Пещера)   54 850  
  6   Оргахим (Русе)   49 557  
  7   Полимери (Девня)   27 368  
  8   Медика (София)   19 163  
  9   Хайат България Кемикъл (Варна)   14 147  
  10   Лакпром (София)   12 434  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска Фондова Борса - София - 04.08.2004
  Обща стойност (BGN):   466 084.68  
Брой търгувани компании: 46
Официални пазари: 81 275.94
Свободен пазар: 384 808.74
Най-голяма промяна в цените
Химко (Враца)  -33.33%
Мехатроника (Габрово)  30.00%
Дружества за приватизация на БФБ-София - 2004
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ
СЕРТИФИЦИРАНИ ПО ISO

Общото събрание на акционерите на Независимост-40 АД - Габрово, което се проведе на 31 юли 2004, взе решение дружеството да не разпределя дивидент за 2003 г. Независимост-40 АД - Габрово отчете печалба в размер на 82 000 лв.

Източник: Капиталов пазар

Общото събрание на акционерите на Пангеа АД - София, което се проведе на 14 май 2004, взе решение дружеството да не разпределя дивидент за 2003 г. Пангеа АД - София отчете печалба в размер на 96 000 лв.

Източник: Капиталов пазар

Едно от дружествата с най-голяма пазарна капитализация от включените в борсовия индекс SOFIX - Благоевград БТ, отчете печалба от 9.602 млн. лв. за първото шестмесечие на тази година.

Източник: Дневник

Външнотърговското дружество Химимпорт получи разрешение от Банков надзор да придобие пряко и чрез свързани с него лица до 95% от капитала на Централна кооперативна банка, каза Александър Керезов, член на УС на Химимпорт. От БНБ потвърдиха информацията.

Източник: Пари

HVB Leasing е новото име на Биохим лизинг България. Промяната става месец след като банка Биохим също получи ново име - HVB Bank Biochim. 

Източник: Сега

Нетната загуба на Черноморски холдинг АД-Бургас се е увеличила с почти 60% за първите шест месеца на 2004 г. до 330 хил. лв. според консолидирания отчет на дружеството. 

Източник: Пари

Комисията за защита на конкуренцията глоби с 5 хил. лв. Хляб и хлебни изделия от Казанлък за заблуда на клиентите относно посочените на опаковката свойства и качества на произвеждания от дружеството пшеничен хляб "Зърнен Тонус". Комисията е сезирана по случая от конкурентното дружество Джи Ви Ел - Слатина ООД.

Източник: Дневник

С конкурси по документи да бъдат назначени управителите на трите общински дружества в Кресна - Тиса, Перунстрой и ВиК, реши със седем гласа Общинският съвет. 

Източник: Струма

Ново тържище ще прави в Каварна съвместна фирма между общината и частни земеделски стопани. В Агропазар ООД има 10% общинско участие. Основната цел е да се насърчава земеделското производство в региона.

Източник: Сега

Нова модерна фабрика строи конфекционната фирма Маркам в Русе, съобщи управителят й Камен Обрешков. Инвестиционният проект е на стойност 2.429 млн. ЕUR. Предприятието ще отговаря на всички европейски стандарти.

Източник: ПариБългарската асоциация на хранителната и питейна индустрия (БАХПИ)
публикува на своя обновен WEB-сайт: www.bafdi.com

актуална информация за изисквания към фирмите от бранша,
покани и презентации от семинари, законова уредба.
БАХПИ публикува документите, свързани с преговорите с ЕС по глава Земеделие -
преговорна позиция на България, Обща позиция на ЕС, допълнителна информация


       Българска Стопанска Камара


БСК, Център Чиста Индустрия издава електронен бюлетин Индустрия и Околна среда. Бюлетина предоставя информация по проблемите на околната среда в помощ на българската индустрия, отдели и отговорни специалисти по ОС, браншови, регионални индустриални организации, др.
За абонамент тук
Източници за безвъзмездно финансиране за бизнеса и общините: САПАРД и СИФ – консултации и разработване на проекти.
Заеми в размер
$ 250 000 до $10 милиона
за срок от 3 до 10 години

kamen@bia-bg.com,
тел. 9879929


Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци издаде наръчника
"HАCCP - определяне и контрол на корективните действия при отклонение от критичните точки при преработка на плодове и зеленчуци"
тел. 02/ 978 54 56, 978 33 14


