Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 28 юни 2004 г., брой 1205
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

  


       България
 
 On-line издание
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментариПубликация на годишни финансови отчети - 2003 г.
тел. 02/ 980 46 54
bic_office@bia-bg.com


Валутни курсове
(28.06.2004)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.93404
USD/BGN   1.61133
CHF/BGN   1.29132
EUR/USD   1.2138*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 26.05   3.83%  

Отраслови анализи
Развитие на производството,
вноса и износа в България по браншове
  Парфюмерия и козметика 
Течни горива
Трикотажни изделия
Шивашки изделия
Млечни продукти
Дървообработваща промишленост
Мебелна промишленост
Тестени изделия
Текстилни изделия
Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци
Вино
Керамични плочки
 
ПОРЪЧАЙ СЕГА

Общи събрания днес
  Краун Хотел Мениджмънт (София)
Дискови запаметяващи устройства (ДЗУ) (Стара Загора)
Дулово-БТ (Дулово)
Кърджали-БТ (Кърджали)
Смолян-БТ (Смолян)
Тополовград-БТ (Тополовград)
Харманли-БТ (Харманли)
Ямбол-БТ (Ямбол)
Синергон холдинг (София)
Спарки-Русе (Русе)
Дайнърс клуб България (София)
Свободна безмитна зона Драгоман (Драгоман)
Акционерно дружество ДЗИ (София)
 

Обществени поръчки
  Доставка на работно облекло - "Мини Бобов дол" - ЕАД,
Покупка на работно облекло за персонала за 2004 г - "Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н. И. Пирогов" - ЕАД
 

Софийска стокова борса АД
ОФЕРТИ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

(4) ЗОП/Превозно средство
сметопоч. машина, по спесификация - 1, 1, бр., Каварна (20 дни)

Пълен списък на оферти на чуждестранни фирми

(

0276DE) Немски предприемач търси български партньор за съвместна експлоатация на
предприятие за рециклиране на отпадъци от мед и алуминий (кабели, листове, печатарски плочи) до метален гранулат. 


София, ул. "Алабин" 16-20, стая 216, тел. 9884308, факс: 9872604, E-mail: offers@bia-bg.comАктивни автобиографии на кандидати за работа: 24718
компютърен дизайн(1270 - 2%)
инженерна дейност
(2759 - 4%)
управление на човешките ресурси(1742 - 3%)
Пробно търсене на кандидат в JobTiger


Финансови новини

Споразумението между българската и турската страна по проекта Горна Арда трябва да бъде прекратено, заяви в Кърджали строителният министър Валентин Церовски. Според него така проектите в споразумението ток срещу инфраструктура ще се освободят и могат да бъдат реализирани на чисто пазарен принцип.

Източник: Стандарт

Приватизация

Ръководството на Булгартабак холдинг и браншовите синдикални организации към КНСБ и КТ Подкрепа се споразумяха по социалните аспекти на предстоящата приватизация и преструктуриране на дъщерните дружества на холдинга. Постигнато е било споразумение и по Браншовия колективен трудов договор. Синдикатите са поели ангажимент да не възпрепятстват процеса на приватизация.

Източник: Пари

Дружества
Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2002 г.
(хил. лв.)
  1   Миролио България (Сливен)   4 509  
  2   Колхида-Сливен (Сливен)   688  
  3   Искра-Първомай (Първомай)   671  
  4   Росица-Севлиево (Севлиево)   603  
  5   Биляна-Трико (Петрич)   311  
  6   Юта (Русе)   229  
  7   Искра 95 (Първомай)   182  
  8   Ню Тек Ярн Манифакчърър (Добрич)   71  
  9   Руно-Г (София)   65  
  10   Брод Текс (София)   62  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска Фондова Борса - София - 25.06.2004
  Обща стойност (BGN):   913 640.86  
Брой търгувани компании: 55
Официални пазари: 118 546.67
Свободен пазар: 441 125.79
Най-голяма промяна в цените
Зино-К (Казанлък)  11 900.00%
Свинекомплекс-Николово (Русе)  -59.31%
Дружества за приватизация на БФБ-София - 2004
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ
СЕРТИФИЦИРАНИ ПО ISO

Общото събрание на акционерите на Хасково-БТ АД - Хасково /HASBT/, което се проведе на 24.06.2004, взе решение дружеството да не разпределя дивидент за 2003 г.  Хасково-БТ АД отчете загуба в размер на 3 319 000 лв.

Източник: Капиталов пазар

Общото събрание на акционерите на Шумен-БТ АД - Шумен /SHUBT/, което се проведе на 24.06.2004, взе решение дружеството да не разпределя дивидент за 2003 г. Шумен-БТ АД отчете загуба в размер на 101 000 лв.

