Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
18.05.2022

Българският износ на етерични масла (2017-2021 г)


Борислав Георгиев, експерт по външна търговия

България е сред водещите доставчици в света и в ЕС27 на етерични масла. Това е вековен български поминък. Оценката на МТЦ/ УНКТАД/ СТО – Женева е че той има възможен потенциал за удвояване на износа на български етерични масла.

Розовото етерично масло е уникален природен продукт, добиван в България от 19 век, като статистически данни за неговото производство и износ има от 1882 г. Има някои съществени особености заради природните дадености, като различните качества и други като неговото фалшифициране/смесване с други видове етерични масла е заради човешките особености. Това е луксозен продукт, който се предлага в чист вид и изнася от България на цена от близо 4200 евро за килограм до 1999 година съгласно заповед на тогавашното МВТ. Това се правеше само и единствено след неговото хамуриране в единствената национална лаборатория „Българска роза“ и запечатване на всяка партида с печат с червен восък на мускалите. Така България тогава запазваше световното си реноме за това качество налагано повече от век и практически безусловно прието от света.

Днес, повече от век след успешното начало този отрасъл осигурява заетост за редица региони, българският външен пазар на розово масло и розова вода остава почти същия. За съжаление, през годините на промяната след 1989 г. са „възродени“ някои не особено добри практики, като фалшифицирането/смесването на розовото масло с други етерични масла, липсата на национална българска отчетност за производството и износа, продажби на цени в пъти по-ниски от завоюваните български позиции през миналия век и др. Въпреки че повече от 80 години до 1999 г. тези проблеми бяха решени в интерес на всички – производителите, фабрикантите и търговците. Разбира се, че на световния пазар има място и за евтини и смесени масла. Ние трябва да се определим къде остава българския интерес – да се позиционираме във високия клас качествени масла или да се целим в по-масовия, но по-нисък клас сегмент.

Световният средногодишен износ на етерични масла с код по ХС 330129 за последните пет години е на стойност от близо 2 милиарда евро в обем от 58 хиляди тона. Износът на ЕС 27 е близо 745 милиона евро за близо 12 хиляди тона. Българският износ на етерични масла е за близо 77 милиона евро за 541 тона. България е на 7 позиция по стойност (близо 4 %) и на 18 позиция в тона (близо 1 %) за света. За последния век и половина, сравнявайки географските данни от 1882 – 1905 и тези от 2017 – 2021 постоянно доставяме на едни и същи пазари, със само едно ново направление – Китай.

България е нетен износител на „бутикови“ етерични масла. Огледалните разлики в тона за 2017 – 2020 са между 100 и 200 тона, което е добре да бъде специално анализирано от и с активното участие на производители и износители. Три са основните групи български етерични масла – розово масло, лавандулово масло и други видове етерични масла. В рамките на КН на ЕС27 те имат при различни кода, но има признаци че са допускани смесвания и необходимо да се намери българско решение за статистиката за производството и износа. Парадоксално, но факт САЩ имат отделен тарифен код за розовото масло, а България няма. Розовото масло е с усреднен дял от 64 % от стойността и 50 % от килограмите, лавандуловото е с дял от 17 % от износа на етерични масла в евро и 34 % от килограмите. Има парадоксална близост в количествата и дори преобладаване в натура на лавандуловото масло. Има признаци че можем да станем страна на лавандулата, а не на розата. Данните за българския експорт в натура (кг.) на розово масло, отчитайки съотношението евро/килограм подсказват че се изнася смес на розово с друго масло, а не чисто розово масло. Това е познато за повече от век и половина явление за сектора в България.

Данните за вноса в САЩ и Китай на етерични масла и по-специално на българските масла също са много любопитни. Парадоксът е в показателя евро/килограм. За Франция, Обединеното кралство, Испания, Швейцария и Италия този показател за розовото масло е в пъти по-голям от този за българското розово масло при вноса в САЩ !?! За лавандуловото масло България има два пъти по-добър показател от Франция, но Андора и Австрия имат по-добър такъв при вноса в САЩ. Възможно е, това да се дължи на видовете отглеждана лавандула и/или други фактори, но е добре тази разлика да бъде допълнително анализирана.

Развитието на сектора би трябвало да включва и възстановяване на вековна българска практика и световното реноме на българското розово масло. Средногодишно сега се изнася близо 271 тона розово масло при цена 183 евро на килограм за общо близо 49 милиона евро. Ако се възстанови например хамурирането и гарантирането на качеството с печата от червен восък, ще могат да се предлагат най-високото качество българско розово масло от близо 4 тона средногодишно за бутиков износ при повече от 4,2 хиляди евро за килограм или близо 17 милиона евро. При останалата част – розово масло за масов износ се сведе до 60 тона при 700 евро за килограм може да се достигне износ от 42 милиона евро или общо за двете качества розово масло 59 милиона евро средногодишно.

