Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
11.01.2023

Външнотърговския стокооборот на България и ЕС27 (2002-2021) – постижения и предизвикателства


Борислав Георгиев - експерт по външна търговия

По данни на Конференцията на ООН за търговия и развитие (UNCTAD) международната търговия в кроя на 2021 г. се развиваше стабилно и постигна годишен рекорд от 28,5 трлн. USD, което е с 25% повече от 2020 г. и с 13% спрямо 2019 г. В настоящия материал са представени и анализирани данни на www.trademap.org за мястото на Европейския съюз (като цяло и като отделни страни-членки) в световния стокооборот (само търговията със стоки и без услугите и инвестициите) за един сравнително дълъг 20 годишен период (2002 – 2021 г.). Подобен анализ илюстрира от една страна - водещата роля на страните от ЕС в световната търговия през този период, но от друга страна ще е изходна база за оценка за въздействието на всички неблагоприятни политически и икономически фактори от 2022 г. (войната в Украйна, енергийната криза и др.), които неминуемо дългосрочно ще се отразят на икономиките, както на ЕС, така и на отделните страни-членки.

 

През 2021 г. ЕС27 е реализирал рекордните 29% от световния износ, като е постигнал положителен баланс в размер на 124 млрд.EUR от търговията със стоки.

Независимо, че Китай има по-малък дял (15%) от световния износ на стоки, положителното салдо на страната за 2021 г. е в размер на 244 млрд.EUR. Китай отчита и положително салдо от търговията със стоки с ЕС27 в размер на 76 млрд.EUR. Любопитен факт е че средногодишният износ на ЕС27 за тези двадесет години към Китай е близо 135 млрд.EUR, а само за Швейцария е близо 105 млрд. евро, с която EС27 има положително салдо от повече от 16 млрд. EUR. ЕС27 с Обединеното Кралство и Турция има положителни средногодишни салда за периода от близо 73 млрд.EUR и близо 10 млрд.EUR за Турция.

САЩ,с дял от близо 9% в световния износ на стоки, отчита отрицателно салдо от 675 млрд. EUR, а само от търговията със стоки с ЕС27 реализира отрицателното салдо в размер на 110 млрд.EUR.

http://daily.bia-bg.com/banners/TableBG_BG_EU_27YEARS.png

Отделните европейски страни имат значително различно тегло в реализирания от ЕС27 световен износ на стоки и отчетения общ дял от 29%, като според данните за износа за 2021 г. формират три основни групи:

Първата група е формирана от основните европейски износители: Германия, Нидерландия, Италия и Франция, които са с общ средногодишен дял в износа на ЕС27 за тези 20 години от повече от 50 %.

Втората група са Белгия, Испания, Полша, Чехия и Австрия, които със своя общ дял от повече от 30 % от износа, добавен към този на първата група общо имат дял от повече от 80 % от средногодишния износ на ЕС27. С положителен баланс в милиарди евро средногодишно от тези страни са Германия, Нидерландия, Италия, Белгия и Чехия.

Третата група са останалите страни членки, като България е на 20 позиция сред износителите от ЕС27 за 2021 г.

България за тези двадесет години има средногодишно отрицателно световно салдо от близо 4.3 млрд.EUR, от което близо 1.8 млрд.EUR е българското отрицателното салдо с ЕС27.

http://daily.bia-bg.com/banners/GraphBG_BG_EU_27YEARS.png

Средногодишния дял на българския износ за ЕС27 е близо 61 %, а при вноса е 57 %. Има малки разлики през тези 20 години – петте преди и през петнадесетте след пълноправното ни членство в ЕС27 в тези дялове, но те трудно могат да бъдат свързани с някаква последователна и дългосрочна национална политика. България досега достига 61 % обвързаност на износа с ЕС27 и 57 % при вноса. За сравнение, страни като Словакия, Чехия, Румъния, Унгария, Словения и Полша имат средногодишен дял на износа за ЕС27 в диапазона между 73 % и 81 %, като при това във вноса им този дял е от 58 % до близо 70 %. Интересна 20 годишна особеност на българския износ за Руската федерация е че той е абсолютно измерим с износа за Северна Македония (или дори по-малък през редица години за РФ) с дял от около 1,7 % за всяка от двете държави средногодишно.

Всички тези данни за стокообмена през последните 20 години трябва да бъдат допълнени с данните за внос/износа на услуги и инвестициите, които внимателно следва да бъдат анализирани. Цялостният анализ поне за ЕС27 ще даде ясен отговор дали има успешна европейска политика спрямо двадесет годишното постоянство на Китай, измерено през числата на стокообмена и разбира се с пазарите на САЩ и РФ.