Източник: Капиталов пазар

Общото събрание на акционерите на Пловдив-БТ АД - Пловдив/PLOBT/, което се проведе на 23.06.2004, взе решение дружеството да не разпределя дивидент за 2003 г. Пловдив-БТ АД отчете печалба в размер на 231 000 лв, като заделя цялата печалба за покриване на загуби от минали години.

Източник: Капиталов пазар

Общото събрание на акционерите на Пловдив Юрий Гагарин БТ АД - Пловдив /GAGBT/, което се проведе на 23.06.2004, взе решение дружеството да не разпределя дивидент за 2003 г, съобщи директорът за връзка с инвеститорите г-н Иван Чакалов. Пловдив Юрий Гагарин БТ АД отчете печалба в размер на 335 000 лв, от които 10%  ще бъдат заделени във фонд "Резервен", а останалите - във фонд "Допълнителни резерви". Тантиеми ще бъдат разпределени от сумата, заделена като Допълнителни резерви, ако бъдат изпълнени правилата, установени от дружеството.

Източник: Капиталов пазар

Общото събрание на акционерите на Елкабел АД - Бургас /ELKB/, което се проведе на 24.06.2004, взе решение дружеството да не разпределя дивидент за 2003 г, съобщи директорът за връзка с инвеститорите г-жа Мария Тасева. Елкабел АД отчете печалба в размер на 194 000 лв, от които 10%  ще бъдат заделени във фонд "Резервен", а останалите - във фонд "Допълнителни резерви".

Източник: Капиталов пазар

Общото събрание на акционерите на Електроника АД - София /ELKA/, което се проведе на 24.06.2004, взе решение дружеството да не разпределя дивидент за 2003 г, съобщи Директорът за връзка с инвеститорите г-н  Иван Попов. Електроника АД отчете печалба в размер на 13 000лв, която ще бъде заделена за покриване на загуби от минали години.

Източник: Капиталов пазар

Общото събрание на акционерите на Екоинвест Холдинг - Козлодуй АД /HEKO/, което се проведе на 24.06.2004, взе решение дружеството да не разпределя дивидент за 2003 г, съобщиха от дружеството. Екоинвест Холдинг - Козлодуй АД отчете печалба в размер на 9 000лв, като заделя цялата печалба във фонд "Резервен".

Източник: Капиталов пазар

50% ръст на премийния приход отчита Граве България за шестмесечието на т. г., съобщи Николай Логофетов, изпълнителен директор на дружеството. Компанията обяви старта на инвестицията си в образованието на млади българи с откриването на нов модерно оборудван тренировъчен офис, в който ще се обучават бъдещите консултанти. 

Източник: Пари

Близо 24 млн. лева е печалбата на Солвей-Соди за 2003 г. Това стана ясно на редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството. Акционерите решиха 20 млн. лева да бъдат разпределени като дивидент, което означава 3,15 лв. на акция преди облагане.

Източник: Сега

ДЗИ Банк е новото име на Росексимбанк, съобщи Владимир Владимиров, главен изпълнителен директор на банката. Общото събрание на акционерите е взело решение и за промени в Надзорния съвет на банката. Максим Бехар влиза в надзора като физическо лице на мястото на фирмата Милър енд Бехар Стратеджис ООД. 

Източник: ПариБългарската асоциация на хранителната и питейна индустрия (БАХПИ)
публикува на своя обновен WEB-сайт: www.bafdi.com

актуална информация за изисквания към фирмите от бранша,
покани и презентации от семинари, законова уредба.
БАХПИ публикува документите, свързани с преговорите с ЕС по глава Земеделие -
преговорна позиция на България, Обща позиция на ЕС, допълнителна информация


       Българска Стопанска Камара


Предстои да бъде създаден рейтинг на банките.
Водени от убеждението, че бизнесът може да направи най-обективната оценка, се обръщаме към Вас с молба да посочите до три банки, които по Ваше мнение предлагат разнообразие, бързина и качество на услугите. Предложенията си изпращайте на адрес: office@bia-bg.com.

Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци издаде наръчника
"HАCCP - определяне и контрол на корективните действия при отклонение от критичните точки при преработка на плодове и зеленчуци"
тел. 02/ 978 54 56, 978 33 14
Другите за
Българската Стопанска Камара


Източници за безвъзмездно финансиране за бизнеса и общините: САПАРД и СИФ – консултации и разработване на проекти.
Заеми в размер
$ 250 000 до $10 милиона
за срок от 3 до 10 години
kamen@bia-bg.com,
тел. 9879929

Център по интелектуална собственост на БСК извършва:
Регистрация на търговски марки
Регистрация на промишлен дизайн
Патентоване на изобретения. Полезни модели
Консултации
Е-mail: ipc@bia-bg.com,
тел. (02) 9881151
 
Новини от БСК

В периода 28 - 30 юни в Белград ще се проведе бизнес форум "Бързооборотни потребителски стоки в ЮИЕ". За повече информация: Веселин Илиев, тел: 02 932 0954; e-mail: ierc@bia-bg.com

35 нови фирми в областта на битовата газификация стартират дейността си по проект, финансиран от Програма ФАР на ЕС.