 

Данните за износа и експортния потенциал на България са структурирани в 8 таблици могат да бъдат предоставени от Автора със заявка на адрес: bic@bia-bg.com

 Таблица №

 

Описание на данните за 2017 - 2021

Таб.1 Данни за света, ЕС27 и Бъгария

Данните в евро, тона и евро/тон за света, ЕС27 и БГ за код по ХС 330129, вкл. огледалните данни и усреднените данни за периода за вноса и износа

Таб.2 Данни за България - за вноса и износа

Данните в евро, тона и евро/тон за българския износ и внос по код по ХС 330129 за периода и водещите партньори

Таб.3 Групи етерични масла от подпозиция код по ХС 330129 обединява различни видове етерични масла. На 8 ниво по КН вече се различават трите групи - розово масло, лавандулово масло и други масло.

Данни за основните пазари-вносители на тези български масла

Таб.4 Внос в САЩ по код 330129

Данните в евро, тона и евро/тон за американския внос от водещите партньори, вкл. България

Таб.5 Внос в САЩ на розово етерично масло по 3301295135

Данните в евро, тона и евро/тон за американския внос на розово масло от водещите партньори, вкл. България

Таб.6 Внос в САЩ на лавадулово етерично масло по код 3301295118

Данните в евро, тона и евро/тон за американския внос на лавандулово масло от водещите партньори, вкл. България

Таб.7 Внос в САЩ на други етерични масла

Данните в евро, тона и евро/тон за американския внос на други видове масла от водещите партньори, вкл. България

Таб.8 Внос в Китай на българските групи етерични масла

Данните в евро, тона и евро/тон за китайския внос на различни етерични масла, вкл. от България

Източник: www.trademap.org (по заявка)

 

София, май 2022 г

Общество - всички публикации
 22.05.2023: Пътят към успеха в професионалното обучение и консултиране: 20 години БИК Капиталов пазар ЕООД - изключителен представител за България на РЕФА-Германия за обученията и консултациите в областта на оптимизацията на производствените процеси
 23.02.2023: Безпристрастно: Изкуственият интелект за МРЗ в България
 06.02.2023: Минималната работна заплата да надмине максималната :)
 11.01.2023: Външнотърговския стокооборот на България и ЕС27 (2002-2021) – постижения и предизвикателства
 11.10.2022: По-важно е не кой, а как управлява Фонда на фондовете
 11.08.2022: Българският износ – показател за развитие и възможност за развитие
 13.07.2022: Най-големите 50 производители на стомана в света
 20.06.2022: България на световната карта за производство на велосипеди
 26.05.2022: България сред най-големите износители на сирена в света
 18.05.2022: Българският износ на етерични масла (2017-2021 г)
 08.04.2022: 30 години от първата борсова сесия в България – 8 април 1992 г.
 21.02.2022: Вносът на сухо мляко в България е колкото този на Сърбия, Гърция, Румъния и Швейцария, взети заедно
 16.02.2022: Мащаб, структура и външнотърговската евроинтеграция на балканските държави
 07.04.2021: Цифровото общество в България 2021 - какви са реалностите?
 07.11.2012: В стандарт ли се превръща монополисткия рекет в България?
 30.09.2011: Шенген: барометър за неуспех не само на национално, но и на европейско ниво
 14.04.2011: Инвестиции в знания: лукс или необходимост?
 01.07.2010: Готова ли е България за Шенген?
 10.06.2010: Ще остане ли икономическия потенциал на Черноморския регион далечна перспектива за България?
 27.05.2010: Неясните приоритети на правителството: бариера за българската външна политика?
 15.05.2010: Какво липсва в „анти-кризисната” рецепта?
 22.04.2010: Достатъчно радикална ли е новата реформа в българското висше образование?
 15.04.2010: Крачка назад за България ли е отказа от ERM-2?
 18.03.2010: ЕС планира „Интелигентен растеж” в Стратегия 2020- България свива разходите за иновации, технологии и образование
 04.03.2010: България, Румъния и Дунав мост 2 - шанс за развитие, а не конкуренция
 18.02.2010: Кризата в Гърция- криза за Европейския съюз?
 04.02.2010: Срещата Борисов- Ердоган, нов тласък за „Набуко”?
 28.01.2010: Провал за ЕС ли е трагедията в Хаити?
 21.01.2010: Аденския залив и предизвикателствата пред Европа
 14.01.2010: Испанското председателство и България
 07.01.2010: 2010: под сянката на безработицата
 10.12.2009: Портфолиото на новия български еврокомисар – поражение, реалност или потенциална възможност?
 03.12.2009: Необходимост от ясна и ефективна „зелена” стратегия
 26.11.2009: Европа избира, България се съгласява?
 19.11.2009: България начело на Организацията за Черноморско Икономическо Сътрудничество - исторически шанс за взаимодействие
 12.11.2009: Българската външна политика 2009-2013: между амбиции и реалност
 05.11.2009: Европейската перспектива пред Сърбия - възможности за икономическо сътрудничество и добросъседство
 29.10.2009: Близкия изток: търговски перспективи и предизвикателства
 23.10.2009: Външнополитическите приоритети на България под натиска на икономическите интереси между Европа и Русия
 15.10.2009: Готова ли е България за Лисабонският договор?
 08.10.2009: Европа в обсега на Шахаб-3 - Техеран дава смесени сигнали на света
 01.10.2009: Г-20 си гласува доверие да се справи с кризата, но резултатите са още далеч
 24.09.2009: Обама и Новата Европа: отива ли ПРО на изток?
 17.09.2009: България-Гърция и дилемата Бургас-Александруполис
 10.09.2009: ЕС санкции – от моркова до тоягата
 03.09.2009: Българският контингент в Афганистан – дълг по време на криза
 27.08.2009: ОНД без Грузия- международно предизвикателство или ПР за Тбилиси?
 20.08.2009: Правата на българите в Македония - казус по оста „София-Брюксел-Скопие”
 13.08.2009: Българската енергийната политика на кръстопът или в безизходица?
 07.08.2009: Анализ за констатираните нередности в конкурсната документация, процеса и процедурите за оценка и публичност на проектите по схемите по ОП Конкурентоспособност
 06.08.2009: Българското участие във войната в Ирак – интереси, необходимост или партньорство?
 30.07.2009: България-САЩ: изток-запад или право напред
 23.07.2009: Споразумението за „Набуко” – риторика и реалност на българо-руските отношенията
 16.07.2009: Новата българска външна политика: Доверието изисква ясни цели и повече прагматизъм
 09.07.2009: Избирателите отлагат очакванията за по-социална Европа
 02.07.2009: ЕНП – отговорност за бъдещето на ЕС и възможности за България
 04.06.2005: Позиция на Българската стопанска камара относно актуалната икономическа и политическа ситуация в страната
 04.06.2005: Позиция на Българската стопанска камара относно актуалната икономическа и политическа ситуация в страната