 
Новини от БСК

БСК, ЦВИС, съобщава за нотификации по СТО - проекти на нормативни документи, по следните теми: БРАЗИЛИЯ: етикетирането на алкохолни напитки; регламент, въвеждащ процедури за оценяване на съответствието по отношение декларация на акустичен шум за домакинските електроуреди; относно контрол и употреба на ветеринарни продукти.; РЕПУБЛИКА КОСТА РИКА: параметри за качество и спецификациите за цименти и техни съставки. ;ШВЕЦИЯ: въвеждане на нова система за депозиране и връщане на метални и пластмасови опаковки за напитки.; СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ: преработване на нейните регламенти за приемане на чуждестранни клинични проучвания, които не са проведени съобразно искане за изследването на нови лекарства (IND) като подкрепа за IND или съобразно искане за пускане на пазара на лекарство или на биологичен продукт.; ЯПОНИЯ: изменение на стандарта за качество при етикетиране на преработени хрании на малотрайни храни. ; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ: издаване на разрешение за десет години за използване на добавката “Deccox®” в хранителни смески, принадлежащи към групата на coccidiostats и други медицински субстанции; ИЗРАЕЛ: Проект на стандарт SI 32 част 1.1 “Щепсели и контакти за домакински нужди и подобни цели: Еднофазни щепсели и контакти до 16А – Общи изисквания”.; ЮЖНА АФРИКАНСКА РЕПУБЛИКА: бутилирана вода, включително натурална минерална вода.
Съгласно процедурите за нотификация на СТО, страните-членки могат да формулират коментари в определени срокове. Ако желаете да се запознаете с материалите, както и за евентуални коментари, моля да съобщите на: БСК, Веселин Илиев, тел: 2/ 932 0954; e-mail: ierc@bia-bg.com

БСК съобщава за за започване на разследване, което ще доведе до специални защитни мерки по отношение на вноса на сладкарски и шоколадови изделия в Беларус. За повече информация: Веселин Илиев, тел: 02 932 0954; e-mail: ierc@bia-bg.com

БСК разполага с единични стойности за 100 кг нето тегло за целите на прилагане на опростена процедура при определяне на митническата стойност на бързоразвалящи се стоки, определени на основание чл. 93, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за митниците. За повече информация: Веселин Илиев, тел: 02 932 0954; e-mail: ierc@bia-bg.com


  СТАНОВИЩА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БИЗНЕСА по ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ,
внесени за обсъждане в НС, МС и други ведомства
 

Браншови камари и регионални асоциации на БСК
Обучение
Регионалната Cisco академия
към Българската Стопанска Камара

Регионалната Cisco академия към Българската Стопанска Камара за обучение на мрежови специалисти е първата академия в България и на Балканския полуостров, която е вече и Академия за обучение на професионалисти – CCNP – Сертифициран от Сиско професионалист за работа с мрежи.

5 семестър CCNP -  05 юни – 18 юли - съботно-неделен
1 семестър CCNA – 01 юли – 16 юли – дневен
2 семестър CCNA – 05 юни – 11 юли – съботно-неделен
3 семестър CCNA – 19 юни – 18 юли – съботно-неделен
3 семестър CCNA -  19 юли – 30 юли – дневен
4 семестър CCNA – 03 юли – 01 август – съботно-неделен

За повече информация:
http://www.bia-bg.com/educentre/
или на тел. 981 03 26,
Теодора Борисова

 
Центърът за професионално обучение
на БСК организира:
Цикъл от семинари за специализирано и общо обучение по франчайзинг за действащи и стартиращи предприемачи
Обучение по маркетинг с международно признат документ
Обучение по международни счетоводни стандарти (МСС)
Обучение по здравословни и безопасни условия на труд
Обучение по фирмено счетоводство с АСД
Обучение по управление и отчетност на малка фирма
Чуждестранно обучение в Мадрид по международни бизнес контакти и външна търговия
Обучения на специалисти по изграждане и поддържане на битови газови инсталации и управители на инсталаторски фирми по съвместен проект на БСК и "Овергаз холдинг" АД