Агенцията по заетостта, съвместно с Българската стопанска камара, Индустриалната стопанска асоциация - Враца и Областният управител на област Враца, Ви канят на среща-семинар "Преференции за работодателите". Срещата ще се състои на 30 юни 2004 г. от 10.30 до 13.30 ч. в Дома на армията, ресторант "Триумф", град Враца.

В периода 1 - 2 юли в Белград ще се проведе вторият годишен форум "Стратегическо инвестиране в ЮИЕ - газовата промишленост". За повече информация: Веселин Илиев, тел: 02 932 0954; e-mail: ierc@bia-bg.com

БСК, Център Външноикономическо сътрудничество организира семинар на тема “Облекчено деклариране при внос” – По новите правила, в сила от 1 юли 2004 г. съгласно Заповед 85/15.05.2004. Той ще се проведе на 02.07.2004 г. в сградата на БСК, зала 102, гр. София, ул. Алабин 16-20, от 10:00 до 14:00ч., с лектор – г-н Андрей Виденов, Началник отдел “Последващ контрол” при Агенция Митници. За повече информация: e-mail: offers@bia-bg.com до 29 юни 2004. На участниците ще бъдат предоставени материали по темата.

В периода 10 – 13 септември 2004 г. в Ереван, Армения, ще се проведе четвъртият международен търговско-промишлен форум “Armenia EXPO 2004” www.expo.am . За повече информация: Веселин Илиев, тел: 02/ 932 0954; e-mail: ierc@bia-bg.com


  СТАНОВИЩА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БИЗНЕСА по ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ,
внесени за обсъждане в НС, МС и други ведомства
 

Браншови камари и регионални асоциации на БСК

На 29 юни 2004 г., вторник, от 11.00 часа, в БСК (ул. “Алабин” 16-20, ет.1) ще се проведе пресконференция на Национална браншова асоциация “Пожарна и аварийна безопасност” (член на БСК) на тема: “Процесът на евроинтеграция и мястото на бранш пожарна и аварийна безопасност. Състояние и проблеми пред бранша”.

От 29 юни до 3 юли 2004 г. В Русе ще се проведе Търговска изложба-договаряне за производители и търговци от крайдунавските държави и Русия "ЕВРО 1004". Организатори са Българо-швейцарското дружество "Луи Аиер" и "Супер карт", със съдействието на Русенската стопанска камара (член на БСК) и Русенския университет "Ангел Кънчев". За повече информация: Николай Георгиев, секретар на РСК, тел. 0887 688 046, 082/ 82 50 15, 82 50 14, 82 50 13, e-mail: rsk@rs.bia-bg.com

От 6 до 8 юли 2004 г. в София ще се проведе Семинар на тема "Контрольорът като предприемач и предприемачът като контрольор ", организиран от Асоциацията на износителите на облекло и текстил, член на БСК.

Асоциацията на износителите на облекло и текстил организира за своите членове от 1 до 3 август 2004 г. участие в специализираното изложение за дамска и мъжка мода CPD WOMAN MAN в Дюселдорф, Германия.

Обучение
Регионалната Cisco академия
към Българската Стопанска Камара

Регионалната Cisco академия към Българската Стопанска Камара за обучение на мрежови специалисти е първата академия в България и на Балканския полуостров, която е вече и Академия за обучение на професионалисти – CCNP – Сертифициран от Сиско професионалист за работа с мрежи.

5 семестър CCNP - 05 юни – 18 юли - съботно-неделен
6 семестър CCNP - 28 юни – 13 юли - дневен
1 семестър CCNA – 17 май – 17 юни – вечерен
1 семестър CCNA – 01 юли – 16 юли – дневен
2 семестър CCNA – 05 юни – 11 юли – съботно-неделен
2 семестър CCNA – 07 юни – 22 юни – дневен
3 семестър CCNA - 29 май – 27 юни - съботно-неделен
3 семестър CCNA - 12 юни – 11 юли - съботно-неделен
3 семестър CCNA - 19 юли – 30 юли - дневен
4 семестър CCNA – 25 май – 04 юни – дневен

За повече информация:
http://www.bia-bg.com/educentre/
или на тел. 981 03 26,
Теодора Борисова