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Коментарна рубрика

Общество

 Пътят към успеха в професионалното обучение и консултиране: 20 години БИК Капиталов пазар ЕООД - изключителен представител за България на РЕФА-Германия за обученията и консултациите в областта на оптимизацията на производствените процеси 22.05.2023
 Безпристрастно: Изкуственият интелект за МРЗ в България 23.02.2023
 Минималната работна заплата да надмине максималната :) 06.02.2023
 Външнотърговския стокооборот на България и ЕС27 (2002-2021) – постижения и предизвикателства 11.01.2023
 По-важно е не кой, а как управлява Фонда на фондовете 11.10.2022
 Българският износ – показател за развитие и възможност за развитие 11.08.2022
 Най-големите 50 производители на стомана в света 13.07.2022
 България на световната карта за производство на велосипеди 20.06.2022
 България сред най-големите износители на сирена в света 26.05.2022
 Българският износ на етерични масла (2017-2021 г) 18.05.2022

Бизнес

 Бумът на електронните магазини в България 01.02.2021
 Развитието на софтуерния бизнеси в България - стратегически за страната. 20.10.2020
 България - от страна на розите към страна на лавандулата 11.08.2020
 Разрушителният ефект на COVID-19 върху външната търговия в ЕС през 2020 г. 30.07.2020
 България е сред водещите световни производители и износители на велосипеди в света 23.07.2020
 Водещите експортни сектори на България - електротехника, енергоресурси и машиностроене 30.06.2020
 България е сред 10-те най-големи износители в света на благородни метали (злато), нерафинирана мед, биодизел и пшеница 19.06.2020
 От основен производител, България се превръща във вносител на плодове и зеленчуци 10.06.2020
 Стокообменът на България - тенденции и аномалии 05.06.2020
 Становище на БСК по проект на Закон за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични ценни книжа, водени в централния регистър на ценни книжа от „Централен депозитар“ АД, публикуван от Министерството на финансите за обществено обсъждане 01.06.2020


Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2023. Всички права запазени.