Предварителните данни от деветмесечието на 2022 г., както за ЕС27, така и за България подсказват, че заради войната в Украйна, КОВИД 19 в Китай, очакванията и опасенията на всички анализаторите са за опасност от навлизане на световната икономика в силно турбулентна зона през следващите години. Такъв анализ е особено необходим за България заради някои наши особености. Липсата на последователна българска политика за интеграция на нашата икономика с тази на ЕС27 и досегашната енергийна зависимост от РФ. Друга особеност е заявяваните политически призиви за ре-индустриализация на България и в най-голяма степен - надеждата за осъзната от всички европейски партньори необходимост за възстановяване и завръщане на веригата на доставките за редица продукти в Европа.

София, януари 2023 г.

Общество - всички публикации
 10.11.2023: България е устойчиво и тревожно самоНЕдостатъчна за основни храни
 03.08.2023: Финансовото министерство стовари нова порция административна тежест върху бизнеса
 02.08.2023: Днес ви представяме бр. № 6000 на "Бизнес Индустрия Капитали" - едно добро начало!
 11.07.2023: Кой печели ако държавата задължи работодателите да изплащат трудовите възнаграждения по банков път?
 28.06.2023: Пазарът на хардуер в България 2023q1: за втора година под ръста на БВП. Кои продукти увеличиха обороти, кои потънаха ?
 22.05.2023: Пътят към успеха в професионалното обучение и консултиране: 20 години БИК Капиталов пазар ЕООД - изключителен представител за България на РЕФА-Германия за обученията и консултациите в областта на оптимизацията на производствените процеси
 23.02.2023: Безпристрастно: Изкуственият интелект за МРЗ в България
 06.02.2023: Минималната работна заплата да надмине максималната :)
 11.01.2023: Външнотърговския стокооборот на България и ЕС27 (2002-2021) – постижения и предизвикателства
 11.10.2022: По-важно е не кой, а как управлява Фонда на фондовете
 11.08.2022: Българският износ – показател за развитие и възможност за развитие
 13.07.2022: Най-големите 50 производители на стомана в света
 20.06.2022: България на световната карта за производство на велосипеди
 26.05.2022: България сред най-големите износители на сирена в света
 18.05.2022: Българският износ на етерични масла (2017-2021 г)
 08.04.2022: 30 години от първата борсова сесия в България – 8 април 1992 г.
 21.02.2022: Вносът на сухо мляко в България е колкото този на Сърбия, Гърция, Румъния и Швейцария, взети заедно
 16.02.2022: Мащаб, структура и външнотърговската евроинтеграция на балканските държави
 07.04.2021: Цифровото общество в България 2021 - какви са реалностите?
 07.11.2012: В стандарт ли се превръща монополисткия рекет в България?
 30.09.2011: Шенген: барометър за неуспех не само на национално, но и на европейско ниво
 14.04.2011: Инвестиции в знания: лукс или необходимост?
 01.07.2010: Готова ли е България за Шенген?
 10.06.2010: Ще остане ли икономическия потенциал на Черноморския регион далечна перспектива за България?
 27.05.2010: Неясните приоритети на правителството: бариера за българската външна политика?
 15.05.2010: Какво липсва в „анти-кризисната” рецепта?
 22.04.2010: Достатъчно радикална ли е новата реформа в българското висше образование?
 15.04.2010: Крачка назад за България ли е отказа от ERM-2?
 18.03.2010: ЕС планира „Интелигентен растеж” в Стратегия 2020- България свива разходите за иновации, технологии и образование
 04.03.2010: България, Румъния и Дунав мост 2 - шанс за развитие, а не конкуренция
 18.02.2010: Кризата в Гърция- криза за Европейския съюз?
 04.02.2010: Срещата Борисов- Ердоган, нов тласък за „Набуко”?
 28.01.2010: Провал за ЕС ли е трагедията в Хаити?
 21.01.2010: Аденския залив и предизвикателствата пред Европа
 14.01.2010: Испанското председателство и България
 07.01.2010: 2010: под сянката на безработицата
 10.12.2009: Портфолиото на новия български еврокомисар – поражение, реалност или потенциална възможност?
 03.12.2009: Необходимост от ясна и ефективна „зелена” стратегия
 26.11.2009: Европа избира, България се съгласява?
 19.11.2009: България начело на Организацията за Черноморско Икономическо Сътрудничество - исторически шанс за взаимодействие
 12.11.2009: Българската външна политика 2009-2013: между амбиции и реалност
 05.11.2009: Европейската перспектива пред Сърбия - възможности за икономическо сътрудничество и добросъседство
 29.10.2009: Близкия изток: търговски перспективи и предизвикателства
 23.10.2009: Външнополитическите приоритети на България под натиска на икономическите интереси между Европа и Русия
 15.10.2009: Готова ли е България за Лисабонският договор?
 08.10.2009: Европа в обсега на Шахаб-3 - Техеран дава смесени сигнали на света
 01.10.2009: Г-20 си гласува доверие да се справи с кризата, но резултатите са още далеч
 24.09.2009: Обама и Новата Европа: отива ли ПРО на изток?
 17.09.2009: България-Гърция и дилемата Бургас-Александруполис
 10.09.2009: ЕС санкции – от моркова до тоягата
 03.09.2009: Българският контингент в Афганистан – дълг по време на криза
 27.08.2009: ОНД без Грузия- международно предизвикателство или ПР за Тбилиси?
 20.08.2009: Правата на българите в Македония - казус по оста „София-Брюксел-Скопие”
 13.08.2009: Българската енергийната политика на кръстопът или в безизходица?
 07.08.2009: Анализ за констатираните нередности в конкурсната документация, процеса и процедурите за оценка и публичност на проектите по схемите по ОП Конкурентоспособност
 06.08.2009: Българското участие във войната в Ирак – интереси, необходимост или партньорство?
 30.07.2009: България-САЩ: изток-запад или право напред
 23.07.2009: Споразумението за „Набуко” – риторика и реалност на българо-руските отношенията
 16.07.2009: Новата българска външна политика: Доверието изисква ясни цели и повече прагматизъм
 09.07.2009: Избирателите отлагат очакванията за по-социална Европа
 02.07.2009: ЕНП – отговорност за бъдещето на ЕС и възможности за България
 04.06.2005: Позиция на Българската стопанска камара относно актуалната икономическа и политическа ситуация в страната
 04.06.2005: Позиция на Българската стопанска камара относно актуалната икономическа и политическа ситуация в страната