За допълнителна информация:
Галя Божанова, Елена Ташева
тел. 9320936, 987 97 03, факс 9872604,
e-mail: galia@bia-bg.com или eli@bia-bg.com


       Светът

Европа

В сряда най-голямата химическа компания по продажби в света – BASF – повиши прогнозата си за цялата година, след като по-добрите от очакваните резултати за второто тримесечие потвърдиха, че затрудненията пред сектора от последните няколко години намаляват. BASF отчете 44-процентен ръст на печалбата преди лихви и данъци за второто тримесечие до 1.2 млрд. евро (1.45 млрд. щ. д.) и продажби за 9.3 млрд. евро, ръст от 12.9%. Групата се радва на засилено търсене на продукцията си, като възстановяването на отрасъла набира скорост, и възможността да увеличи цените й помага да компенсира високите разходи за суровини.

Източник: FT

САЩ

Credit Suisse First Boston, поделението за търговия с ценни книжа на втората по големина банка в Швейцария, обяви, че печалбата й за второто тримесечие е намаляла с 43% спрямо първото тримесечие, след като претърпя 38-процентен спад в приходите от търговия с акции и облигации. Чистата печалба е намаляла до 430 млн. швейцарски франка (336 млн. щ. д.) от 759 млн. франка за първото тримесечие, според страницата на компанията в интернет. С изключение на поделението на CSFB за управление на активи, печалбата е намаляла със 79% до 129 млн. франка. Фирмите за търговия с ценни книжа отчетоха по-ниски резултати за второто тримесечие, след като увеличението на лихвените проценти засегна печалбите от търговията с облигации и спадът в търгуваните обеми акции намали печалбата от търговията с акции.

Източник: Блумберг

Азия

В сряда производителят на облеклоTommy Hilfiger обяви загуба за тримесечието спрямо печалба преди една година, след като проблемите в търговията й на едро засегнаха приходите. Базираната в Хонг-Конг компания отчете загуба в размер на 7.6 млн. щ. д., или 8 цента на акция, за първото финансово тримесечие до 30 юни. За същия период на миналата година тя отчете печалба от 9.8 млн. щ. д., или 11 цента на акция. Според Reuters анализаторите са очаквали загуба от 10 цента на акция. Tommy, която търгува на дребно и на едро, потвърди прогнозата си за финансовата 2005 г. за спад на дохода на една акция с около 15-17% и спад на приходите с около 8-9%.

Източник: Ройтерс

 
Индекси на фондови борси
03.08.2004
Dow Jones Industrial
10 120.24 (-58.92)
Nasdaq Composite
1 859.42 (-32.67)
Стокови борси
03.08.2004
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)44.15
Brent crude ($US/bbl.)39.90
Heating oil ($US/gal.)1.1815
Natural gas ($US/mmbtu)5.8160
Unleaded gas ($US/gal.)1.2866
Gold ($US/Troy Oz.)396.50
Silver (cents/Troy Oz.)668.50
Platinum ($US/Troy Oz.)829.10
Hogs (cents/lb.)69.25
Pork bellies (cents/lb.)99.95
Live cattle (cents/lb.)86.38

       Открий България

Крепост “Калето” - Белоградчик

Крепостта “Калето” е най-интересният и значителен исторически паметник в Белоградчик. Издигната е сред каменните скали още при образуването на Българската държава, когато Балканският полуостров е бил в пределите на Римската империя. При построяването й, римляните са използвали естествената непристъпност на скалите, като издигнали само две стени от северозапад и югоизток, а от другите две стени за преграда и днес служат два огромни скални масива. В северозопадната част на крепостта е запазено почти напълно едно подземие, изградено вероятно по-късно от българите. По-късно турците извършили някои доукрепителни работи и нови градежи по крепостния зид. През 1850 г. крепостта изиграла негативна роля при разгрома на Белоградчишкото въстание. След разбиването на въстаниците, белоградчишките първенци били изведени през един от тунелите на крепостта вън от нея и обезглавени. Днес близо до мястото на екзекуцията се издига паметник в памет на тези бойци. Като военно съоръжение крепостта е използвана за последен път през Сръбско - българската война през 1885 г. Непосредствено след обявяването й за паметник на културата, тя е реставрирана и понастоящем е пригодена за масови посещения.


Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic_office@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 2004. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999