 
Центърът за професионално обучение
на БСК организира:
Цикъл от семинари за специализирано и общо обучение по франчайзинг за действащи и стартиращи предприемачи
Обучение по маркетинг с международно признат документ
Обучение по международни счетоводни стандарти (МСС)
Обучение по здравословни и безопасни условия на труд
Обучение по фирмено счетоводство с АСД
Обучение по управление и отчетност на малка фирма
Чуждестранно обучение в Мадрид по международни бизнес контакти и външна търговия
Обучения на специалисти по изграждане и поддържане на битови газови инсталации и управители на инсталаторски фирми по съвместен проект на БСК и "Овергаз холдинг" АД

За допълнителна информация:
Галя Божанова, Елена Ташева
тел. 9320936, 987 97 03, факс 9872604,
e-mail: galia@bia-bg.com или eli@bia-bg.com


       Светът

Европа

Най-големият производител на лекарства в света Pfizer Inc. ще плати 620 млн.щ.д., за да придобие правата върху антираковото лекарство Campto, които се държат от Aventis SA. По-рано тази година, Aventis беше купена от Sanofi-Synthelabo SA за 50.9 млн. евро (61.8 млн.щ.д.). Pfizer вече продава лекарството в САЩ. Sanofi, която продава конкурентното лекарство Eloxatin, заяви, че ще се лиши от правата върху Campto, за да задоволи исканията на антимонополните органи, според изявление на базираната в Париж компания, разпространено по факс. 

Източник: Блумберг

САЩ

Del Monte Foods Co. – най-големият производител на консервирани плодове и зеленчуци в САЩ, заяви, че печалбата й за настоящото тримесечие ще е по-ниска от очакваната, поради по-високите разходи за стоки и енергия. Новата прогноза, която е по-ниска от очакваната от анализаторите, идва малко след като компанията обяви, че чистите й приходи за тримесечието са нараснали над два пъти, благодарение на силните продажби на нови продукти и по-доброто представяне на бизнеса й за производство на храни за домашни животни. Del Monte очаква продажбите през първото фискално тримесечие да нараснат с 2%, а приходите да се движат в рамките на 3-5 цента на акция, което е със 7 цента по-малко от преди година, и доста под средно изчислените от анализаторите 14 цента.

Източник: CNN

Азия

Индийското поделение на базираната в Хонг Конг Hutchison Whampoa постигна споразумение за закупуването на мобилния оператор Aircel, чиято дейност е съсредоточена в южна Индия. Сделката е една от най-крупните в историята на силно-фрагментирания мобилен сектор в страната. И двете страни отказаха да посочат цената, но според индийската преса тя е около 362 млн.щ.д. (198 млн.бр.паунда). Конкуренцията в бързо-развиващия се пазар на мобилни услуги в Индия принуждава по-малките компании да се продават на по-големи свои конкуренти. Сделката предстои да бъде одобрена от съответни регулаторни органи, се посочва в изявлението на Hutchison.

Източник: BBC

 
Индекси на фондови борси
25.06.2004
Dow Jones Industrial
10 371.84 (-71.97)
Nasdaq Composite
2 025.47 (9.90)
Стокови борси
25.06.2004
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)37.55
Brent crude ($US/bbl.)34.97
Heating oil ($US/gal.)1.0197
Natural gas ($US/mmbtu)6.3920
Unleaded gas ($US/gal.)1.1987
Gold ($US/Troy Oz.)403.20
Silver (cents/Troy Oz.)612.70
Platinum ($US/Troy Oz.)806.50
Hogs (cents/lb.)75.35
Pork bellies (cents/lb.)116.28
Live cattle (cents/lb.)89.35

       Открий България

28 юни 1914 г. - учредително събрание на Софийска фондова борса

Историята на българския капиталов пазар води своето начало от приемането на първия закон за борсите в България,  утвърден с указ от 21 февруари 1912 г. и обнародван в Държавен вестник на 28 февруари същата година. Софийската фондова борса е учредена на 28 юни 1914 г. – само няколко дни преди началото на Първата световна война. Правилникът и тарифите на борсата са одобрени от министъра на финансите и са утвърдени с Царски указ на 25 май 1915 г. На 18 декември 1917 г. Софийската фондова борса издава свой Правилник за вътрешния ред и решава всяка седмица да се провеждат три търговски сесии. На 20 януари 1918 г. фондовата борса е открита официално. До 27 декември 1947 г. тя е единствената фондова борса в България. След национализацията през 1947 г. тя е трансформирана в отдел на БНБ и дейността й е преустановена до 1992 г.  На 8 април 1992 г. Софийска фондова борса (сега СФБ "Капиталов пазар" АД) организира провеждането на първата публична борсова сесия в новата икономическа история на България. През 1997 г. приключи процеса на окрупняване на капиталовия пазар  и на 21 октомври официално започна работа Българска фондова борса-София АД.


Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic_office@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 2004. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999