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Коментарна рубрика

Общество

 България е устойчиво и тревожно самоНЕдостатъчна за основни храни 10.11.2023
 Финансовото министерство стовари нова порция административна тежест върху бизнеса 03.08.2023
 Днес ви представяме бр. № 6000 на "Бизнес Индустрия Капитали" - едно добро начало! 02.08.2023
 Кой печели ако държавата задължи работодателите да изплащат трудовите възнаграждения по банков път? 11.07.2023
 Пазарът на хардуер в България 2023q1: за втора година под ръста на БВП. Кои продукти увеличиха обороти, кои потънаха ? 28.06.2023
 Пътят към успеха в професионалното обучение и консултиране: 20 години БИК Капиталов пазар ЕООД - изключителен представител за България на РЕФА-Германия за обученията и консултациите в областта на оптимизацията на производствените процеси 22.05.2023
 Безпристрастно: Изкуственият интелект за МРЗ в България 23.02.2023
 Минималната работна заплата да надмине максималната :) 06.02.2023
 Външнотърговския стокооборот на България и ЕС27 (2002-2021) – постижения и предизвикателства 11.01.2023
 По-важно е не кой, а как управлява Фонда на фондовете 11.10.2022

Бизнес

 Бумът на електронните магазини в България 01.02.2021
 Развитието на софтуерния бизнеси в България - стратегически за страната. 20.10.2020
 България - от страна на розите към страна на лавандулата 11.08.2020
 Разрушителният ефект на COVID-19 върху външната търговия в ЕС през 2020 г. 30.07.2020
 България е сред водещите световни производители и износители на велосипеди в света 23.07.2020
 Водещите експортни сектори на България - електротехника, енергоресурси и машиностроене 30.06.2020
 България е сред 10-те най-големи износители в света на благородни метали (злато), нерафинирана мед, биодизел и пшеница 19.06.2020
 От основен производител, България се превръща във вносител на плодове и зеленчуци 10.06.2020
 Стокообменът на България - тенденции и аномалии 05.06.2020
 Становище на БСК по проект на Закон за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични ценни книжа, водени в централния регистър на ценни книжа от „Централен депозитар“ АД, публикуван от Министерството на финансите за обществено обсъждане 01.06.2020


Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2024. Всички права запазени.